top of page

M  Woorden 

 

Maanvieringen

Voor groepen zoals wicca, druiden, paganisten etc. die zich laten inspireren door de maanstanden, zijn er verschillende feesten en rituelen. Het valt in twee delen uiteen, de sabbats en de esbats. Het zijn hele oude rituele feesten, die vaak door de Christelijke kerk overgenomen dan wel omgeturnd zijn naar eigen feesten.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten

 

 

Mabon

Dag en nacht zijn weer even lang rond 21 september. Dit is weer een oogstfeest. Men viert het vertrek van de godin die weer afdaalt in de onderwereld waar zij opnieuw bevrucht zal raken. De mannelijk God sterft en gaat naar het dodenrijk waar hij kracht op zal doen voor zijn wedergeboorte.

Christenen vieren Michaelfeest.

De Kelten (Celtic) noemen het Mabon. Caledonii noemen het Albabn Elfed. De Teutonic Traditie noemen het Winter Finding.

8>  Er zijn acht jaarfeesten die sabbats worden genoemd en die vormen samen een zogenaamd jaarwiel. Een cyclus van geboorte, groei, verval en de dood. Waarna met de wedergeboorte de cyclus opnieuw begint. (Binnen diverse tradities zijn er verschillende namen voor hetzelfde feest en hebben ze soms ook een afwijkende datum.)

2>  Er zijn twee zonnewendes op 21 december midwinter Yule en op 21 juni midzomer Litha.

2>  Er zijn twee equinoxen wanneer dag en nacht even lang zijn te weten 21 maart Ostara en 21 september Mabon.

4>  Er zijn vier zaai en oogstfeesten die overgangsfeesten (naar een nieuw seizoen) genoemd worden. 2 februari Imbolc, 30 april Beltane, 1 augustus Lughnasad en 31 oktober Samhain.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten

Magie

Magie in de spirituele vorm heeft niets te maken met de magie van illusionisten. Vandaar dat er in het Engels onderscheid wordt gemaakt tussen magic van illusionisten en magick binnen het spirituele. Helaas is dit in het Nederlands niet het geval. 

 

Claudia van der Sluis omschrijft magie als volgt in haar boek Moderne heksen:

‘Het beïnvloeden van energie door je eigen energie te combineren met allerlei hulpmiddelen.‘

Paulo Coelho beschrijft magie in zijn boek Brida als volgt:

‘De Magie is een brug, een brug die je toestaat om van de zichtbare naar de onzichtbare wereld te gaan en de lessen van allebei de werelden te leren.’

Susan Smit schrijft in haar boek Heks: (blz 223)

‘De kunst van het werken met onzichtbare krachten of energieën om veranderingen teweeg te brengen; bij lagere of natuur magie wordt de nadruk gelegd op de krachten uit de natuur. Bij de hogere of ceremoniële magie richt men zich op kosmische kracht zoals goden, godinnen en engelen.’

 

Er is verschil tussen hoge en lage magie.

Druïden, tovenaars, magiërs, astrologen en alchemisten waren vroeger de grondleggers en zijn nog steeds in staat tot de zogenaamde hoge magie. Hoge magie behelst het werken met de universele energieën en hun krachten, via zeer ingewikkelde ceremoniën vol symboliek, die volledig vastliggen. Heksen die aangesloten zijn bij een coven voeren tezamen ook vaak hoge magie uit.

 

De solitaire Heks zal zich veelal beperken tot de lage magie. De lage magie is gebaseerd op de natuur met haar rijkdom en krachten. Het wordt volksmagie of natuurmagie genoemd en is vooral heel intuïtief. Er wordt gewerkt met symbolen en rituelen van natuurelementen en vaak in samenwerking met natuurelementalen zoals elfjes en kabouters. De natuurrituelen zijn vaak spontaan en eenvoudig, maar net zo doeltreffend!

 

Magiër

Een magiër is  iemand die in staat is zeer gecompliceerde magie toe te passen. Hij of zij heeft heel veel kennis van verschillende aspecten zoals kruiden, astrologie, divineren, astrologie, mediumschap, healingen etc.

 

Magnetiseren

Vroeger was het veel meer geaccepteerd dat er mensen waren met bijzondere gaven. Zo iemand was bekend in de wijde omtrek. Magnetiseurs  die met handopleggingen mensen konden genezen, een gebedsgenezer of een medium. Tegenwoordig zijn er nog steeds heel veel magnetiseurs, alleen noemen we ze niet meer zo maar hebben we er de engelstalige benaming healer aan gegeven. Reiki, transhealers, eenheidshealers etc. zijn allemaal afgeleid van en opvolgers van de ouderwetse magnetiseurs / handopleggers.

 

Wat doet een magnetiseur? Door hun handen heen stroomt universele energie waarmee zij de energie in een aura kunnen activeren tot zelfgenezing. Door hun handen boven een zieke plek te houden, geven zij de energie van de kosmos door, net alsof ze in hun handpalm een schijnwerper zouden hebben en daarmee licht in de duisternis kunnen brengen.

  • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van het woord healing. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Mandala

Een mandala is een tekening en staat voor een ‘eindeloze eenheid van alles wat er is’.

Vaak is een mandala rond, met een middelpunt dat staat voor ‘dat wat essentie is’. 

Er zijn steeds meer mensen die mandala’s tekenen. Het tekenen wordt vaak in een meditatieve staat van bewustzijn gedaan om zo jezelf de tijd te geven voor reflectie en inzichten. Inmiddels zie je steeds meer dat de ‘oude repeterende’ mandala vorm losgelaten wordt en dat het een creatieve uiting van een innerlijke reis is.

 

Het mandala principe is;

In het centrum:  wie ben ik

Bovenste kwart staat voor het dagbewustzijn (kosmische bewustzijn, spiritualiteit, het geestelijke, de bron en je inspiratie)

Het onderste kwart staat voor je onbewuste en nachtbewustzijn ( je onbewuste, je angsten, het aardse en je lichaam, en je droomwereld.

Links staat voor je verleden, wat je al geleerd heb in het leven, je opvoeding en je vorige levens, je meegekregen talenten en aanleg. Maar ook voor wat je wil loslaten.

Rechts staat voor je toekomst,  wat je wilt bereiken, de doelen en dromen die je nastreeft.

 

Manifesteren

  • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord Verschijningen

 

Mantra’s

Een mantra is het (ritmisch) repeteren van een klank, woord, gedicht of gebed om zo in een trance te raken, waardoor mediteren makkelijker wordt omdat je de hersenen met de mantra bezig houdt waardoor allerlei storende gedachten tegengehouden worden.  Een mantra wordt ook wel chant genoemd.

Mantra’s worden vooral tijdens het mediteren en tijdens yogaoefeningen gebruikt.

Bekende mantra’s zijn de Om klank, ‘om namaha shivaya’  en ‘om mani padme hum’

 

 

Maria versus Magdalena

Het is het archetype voorbeeld van de heilige en de hoer.

Waarbij de onbevlekte Maria natuurlijk de heilige is, als de moeder van Jezus. En de vrouw en geliefde van Jezus wordt neergezet als de hoer. Terwijl ook zij, of juist zij, zijn liefde in alle vormen kreeg. En wie weet is er ook nog wel een verzwegen liefdesbaby uit voort gekomen.

Waarom dan toch die typering? Omdat dit het yin yang principe heel duidelijk weergeeft.

Want is Maria alleen een heilige geweest of zal ze ooit heel duidelijk geknetterd hebben als er iets niet goed ging? Is Maria alleen maar lief en geweldig of was het toch een mens van vlees en bloed.

Was Magdalena een gewetenloze slet of was het de vrouw die Jezus aan zijn zijde nodig had?

Of waren ze beide een beetje van het een en een beetje van het ander, waardoor ze elkaar in evenwicht hielden?

 

 

Matriarchaal versus patriarchaal

Toen de Allerhoogste de aarde schiep, wilde hij dualiteit in actie zien, dus creëerde hij een man en een vrouw, als absolute tegenpool van elkaar. Maar…… om het spelletje wél leuk te houden, werd de gebruiksaanwijzing zo samengesteld dat de tegenpolen élkáár nodig hebben om überhaupt te kunnen bestaan en te kunnen voortleven.

In sommige beschavingen waren het de vrouwen die de broek aan hadden, in andere tijden hadden de mannen de touwtjes in handen. Maar tot nog toe was de weegschaal niet in evenwicht. Maar wie weet waar de toekomst toe zal leiden.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Zij houdt van hem, hij ook vind.

 

 

Medicijnzakje

Het originele medicijnzakje is een tasje, gemaakt van een dierenvel of een vogelvel en werd door bijvoorbeeld een druïde of sjamaan klaargemaakt met de voorwerpen die genezing brachten voor dat moment. Dit gebeurt nog steeds.

 

Je kan ook zelf een medicijntasje maken van stof, wol of een materiaal waar jij waarde aan hecht en het vullen met een verzameling van voor jou symbolische voorwerpen. Zo draag je de spirituele macht en kracht van de voorwerpen bij je.

In de natuurgeneeskunde wordt veel waarde gehecht aan de energie van bijvoorbeeld stenen of kruiden. Door deze continu in een medicijnzakje op je huid bij je te dragen ontvang je de trilling van de stenen, kruiden of andere voorwerpen die voor heling en/of ondersteuning kunnen zorgen.

In een rouwperiode helpt het om een voorwerp van de dierbare in een medicijntasje bij je te dragen.

 

 

Mediteren

De westerse vorm van mediteren is een afgeleide van het boeddhisme en het hindoeïsme waarbij mediteren een onderdeel is van de religie. Door te mediteren hopen zij tot inzichten te komen over hun geloof. Binnen de Christelijke kerk is het woord contemplatie in gebruik. Daarmee wordt bedoeld: het geloof en de (bijbel)kennis overdenken. Oftewel, het ‘spirituele mediteren’ is een afgeleide van de religieuze vormen. Ook bij het ‘spirituele mediteren’ gaat het om nadenken, overdenken en inzichten krijgen.

Mediteren wordt ook gebruikt als pijnbestrijding, om slapeloosheid te verminderen, tegen depressies, stress en hoge bloeddruk.

 

Mediteren omwille van een rustpuntje in je leven is heerlijk. Velen hebben in hun drukke bestaan een (vast) moment ingeruimd waarop zij zich even ‘in zichzelf terugtrekken’. Dit kan in je eentje of juist in een groep tijdens (bijvoorbeeld) de yoga of mindfulness les.

Mediteren heeft zelfs therapeutisch een  groot effect. Je leert je geest te trainen en zich minder te richten op de beren op de weg, de spinsels in je hoofd en meer in het hier en nu te leven. Als gezonde mensen gaan mediteren, ervaren ze minder angst en andere negatieve emoties en hun relaties worden beter. Niet louter doordat ze zich ontspannen, maar echt door het mediteren zelf.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS bij Mediteren.

 

 

Merkabah

Het woord merkabah (ook wel merkaba geschreven) is een voertuig voor lichaam en geest om inter-dimensionaal te kunnen reizen. Anderen zeggen dat het een voertuig is voor opgestegen meesters, waarmee zij terug naar de aarde kunnen reizen.

 

‘Mer’ betekent licht, ‘ka’ betekent geest en ‘ba(h) betekent lichaam. Merkabah betekent dat licht de geest en het lichaam omringt. De energie van het licht draait in een tegengestelde spiraal om de spiraal van lichaam en geest heen. Door die samengestelde energie, vergelijkbaar met een DNA streng, zou reizen door dimensies mogelijk moeten zijn.

 

Wat men nu weet is dat er één Merkabah vorm zou zijn, namelijk de stervormige tetraëder. Toch lijkt het onderzoekers Zoals Drunvalo Melchizedek logisch dat er veel meer vormen zouden zijn.

Het woord Merkabah komt van oorsprong uit Egypte en is ook terug te vinden in het Joodse geloof en in de uitleg van de Kabbala.

 

 

Mindfulness

Terwijl je bij het aanrecht gestrest bezig bent met het bereiden van het diner dat over exact een kwartier op tafel moet omdat je andere gezinsleden over drie kwartier diverse afspraken hebben en jij vanavond nog naar modeltekenen moet, ligt er op de keukentafel een briefje klaar waarop jij tussendoor steeds aantekeningen maakt van de dingen die je niet vergeten mag en een volgende briefje van de spulletjes die je mee moet nemen voor het aanstaande weekendje weg. Dit alles doe je terwijl je de telefoon tussen linkeroor en schouder geklemd houdt en een gesprek met je beste vriendin voert die haar hart bij jou uitstort, omdat manlief net is vreemd gegaan en zij in de kamer van zoonlief drugs gevonden heeft.

 

Wat zegt u? Die situatie bestaat niet? Ik denk dat het voor menigeen routine is. Sterker nog dat sommigen zullen zeggen, ja en dan staat ook nog de televisie aan om mijn favoriete soap te volgen. Nou ja, routine voor vrouwen dan hé, mannen kunnen heel veel, maar niets tegelijk. J Feit is wel dat mannen in een thuissituatie bijna nooit gestrest zijn! Hun stress is veel meer gebaseerd op competitie in het werk of problemen met de hiërarchie op de werkvloer.

 

Nu een ander beeld. Er is niemand thuis, iedereen is opgehoepeld en jij hoeft even helemaal niks. Dus zit je in een beschut hoekje uit de wind in een stralend voorjaarszonnetje met een heerlijk boek ondersteboven op je schoot. Geen gespook in je hoofd van allerlei gedachtenspinsels, gewoon niets, leeg, gedachteloos hoor je de vogels fluiten, ruik je de tuin, voel je de warmte van de zon op je wangen.

Dat is mindfulness!

 

Mindfulness is afgeleid van een 2500 jaar oude boeddhistische meditatietechniek. Grondlegger is Jon Kabat-Zinn die eind jaren ’70 begon met de  mindfulness meditaties. Het woord mindfulness betekent indachtig – opmerkzaam. Met deze meditatiemethode is het de bedoeling om heel geconcentreerd op het hier en nu te zijn. Dus niet zoals in het eerste voorbeeld met vijf dingen tegelijk bezig zijn maar met één ding en dán nog zonder gepieker. Zonder waardeoordelen van “Ik kan dit niet” – “Ik ben gestrest”- etc. Je leert gedachten te zien als voorbij fladderende vlinders zonder er een discussie mee aan te gaan. Dus niet in je bed liggen tollen omdat je wéér niet slapen kan en morgen uitgerust móét zijn, maar wakker zijn en dan ervaren dat je in een luxe, warm bedje ligt terwijl je de stilte om je heen hoort en de rust van de nacht in je opneemt. Wedden dat je dan veel sneller wegdoezelt.

 

Het is de bedoeling om de meditatietechniek zó onder de knie te krijgen dat je in staat bent om ook in je dagelijkse leven terug te gaan naar een mindfulness denkpatroon, waardoor je in staat bent om áls je iets doet, daar ook bewust mee bezig te zijn en er van te genieten. Maar ook om je bewust te zijn van die opgetrokken stressschouders, de zeurende stresshoofdpijn.  Stress is vaak de oorzaak van allerlei kwalen zoals chronische pijn, hoge bloeddruk, depressie, en het tast op den duur ook je immuunsysteem aan.

 

Moderne wonderen

Regelmatig duikt er een verhaal of tegenwoordig een YouTube-filmpje op, waarvan je denkt ‘dat dit mogelijk is’! Soms gebeuren er dingen waarvan men zegt ‘dat is de hulp van de Allerhoogste, of dat is gebeurd met de hulp van engelen’. Dat noemen we moderne wonderen. Enne, ze gebeuren steeds vaker, omdat we steeds meer ‘geloven’ dat we de hulp van engelen ‘gewoon’ mogen vragen.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Engelen en andere hulptroepen vind.

 

 

Mythen

Een mythe is een historisch en vaak religieus verhaal over goden, halfgoden en het volk van de oudheid. De verhalen gaan over de historie van de wereld in de oudheid. Daarom wordt een mythe gezien als ‘een heilig verhaal dat gedeeld wordt door een groep mensen die er grote betekenis aan hecht’.

 

In de westerse cultuur staat mythologie vaak gelijk aan fictie, sprookjes, fabels, sagen, legenden en volksverhalen. Vaak met de kwalificatie van een verzonnen verhaal, het onechte of zelfs leugens.

Een mythe wordt echter gezien als een betekenisvol en mogelijk reëel verhaal, al bevat de vertelling veel elementen die symbolisch of in beeldspraakvorm verteld worden en niet reëel zijn in letterlijke of historische zin.

bottom of page