top of page

R woorden totaal

 

Reading

Reading is het Engelse woord voor lezen. Bij een reading word je ‘gelezen’. Binnen het spirituele wordt vaak het woord reading gebruikt in plaats van consult.  Zeker mediums, paragnosten, helderzienden, tarotisten, healers etc. spreken van een reading.

Een medium / paragnost / helderziende zal op aura en/of zielniveau je proberen te lezen en zo jouw vragen beantwoorden.

Een healer kan tijdens een behandeling je lichaam “lezen” door met de handen over of boven je lichaam te voelen, om zo verstoringen in je lichaam op te sporen.

Maar ook bijvoorbeeld het ‘lezen en duiden’ van foto’s, tarotkaarten of koffiedik is een reading.

 

Regenboogkinderen

Regenboogkinderen zijn nieuwetijdskinderen en die wijzen ons de weg en helpen ons veranderingen naar de nieuwe tijd te ondergaan.  Zij zijn vredestichters die conflicten willen oplossen. Zij helpen ons op een nieuwe manier te leven.

De indigo kinderen waren de eersten (vanaf ongeveer 1970 tot 1995) die in grote getallen  op aarde kwamen. De voorloper van de Indigokinderen waren de verkenners. Vervolgens kwamen de Kristal kinderen (vanaf ongeveer 1990 tot circa 2000)  en sinds 2000 zijn er ook de Regenboogkinderen bijgekomen. Elk met hun eigen specifieke kenmerken.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwetijdskinderen vind.

 

 

Regressie

Regressie betekent terugkijken. Met spirituele regressie kijk je terug in je leven, of naar vorige levens, om te kijken naar de oorzaken van problemen die je nu hinderen. Met regressietherapie kan je die problemen helder onder ogen krijgen en zo mogelijk verhelpen.

 

Reïncarnatie is niet iets van nu, van de new-age, spiri groepen. Binnen veel religies is reïncarnatie al eeuwenlang geaccepteerd. Het is een universele leer door alle filosofieën en religies heen. Voor het hindoeïsme en het boeddhisme is het een van de peilers van het geloof. Binnen het christelijke geloof was reïncarnatie geaccepteerd tot dat bepaalde ideeën veranderden en men het reïncarneren ging tegenspreken met eeuwige hellebrand.

Wel zijn het vooral de ‘New Age’ bewegingen die reïncarnatie weer op de Europese kaart hebben gezet.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Reincarnatie.

 

 

Regulieren artsen

Reguliere geneeskunde is gestoeld op een jarenlange, zware studie en hoge inzet. Daarnaast zijn er nog allerlei specialisaties mogelijk, maar ook die vereisen wederom jarenlange studie. Door die studie weet de arts feilloos hoe het lichaam werkt en worden jaarlijks vele duizenden levens gespaard, verminkingen en handicaps voorkomen. 

 

Tot aan het midden van de negentiende eeuw waren er allerlei mensen met ‘genezen’ bezig. Het was een verzameling van wetenschappers, kwakzalvers, vakmensen actief in een gilde en volksgeneeskunde. Ondertussen waren er ook universiteiten ontstaan waar dokters en geneeskundigen opgeleid werden.

In die tijd was het een kwestie van geluk of je de juiste persoon met de juiste kennis voor jouw probleem te pakken had.

Johan Rudolf Thorbecke, minister-president van de Nederlandse regering in 1865, maakte er een einde aan door het instellen van het artsenexamen. Het uitoefenen van geneeskunde was alleen nog toegestaan aan mannen die het artsen examen hadden afgelegd. Het was pas tientallen jaren later dat ook vrouwen toegelaten werden.

Met het artsenexamen kwam een eind aan het openbaar uitoefenen van de oude gildes en volksgeneeskunde. Zij ging, helaas tezamen met de kwakzalvers, ondergronds.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geneeskunde vind.

 

Reiki

Reiki is het doorgeven van universele energie en daarmee universele levenskracht. Het is ontwikkeld door de japanner Mikao Usui (1865 – 1926)

Reiki is sinds het midden van de jaren tachtig in Nederland geïntroduceerd. Het is het doorgeven van energie via handen, een vorm van handoplegging dus. De reiki geefster werkt als doorgeefluik voor de kosmos. Via haar wordt energie doorgegeven naar de aura van de reiki ontvanger. Door de universele energie zal de disbalans in de aura verminderen of zelfs weggaan. Doordat er op aura niveau wat verandert werkt dit door in ons stoffelijk lichaam en wordt daar de balans ook hersteld en daarmee worden lichamelijke klachten verminderd of weggenomen.

Reiki heeft 3 graden. De 1e graad; van de beginneling, de 2e graad; van de gevorderde en de 3e graad waarmee je master wordt en anderen op mag gaan leiden.

Inmiddels is reiki min of meer ingehaald door de benamingen transhealing, eenheidshealing en andere vormen van healingen, maar het is in basis nog steeds hetzelfde.

 

Reïncarnatie

Reïncarnatie wordt ook wel aangeduid met zielsverhuizing en wedergeboorte van de ziel na de dood.

Reïncarnatie betekent dat je ziel de kans krijgt om meerdere levens mee te maken en steeds verder te groeien. Dat een ziel steeds een nieuw leven aangaat om zo te leren, waardoor de ziel uiteindelijk tot ‘verlichting’ komt en niet meer hoeft te reïncarneren om nieuwe lessen te leren. De ziel heeft dan alle stadia van karma doorleefd.

De reis door levens heen is een reis terug naar ons eigen goddelijk inzicht. Want we zijn allemaal onderdeel van De Bron van het Grote Geheel en afgeleid van de goddelijke vonk. Door de lessen groeien we en komen we terug bij De Bron van het Grote Geheel. Hierbij is het lichaam een tijdelijk voertuig voor de ziel. De geest is het hulpmiddel van de ziel om de les van bewustzijn van het goddelijke te kunnen maken.

Regelmatig gebeurt het dat met name een jong kind een zeer gedetailleerde beschrijving kan geven van een vorig leven, dat tot in detail bewezen kan worden. Hierdoor zijn steeds meer mensen in reïncarnatie gaan geloven.

Regressie betekent terugkijken. Met spirituele regressie kijk je terug in je leven, of naar vorige levens, om te kijken naar de oorzaken van problemen die je nu hinderen. Met de regressietherapie kan je die problemen helder onder ogen krijgen en zo mogelijk verhelpen.

 

Reïncarnatie is niet iets van nu, binnen veel religies is reïncarnatie al eeuwenlang geaccepteerd. Het is een universele leer door alle filosofieën en religies heen. Voor het hindoeïsme en het boeddhisme is het een van de pijlers van het geloof. Binnen het christelijke geloof was reïncarnatie geaccepteerd tot dat bepaalde ideeën veranderden en men het reïncarneren ging tegenspreken met eeuwige hellebrand.

Wel zijn het vooral de ‘New Age’ bewegingen die reïncarnatie weer op de Europese kaart hebben gezet.

 

Waarom vergeten we vorige levens? Omdat we dit leven ten volle moeten leven en niet aan de herinneringen en ervaringen van vorige levens blijven hangen. De planeet Saturnus wordt geassocieerd met reïncarnatie en maakt een cyclus van 29 jaar rond de zon. Binnen de astrologie spreekt men ook over cyclussen van 29 jaar.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Reincarnatie. 

 

 

Religie

Religie is een verzamelwoord voor verschillende geloofsstromingen wereldwijd. In het hoofdstuk religie ga ik redelijk diep in op de verschillende religies.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie

 

Retraite

Van oudsher werden er vanuit het katholieken geloof retraites gehouden. In de retraite kan een niet geestelijke zich tijdelijk terugtrekken uit de maatschappij en in afzondering binnen de muren van een klooster verblijven. De geestelijk kon zich in die teruggetrokken periode richten op verdieping van het geloof en de geloofsinzichten.

Hedendaagse retraites staan veel meer in het teken van zingeving, zoeken naar de reden van het bestaan of zoeken naar de oorzaak van bijvoorbeeld een burn-out.  Vaak worden de retraites in het buitenland aangeboden en is het tevens een vorm van vakantie en bijtanken terwijl met zingeving bezig is. .

 

Rituelen

We gebruiken heel veel rituelen in ons leven.  Enkele voorbeelden zijn:

 • Rond de geboorte van een kindje, denk aan de doop en aan de beschuit met muisjes.

 • Een huwelijk is een ritueel waarbij de man en de vrouw in het middelpunt staan en ten overstaan van de aanwezige ja zeggen, ringen uitwisselen, een akte ondertekenen en daarmee ‘promoveren’ tot een echtpaar.

 • Bij het overlijden zijn rituelen, de kist, het opbaren, de kaarsen, de kerkdienst, het dragen van de kist naar het graf.

 • Tijdens religieuze (kerk)diensten worden heel veel rituelen gebruikt, zeker in de katholieke kerk.

 • Heksen, druïden, wicca groepen, vrijmetselaren en andere groepen gebruiken rituele handelingen om zo samen een energie op te bouwen.

 • Met een verjaardag vieren we het feit dat we een jaartje ouder mogen worden.

 

Rituelen en ceremoniën zijn handelingen met en in liefde. Rituelen zijn ankers is ons hectische bestaan. Door een ritueel uit te voeren, creëren we een ankerplek waar we onze emoties van vreugde, blijdschap of verdriet achter kunnen laten. Door tijdens een begrafenis rituelen uit te voeren kan je overmand van verdriet in gedachten teruggaan naar het ritueel en zo je verdriet ankeren. Terwijl een trouwceremonie iemand vervuld met blijde gedachten.

 

Emoties hebben geen materiële vorm, het zijn geen dingen die je bij het vuilnis kunt zetten of kunt laten pronken op je altaartje. Daarom is het handig om de emotie om te zetten in een ritueel. Op die manier krijgen emoties handjes en voetjes. Want soms zijn emoties enorm overrompelend. Bijvoorbeeld de enorme vreugde bij een geboorte. Of het verstikkend, onwerkelijke verdriet bij het verlies van een dierbare. Of de verbijstering bij een trauma door een ongeluk.

Dan helpen rituele handelingen om je emoties, stukje bij beetje los te laten. Of eigenlijk, achter te laten bij die rituele plek en of handeling. Waardoor je, als je weer overspoeld wordt met dat gevoel, terug kunt gaan naar die handeling en er weer een laagje van je pijn kunt achterlaten of je vreugde uitstralen.

 

Om voor jouw emoties een ankerplek te creëren, kan je zelf je eigen rituelen bedenken. Wees creatief en bedenk dat je altijd iets mag vragen aan engelen, gidsen en dierbaren. Je mag nooit iets eisen en dat wat je vraagt mag niemand anders schade toebrengen. Bedenk ook een ritueel om de sessie af te sluiten, zodat je een afgerond geheel hebt en niet een open einde.

Gebruik voor de rituelen kaarsen, wierook, zijden doeken, muziek, klankschalen, dierbare voorwerpen, veertjes, kaarten, een schaaltje met water, het branden van salie, wat je ook bedenken kan.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Kast opruimen

 

 

Rozenkruisers

Christiaan Rozenkreuz richtte in 1407 samen met zeven andere leden de Rozenkruisers op. Zijn kennis had Christiaan o.a. vergaard bij diverse occulte meesters in het Midden Oosten. Met zijn overlijden in 1484 stopten de Rozenkruisers.

In 1604 vonden de ‘nieuwe’ rozenkruisers’ zijn lichaam en geheime informatie in zijn graftombe waarmee de Rozenkruisers een doorstart maakten.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geheime Genootschappen vind.

 

 

Runenstenen

Runen betekent geheim en fluisteren. De stenen werden in de Oudheid alleen door ingewijde druïden en leiders gelezen en gebruikt. Nu worden runenstenen ook gebruikt om er mee te orakelen en de toekomst te voorspellen.

 

Runen komen van de Noord Germaanse volkeren uit Scandinavië en hebben hun oorsprong in de Germaanse mythologie. De ware betekenis van de runen zouden aan Odin (god van de noordelijke tradities) geopenbaard zijn toen hij negen dagen en negen nachten lang ondersteboven in de Yggdrasil, de kosmische boom, hing.

 

Germaanse volkeren trokken vanaf de 3e eeuw over Europa en hebben hun runenschrift meegenomen. Het runenschrift werd onder andere achtergelaten op de grafstenen zodat de doden rust kregen en hun graf niet geschonden werd maar ook om hun overwinningen te markeren.

 

Het runenalfabet, ook futhark genoemd, bestond in de oudheid uit 24 tekens en dat is nog steeds het meest gebruikte runenschrift. Elk teken heeft zijn eigen betekenis en zijn eigen kracht.

Doordat de Germanen overal hun sporen én hun runenschrift hebben nagelaten, zijn er in de loop der eeuwen vele variaties in het huidige runenalfabet ontstaan. Omdat het alfabet in steen of hout gekrast werd, is het geen alfabet met ronde, vloeiende lijnen, maar hoekig en recht.

 

bottom of page