top of page

U & V Woorden

 

Uittreden

Iedereen bestaat uit drie delen:

 • het stoffelijke lichaam dat tastbaar is.

 • de geest die je persoonlijkheid is.

 • en de ziel, je eigen Goddelijke vonkje.

In principe zitten die drie vakkundig aan elkaar vast. Maar je ziel kan je lichaam verlaten en naar believen vrij door tijd en ruimte gaan. Dit kan heel vanzelfsprekend gaan.

In de periode dat ik als kind in het klaslokaal gevangen zat, bekeek ik heel vaak mezelf vanuit het perspectief van de hoek bij de deur. Ik zag mezelf dan zitten en vond dat heel gewoon. Ik heb dat ‘vanaf een ander perspectief naar mezelf kijken’ mijn hele leven en puur natuurlijk gedaan. Totdat ik tijdens een cursus hoorde dat ik continu uittrad en dat dit niet echt de bedoeling is. Sinds die tijd ben ik me ervan bewust geworden en ‘doe’ ik het amper nog. 

 

Uittreden is het bewust of onbewust verlaten van je fysieke lichaam. Uittreden gebeurt meestal op een hele natuurlijke manier tijdens je dromen. Als je tijdens een meditatie of een hypnose naar een ander bewustzijn gaat, kan het ook dan gebeuren dat je heel bewust naar een andere tijd en ruimte gaat. Er wordt gezegd dat je lichaam en ziel met een gouden koord verbonden blijven tijdens een uittreding en dat het terug gaan in je lichaam altijd gepaard gaat met een schokje.

 

Soms hoor je ook van mensen die een trauma meemaakten of geopereerd werden, dat ze ‘van een afstandje’ toekeken.

Uittreden wordt ook wel een outer body experience genoemd.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding Holisme. 

 

 

Universele energie

Dit is wat wij hier universele energie of levenskracht noemen.

Chinezen noemen het Chi

Japanners noemen het Ki

Indiërs noemen het Prana

 

 

Universum

Universum is een ander woord voor de kosmos. Er wordt veronderstelt dat de Bron van het Grote Geheel zich in het Universum bevindt.

 

V Woorden

 

Vagevuur

Het vagevuur is (in ieder geval) een katholieke term. Het is het tussenportaal tussen de hel en de hemel. Dus als je maar een beetje fout bent geweest, mag je hier een poosje over je zonde nadenken voordat de hemelpoort alsnog open gaat.

 

Verlicht zijn

Wat is spiritueel zijn en wat is verlicht zijn? Het zijn twee afzonderlijke begrippen die tegelijkertijd bijna hetzelfde zijn.

Spiritueel zijn betekent je bewust zijn van wie je bent, wat je doet en welke doelen je in het leven hebt. En daar naar (gaan) leven.

Verlicht zijn is leven vanuit het spirituele zijn, vanuit hoe écht je bent, geen maniertjes, geen masker, vanuit een volledige autonome en automatische jij. Als beeldspraak: bij spiritueel zijn ben je bezig met auto leren te rijden. Bij verlicht zijn ben je een bekwaam, ervaren chauffeur die al jarenlang schadeloos auto rijdt. Toch zal een mens zelden écht volledig verlicht zijn, omdat hij of zij op een aardse reis is om lessen te leren.

 

En die lessen kunnen heel divers zijn en toch verband houden. Oftewel, spiritualiteit is net als een maliënkolder. Het zijn tienduizenden ringetjes, ieder met hun eigen wijsheid, kennis en betekenis, die inhaken op andere ringetjes, om zo samen een eenheid te vormen tussen het aardse en het hemelse. De wijsheid dat alles met elkaar te maken heeft.

Maar, kennis van feitjes is geen wijsheid. Wijsheid die hier bedoeld wordt, is een doorleefde ervaring die in je hart en in liefde is opgeslagen. Het is gebaseerd op heldere inzichten die je opdoet door in vol vertrouwen te leven en open te staan voor de ervaringen die je meemaakt.

 • Kijk in de SCHATKAMER voor hoofdstuk Verlicht zijn met verdieping van dit woord

 

 

Verloren zielen

Verloren zielen worden ook wel auralifters of aardgebonden zielen genoemd.

Er zijn psychotische mensen die ‘stemmen in hun hoofd’ hebben. In spirituele kringen spreekt men dan vaak over lifters, aarde gebonden entiteiten die ‘in de huid van een levend iemand kruipen’.

Er zijn ook mensen die aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (dissociatieve identiteitsstoornis) leiden en dus meerdere persoonlijkheden tegelijkertijd zijn. We zijn zover gevorderd dat we weten dat deze mensen niet gewoon gek zijn. Er is oprecht sprake van meerdere zielen in één lichaam. Bij een psychotisch iemand, of iemand met meerdere persoonlijkheden of iemand met stemmen in zijn hoofd, zijn er dus verschillende zielen die tegelijk in één stoffelijk lichaam en één aura leven.

Stel je nu voor, dat er meerdere zielen tegelijkertijd op de bèta actieve stand staan? Dan word je toch echt gek? Dan zitten er twee (of meer) kibbelende heren tegelijkertijd in de koets en die allen hun eigen reisdoel hebben! Prettige wedstrijd! Gelukkig zijn we ook zo ver dat een goed medium, die in deze zaken getraind is, in staat is orde te scheppen in de chaos.

 • Kijk in het woorden boek voor het woord Bezeten zijn.

 • Kijk in de SCHATKAMER voor hoofdstuk Spoken en materialisatie met verdieping van dit woord

 

Verschijning

Als een overledene, engel, of een anders normaal niet zichtbaar wezen, wel zichtbaar wordt noemen we dit een materialisatie of verschijning.

Entiteiten uit de geestenwereld gebruiken een verandering in de trillingsfrequentie om zich zichtbaar te maken. Dat verklaart ook waarom ze nooit als ‘levend mens’ te zien zijn maar als iets doorschijnends. Zij projecteren zichzelf in licht en dus blijft de achtergrond zichtbaar.

Toch is het voor wezens uit de voor ons onzichtbare wereld mogelijk om zich zo te verdichten dat ze niet van ‘echt’ te onderscheiden zijn. En als de situatie daarom vraagt kunnen ze zo ver gaan dat ze ‘etend, drinkend, pratend een stukje met ons mee lopen’ en dan zo ‘natuurlijk’ zijn dan we niet doorhebben dat het eigenlijk een verschijning is.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Spoken en materialisatie vind.

 

Vier rassen

Bij vele ‘oude’ culturen leeft de overtuiging dat toen De Schepper de aarde schiep, hij bij het creëren van de mensheid ervoor gekozen heeft om ze te verdelen in vier rassen. Het verhaal gaat dat hij tegen de mensheid zei: Ik ga jullie elk één van de vier windrichtingen opsturen en na verloop van tijd ga ik jullie veranderen in vier kleuren. Ik geef jullie alle vier een bepaalde kennis mee, die jullie verder moeten ontdekken en leren beheersen. Wanneer jullie opnieuw samenkomen, zullen jullie deze verworven kennis met elkaar gaan delen. Dan kunnen jullie in vrede samenleven op deze aarde en zal er een grote beschaving tot stand komen.

En zo geschiedde.

 • Kijk in de SCHATKAMER voor hoofdstuk De Vier Rassen met verdieping van dit woord

 

Visioen

Een visioen is een gedachte of droombeeld waarin een beeld van de toekomst wordt gegeven, een voorspellend beeld dus.

Een visioen wordt als iets bovennatuurlijks en mystieks gezien.

Een visioen wordt meestal in verband gebracht met religie en/of goeroes die de informatie al dan niet rechtstreeks van hogere machten hebben gekregen.

 

Visualiseren

Visualiseren is dat wat je heel graag wilt al in je gedachten vorm geven door je dit tot in het kleinste detail voor te stellen. Dus door net te doen alsof dat wat je wilt, er al is. Het is belangrijk voordat je iets de kosmos instuurt  je er volledig op vertrouwt dat het ook gaat gebeuren.

Het is belangrijk om te stellen ik kies. Niet ik wil, want wat je met je hoofd wilt, is nog niet waar je onderbewuste voor kiest. Het helpt om je keuze in een handgeschreven brief(je) te formuleren, zodat je zo heel bewust je woorden uitzoekt die je keuze omschrijven.

 

Visualiseren is net als bij The Secret het neerzetten van je wens richting kosmos. Het wordt dan ook hulp vragen aan de kosmos (het universum) genoemd.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk The Secret.

 

Voetzoolreflex therapie

De voet is als een landkaart van je lichaam. Alle organen, gewrichten en klieren worden weerspiegeld in de zool van je voet. Door de voet te masseren en door op de juiste plekken druk uit te oefenen kunnen blokkades in de energiehuishouding van je lichaam weer opgeheven worden. Hierdoor stroomt de energie beter door het lichaam en kan het lichaam geholpen worden zichzelf te genezen.

 

Binnen een tijdsspanne van circa 24 uur circuleert nieuwe energie via een stelsel van kanalen door het menselijk lichaam. Er zijn 12 hoofdkanalen of meridianen, die elk in verbinding staan met een orgaan in ons lichaam. Medische onderzoeken hebben aangetoond dat de meridianen inderdaad bestaan, maar ze zijn voor het blote oog niet zichtbaar. (Zie ook acupunctuur)

Voetzoolreflextherapeuten activeren de energie in de voetzool en binnen 24 uur komt die via de meridianen aan bij het behandelde orgaan, zonder dat de therapeut de pijnlijke plekken aangeraakt heeft.

 

Net als bij de voeten komen ook in de handen en in de oren heel veel organen, klieren en gewrichten uit. Denk aan de mensen die willen stoppen met roken en via acupunctuur met naaldjes in hun oren geholpen worden. In de tijd van piraterijen werd bij de piraten op de juiste plek een ring in het oor geprikt. Als hij dan aan de ring trok werd zijn zicht beter. (aldus de overleveringen)

 

Er zijn inmiddels heel veel gediplomeerde en erkende voetzoolreflextherapeuten in Nederland (met een jarenlange opleiding). Sommigen combineren binnen hun praktijk, diverse vormen van healingen en/of massages.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk ziek zijn.

 

Volk zijn, een

Mensen van alle volkeren hebben door de eeuwen heen bij het (kamp)vuur gezeten en daar met elkaar gesproken en gefeest.  Men leefde als één volk, één gemeenschap, in harmonie in een dorp of kampement. Binnen die gemeenschap had iedereen een functie die paste bij zijn of haar natuurlijke capaciteiten. Leiders, genezers, jagers, landbouwers, bouwers, mensen die de opbrengsten van de jacht verwerkten tot voeding, kleding of andere gebruiksvoorwerpen. Iedereen deed zijn deel en iedereen deelde mee in wat er was. Het was een leven van ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Het was een leven van wederkerigheid en delen. Ze waren allen even welvarend, rijk of hongerig.

Zij voelden zich niet de eigenaar van de grond waarop zij leefden. Zij voelden zich wel de hoeder van die grond en de bijbehorende natuur. Zij voelden zich verantwoordelijk en waren aansprakelijk voor het evenwicht van alle dingen in de natuur en voor het welzijn van het leven om hen heen.

 

Ergens in de ontwikkeling van ‘beschaving’ kreeg het volk leiders en werd het een hiërarchie. De edelen die zich net als de vorst door status en gedrag moesten gaan onderscheiden, de notabelen van het dorp, het volk die het land moest bewerken om de vorst en anderen  te voeden. Voor het zware werk werden slaven gezocht en gevonden. De gelijkheid was weg. De wederkerigheid was weg. Jaloezie was geboren. Macht was geboren.

 

Er zijn heden ten dage steeds meer kleine groepen gelijkgestemden die samen en in harmonie met elkaar en de natuur willen leven.

Uiteindelijk is er geen ontkomen aan en zullen we allemaal moeten terugkeren naar de verbondenheid van samenleven en samen delen, in plaats van ieder voor zich. We zullen terug moeten keren naar gelijkheid en broederschap. Alleen dan in de echte betekenis van het woord. Niet met een hoeder aan de top van de broederschap die de dienst uit maakt en zich een onevenredige portie van het gemeenschappelijke bezit toe-eigent.

 

We zullen de dingen om ons heen moeten leren waarderen voor wat ze zijn, gebruiksvoorwerpen. En niet meer zien als statussymbool, als een teken van verhevenheid, macht of geluk. Als we daar weer naar toe terug kunnen, zal de hebzucht er af zijn. Oftewel: ‘Leef eenvoudig, opdat anderen eenvoudigweg leven kunnen.’ aldus Mahatma Gandhi. 

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk De Vier Rassen vind.

 

 

Vorige levens

Regelmatig gebeurt het dat met name een jong kind een zeer gedetailleerde beschrijving kan geven van een vorig leven, dat tot in detail bewezen kan worden. Hierdoor zijn steeds meer mensen in reïncarnatie gaan geloven.

Vorige levens zijn in principe niet belangrijk. Het doet er niet toe wat en wie je in vorige levens bent geweest. Toch kan het je in het hier en nu helpen om dingen te begrijpen. Om te begrijpen waarom dingen in je leven gebeuren. Hoe het kan dat jij je verbonden voelt met bepaalde personen. Hoe het kan dat je op een vreemde plek komt en je toch onmiddellijk thuis voelt.

Het beeld dat wij hebben van het verleden is gebaseerd op indrukken van het heden door film, tv, musea, schilderijen, boeken etc. Bij reïncarnatie therapie zal je geest beelden, geluiden, gevoelens, indrukken etc. opgeslagen in je eigen geheugen gebruiken om je dingen uit je vorig levens te laten zien, zodat je het herkent en kan plaatsen. Je geest laat je een herkenbaar beeld, filmpje, sprookje zien, zodat je de emotie en de les van dat beeld zal begrijpen en de emotie en de les kan begrijpen binnen je huidige leven.

Alle decorum is theater en niet belangrijk omdat het waarschijnlijk niet feitelijk jouw leven is geweest. Vergelijk het met een droom; die kan heel bizar zijn en toch begrijp je de boodschap.

Als je tijdens een sessie in een situatie terecht komt waarin je markante figuren van die tijd tegenkomt, wil dat niet zeggen dat jij Bonaparte, Henri de 5e, Julius Caesar of Kennedy bent geweest. Dat is allemaal onbelangrijk. Het doet er niet toe of jij de kasteelheer of de keukenmeid was, als je de les maar ziet.

Reïncarnatie therapie is bedoeld om oude pijnen die voortkomen uit vorige levens te kunnen herkennen en te kunnen helen. Niet dat je die levens kunt veranderen, maar om te begrijpen en te accepteren waar dingen vandaan komen, ben je al een heel eind op weg naar heling. Je krijgt inzicht in de holistische puzzel die jouw leven is.

 

Voodoo

Voodoo is een van oorsprong West-Afrikaanse godsdienst die door negerslaven meegenomen is naar andere werelddelen.

Het is een geloof waarin de schepper, goden en godinnen de basis vormen. Maar ook voorouders en andere geesten spelen een zeer belangrijke rol. Binnen het geloof gaat men er vanuit dat alles het gevolg is van een actie en dat alles met elkaar te maken heeft.

De verering van voorouders heeft er mee te maken dat voodoo stelt dat alles een heilige cyclus is en dat het universum en de levenden samen het grote geheel vormen.  Muziek en dans zijn de sleutel bij een Voodoo ceremonie.

 

Vriendelijkheid

Niets is zo helend en troostend als vriendelijkheid.

Zuivere vriendelijke aandacht, zonder oordeel of advies, geeft heel veel energie.

Je hebt ongetwijfeld wel eens mee gemaakt dat iemand, zo maar een vreemde, je een vriendelijk woord gaf.

Kan jij je nog herinneren hoe blij je dat toen maakte?

Ja toch!

Geef die vriendelijkheid door!

Klein gebaar, grote impact.

 

 

Vrijmetselaars

Vrijmetselaars is een vereniging die in Nederland in 2006 al 250 jaar bestaat. Het is een zogenaamd geheim genootschap. Alleen mensen die lid zijn kennen de geheimen van de club. Een van de omschrijvingen is: ‘Vrijmetselaars worden de Zonen van het licht genoemd, omdat zij in het bezit zijn van de ware betekenis van het symbool; terwijl oningewijden deze kennis niet hebben ontvangen en zich daarom in het duister bevinden.’

 

Al vanaf het prille begin gaat het om een broederschap, een soort filosofische mannenclub, waarbij het de bedoeling is om van elkaar te leren en zo in wijsheid te groeien. Zij stellen dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Zij streven naar een harmonische en veelzijdige ontwikkeling van de mens en de mensheid. Doordat men binnen de loge met elkaar kan en mag discussiëren zonder dat je angst hoeft te hebben dat wat je zegt tegen jou gebruikt wordt, kan je jouw ideeën en gevoelens spiegelen aan andere leden. Hierdoor kan men tot verdieping, verbreding en verrijking van zijn persoonlijkheid en zijn visie op de wereld komen. Doordat de Vrijmetselaars steeds met elkaar van gedachten wisselen en de discussie aangaan wordt er vanuit gegaan dat een ieder van hen zo zijn eigen waarheid over levensvragen zoekt en ontdekt.

De Vrijmetselaars is een mannenbolwerk. Er zijn gemengde groepen, maar die zijn irregulier. Oftewel; niet helemaal volgens de regels en worden niet officieel erkend. Als een Loge (=groep Vrijmetselaars) één van de beginselen van de vrijmetselarij niet erkent, wordt deze groep vanzelf een irreguliere vrijmetselarij.

Vrijmetselaars wordt eveneens de Broederschap, het Ambacht, de Orde en de Loge genoemd.

Broederschap omdat men broeders wil zijn.

Het Ambacht als verwijzing naar groeperingen van gezellen uit de bouwwereld van eeuwen geleden.

De orde omdat er sprake is van een zeer strikte rangorde binnen de vereniging.

En als laatste Loge, omdat het de ruimte is waar de Vrijmetselaars samenkomen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geheime genootschappen vind.

bottom of page