top of page

Wat vind je hier in deze website en waarom? 

 

Ik ben Carla, een 60’er.

In eerste opzet ben ik schrijfster van een spiritueel woordenboek dat uiteindelijk uitgegroeid is tot deze website, mijn boeken 'Dansen met je ziel' met de levenskunstkaarten en 'Schatkamer van de ziel'.

Vaak kan ik met een beeldspraak dingen simpel uitleggen, want voor mij is ‘new age’ spiritualiteit vooral het herkennen en toepassen van de onderlinge verbanden, zodat ik het grote geheel zie.

 

Toen ikzelf mijn eerste wankele stapjes in een voor mij volstrekt nieuw gebied, het spirituele zette, werd ik continu geconfronteerd met woorden en begrippen die ik niet begreep. Het maakte me onzeker, boos en ik voelde me dom. In die wanhoop heb ik meerdere malen gezegd: ‘Als ik ‘groot’ ben (als ik het zelf snap) schrijf ik een spiritueel woordenboek voor mensen die net zoals ik, niets van het spirituele weten en net op dit gebied komen kijken.’

Ik heb alle kennis die ik over al die jaren heb verzameld gebundeld in dit geheel. Het resultaat ligt nu voor je.

 

Al schrijvend bleken er woorden en begrippen te zijn die veel meer uitleg en verdieping nodig hadden. Die een beeldspraak nodig hadden om het helder, logisch en overzichtelijk te houden. Doordat ik er achter kwam dat meerdere spirituele woorden en begrippen onderling een sterke samenhang hebben, heb ik geprobeerd deze lijntjes duidelijk te maken.

 

Al mijn teksten zijn in eerste vorm geschreven als ‘wegwijzer voor een persoonlijke ontdekkingsreis door het spirituele labyrint’.

Welke routes kan je een pelgrim bieden zonder een uitgestippeld pad mee te geven? Door wegwijzers, vuurtorens en andere bakens te plaatsen en door de uitkijkposten en vergezichtspunten te markeren. Dan kan elke pelgrim, van elk niveau zijn eigen route lopen.

Want al schrijvend kwam er steeds een andere laag bij. Was het eerst uitsluitend een woordenboek, werd het daarna een pelgrimstocht, inclusief een rondleiding door een kasteel en bleek het veel te complex. Dus moest de rondleiding door het kasteel vervallen, maar ook toen bleven er nog 47 hoofdstukken, 12 orakels, 17 schema’s en 11 meditaties over. Een complete encyclopedie dus.

Helaas begreep niet iedere proeflezer mijn landkaart :-), dus heb ik het hele concept weer op zijn kop gezet en ben gaan redeneren en schrijven vanuit het begrip holisme en dat alles samenhangt.  

 

En toen kwam de metafoor op mijn pad: ‘een koets met paarden ervoor, met een koetsier op de bok en een heer in de koets die het reisdoel bepaalt' en ben ik gaan schrijven, tekenen en combineren met alle kennis die ik in de afgelopen decennia had opgedaan.  Dat resulteerde in het boek en de kaartenset Dansen met je ziel en het boek Schatkamer. 

 

Hopelijk is het uiteindelijk een uitleg geworden die je de weg kan wijzen naar mogelijke nieuwe paden van heelheid en terugkeren naar je eigen liefdevolle basis. Anderzijds is het één van de vele ‘leerboeken’ voor nieuwelingen (hoe oud of jong ook) op het holistische en spirituele pad.

Want dat is wat ik met mijn boeken, de kaartenset, de workshops en de website wil doen. Met wat ik weet wil ik je meenemen op een spirituele ontdekkingsreis. Ik hoop je het inzicht te geven dat veel -losse onderdelen- die binnen de spiritualiteit genoemd worden allemaal, afgezien van hun eigen functie of aanzien, een samenhang hebben. En dat die samenhang de nieuwe spiritualiteit in totaliteit is. Tijdens deze hoofdstukken zal ik jouw gids zijn, zodat je aan het eind van de rondgang een indruk hebt van de mogelijkheden voor eigen persoonlijke innerlijke ervaringen.

 

Al bleven er schrijvend genoeg vragen in mijn hoofd over. Die heb ik met je gedeeld onder de noemer ‘Dwarrelgedachten’. Misschien heb jij het antwoord al op die vragen, anders is het wellicht iets om ‘even op te kauwen’.

 

Ik heb er heel bewust voor gekozen om mijn teksten in ‘dagelijkse, simpele, nuchtere’ taal te schrijven. Zodat het onderwerp, dat vaak al moeilijk genoeg te bevatten is omdat het veelal op ‘geloven’ neerkomt, toch helder uitgelegd kan worden. Want ík voel me dom als ik een zin als: ‘De transpsychische werkelijkheid is het domein van het collectief onbewuste, die sub-laag van de menselijke geest die we gemeenschappelijk hebben’ vele keren lees en eigenlijk de betekenis daarna nóg niet helemaal kan bevatten. Daarom kort, bondig, duidelijk en soms kort door de bocht, maar niet bewust bot.

 

Wat ik heel belangrijk vind om in alle eerlijkheid met je te delen is dat ik in de afgelopen jaren dat ik aan dit boek schreef me steeds meer realiseerde dat ik terwijl ik las, schreef en onderzocht, niet veel anders aan het doen was dan het opnieuw verwoorden en samenvoegen van hele oude kennis, oeroude kennis.

Dat ‘het nieuwe spirituele’ vooral een ratjetoe is van allerlei theorieën, kennis en verklaringen, meestal vanuit oude bronnen. Dat er een nieuwe uitleg of verbanden gegeven werden voor zeer oude kennis. Soms afgeleid vanuit religie, soms vanuit ‘oude volkeren’ zoals Inca’s, Maya’s, Indianen, Kelten of Aboriginals. Soms met een wetenschappelijke onderbouwing, of komend vanuit een persoonlijke ervaring. Soms ook komend vanuit verlichting-denkers zoals Voltaire, Newton of mensen uit de Golden Dawn en velen die daarna nieuwe stromingen opzetten, zoals onder andere Rudolf Steiner die de antroposofie in het leven riep, of Helena Petrovna Blavatsky die samen met Henry Steel Olcott in New York het Theosofisch Genootschap oprichtte.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe ratjetoe ons er toe aanzet om vanuit eigen inzicht en ervaring in het leven en de maatschappij te gaan staan in plaats van het gedachtenloos volgen van oude religiedogma’s en richtlijnen.

 

Wellicht zouden we er inmiddels veel beter aan doen om het woord ´spiritueel´ binnen de context van ‘new age’ te vervangen door PIE, wat staat voor een Persoonlijke Innerlijke Ervaring!

 

En nu?

Verwacht niet alle antwoorden. Die zul je hier niet vinden, die kan ík niet geven. Wel heb ik geprobeerd een zo groot mogelijk scala aan dagelijkse woorden, begrippen en therapieën uit te leggen en vooral de samenhang te laten zien. Begrijp dat er elke dag nog nieuwe begrippen, therapieën en theorieën bijkomen en je zult inzien dat mijn informatie nooit compleet kan zijn. Daarnaast kan ik jouw pad noch inschatten noch effenen. Wel kan ik je in dit jargon tot tolk zijn. 

 

Moet je de hele website/ boeken ineens ‘doorworstelen’? Nee hoor, het mag, maar het moet niet. Ga naar de hoofdstukken die nu jouw interesse hebben en de rest komt misschien later, of niet. Het is aan jou om vanaf hier je eigen pad te kiezen naar het door jouw gekozen doel. Of gewoon computer afsluiten en/of het boek terug in de boekenkast te zetten of naar de kringloop te brengen.

 

Broodje aap

Bedenk wel; er worden op dit moment dingen gezegd en geschreven waarvoor men nog niet zo héél lang geleden rücksichtslos in een dwangbuis, achter een gesloten deur terechtkwam. Ik heb geprobeerd om de broodje aapverhalen er tijdens het schrijven uit te filteren, maar sluit me niet op als er toch eentje doorheen is geglipt. Monkeys can be bastards :-)

 

Belangrijk

Wat ik belangrijk vind om je mee te geven: ik ben niet occult. Hoewel ik leef volgens de heksen-intentie, ben ik geen praktiserende heks. Ik ben ook geen praktiserend medium, alhoewel ik wel een mediumtraining heb gevolgd om van mijn angsten af te komen en mijn gave te kunnen sturen.  Ik ben wel ‘tough and I am super sensual & sensitive’ of zoals Pauline Cornelissen het omschreef: ‘Ik ben effectief, ongetwijfeld, maar niet aandoenlijk.’

Ik ben bloednuchter, geen zweefteef en vooral heel happy met wie en wat ik ben. Met die intensie en vanuit dit standpunt is al mijn schrijfwerk tot stand gekomen. 

Tot slot:

Eén nadrukkelijke waarschuwing wil ik meegeven: Blijf altijd op je hoede!

Ontdek in alle vrijheid en liefde de eeuwenoude kennis van de alom aanwezige kosmische kracht, de eeuwenoude wijsheid. Maar... wees op je hoede voor de charlatan!

Teveel mensen hebben een onduidelijke of ééndaagse cursus gevolgd of menen plots ‘het licht gezien te hebben’ en noemen zich nu master, medium, coach of therapeut. Uiteraard zijn er velen die wél de goede reisleider voor je kunnen zijn. En met hun gedegen opleiding jou op weg kunnen helpen. Soms gewoon vanuit hun Zijn, omdat ze juist dat ene stukje van jou kunnen openen waardoor ‘het’ beter bij je binnendringt.

Blijft mijn advies: wees sceptisch tegenover de levenden en sta open voor het onbekende kosmische!

 

Rest mij je veel licht en liefde toe te wensen op je eigen spirituele pad en je

Persoonlijke Innerlijke Ervaringen,  waarbij ik hoop dat mijn kennis je tot gids mag zijn.

 

In liefde,

Carla Knorren

bottom of page