top of page

Z woorden totaal

 

Zelfkennis – zelfliefde – zelfreflectie - zelfrespect – zelfvertrouwen

Al deze woorden heb één ding gemeen en dat is in alle eerlijkheid in de spiegel kijken en een goed gesprek met jezelf voeren, zonder oordeel, zonder dubbele agenda. Open, eerlijk en constructief.

Want als jij jezelf niet kent, wie ben je dan?

Als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, hoe kan je dan in liefde verbonden zijn met een ander?

Kan jij eerlijk zijn tegen je spiegelbeeld (in je dagboek)?

Respecteer jij jezelf oprecht? Of zit er altijd die ‘ja maar’ achter?

Hoeveel zelfvertrouwen heb jij? Hoe stevig is jouw fundament?

Deze ‘zelf-stukken’ zijn zo essentieel in jouw leven. Want het is niet alleen hoe jij jezelf ‘neerzet’ en de energie die je uitzendt naar de wereld om je heen, het bepaalt alle facetten van jouw hele bestaan.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding Holisme.

 

Zelfmoord

Ergens heb ik ooit het onderstaande gelezen en dat wil ik je niet onthouden. (Helaas weet ik de auteur niet meer)

Zelfmoord: De ziel die zelf een resetmodus (herstart) activeert. Dus die zelf ‘de knop omdraait en cold turkey’ eruit stapt.   

 

De algehele tendens over zelfmoord is dat er verwijtend naar gekeken wordt. En dat de persoon die zelfmoord pleegt ervan beschuldigd wordt ‘te vluchten’. Misschien is dat wel zo, maar in mijn beleving is er (mega) veel moed voor nodig om op welke manier dan ook zelfmoord te plegen. Om op een flatgebouw te staan en de beslissing te nemen om te duiken. Om op een spoorrails te lopen en niet weg te springen als die intercity aankomt denderen. Om een mes in je pols te zetten.

Wellicht dat er door de zelfmoorden van enkele bekende Nederlanders en de wijze waarop nabestaanden hier mee om gingen, iets meer begrip en misschien zelfs respect gecreëerd is.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Kast opruimen  

 

Zelfontwikkeling

Dit is een stukje uit ‘zij houdt van hem, hij ook’.

Sommige mensen trachten om via ‘het spirituele shophoppen’ naar het ultieme geluk te komen. Mijns inziens zal dat niet gebeuren. Ik zelf zie het spirituele wel als een enorme verrijking van mijn leven, maar meer in de vorm van een ‘studie’. Voor hetzelfde geld had ik gebarentaal of harpspelen kunnen gaan leren.

Toch kan je door een spirituele studie tot een betere ‘geluksbeleving’ komen.

Doordat je dichterbij jezelf en jouw ik kan komen. Door de verrijking van zelfkennis. Met een beetje geluk lukt het jou om het masker van ‘schijnzekerheid, status en ik wil er zo graag bij horen’ af te doen en durf  je het aan, om volledig te zijn wie je werkelijk bent.

Als je het aandurft om te leven vanuit je werkelijk essentie, vanuit wie je echt bent, met alle goede en minder goede eigenschappen, dan leef je vanuit een zuivere eerlijkheid, vanuit tevredenheid, vanuit je echte ‘zijn’.

Voor mij is er geen enkele twijfel mogelijk; ben je blij met jezelf, ben je tevreden met wie en wat je bent, dan ben je gelukkig. Zelfs op momenten dat je intens verdrietig bent, zal er geen onnodige extra negatieve energie op liggen.

Toch denken we bijna altijd dat  een geluksgevoel afhangt van iets buiten onszelf en daarom zijn wij altijd in beweging op zoek naar dat externe geluk. Maar daar is het moeilijk te vinden, mensen werken vaak niet mee. Gemoedsrust daarentegen creëert een dieper gevoel van tevredenheid.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Leven vanuit je hart. 

 

Zeven

Zeven als geluksgetal. In heel veel landen en continenten wordt de 7 als geluksgetal gezien.

Zeven als ongeluksgetal. In China is het juist een ongeluksgetal.

Zeven armige Joodse kandelaars.

Zeven continenten.

Zeven dagen waarin de wereld is geschapen, aldus de bijbel.

Zeven dwergen van Sneeuwwitje.

Zeven geitjes van de wolf.

Zeven gelukkige goden van Japan.

Zeven hoofdzonden; hoogmoed, hebzucht, lust, afgunst, gulzigheid, woede en gemakzucht.

Zeven jaar waarin alle lichaamscellen in ons lichaam worden vernieuwd.

Zeven katholieke sacramenten.

Zeven kleuren in de regenboog.

Zeven noten op een toonladder.

Zeven schoonheden maken een beauty.

Zeven vette en zeven magere jaren.

Zeven wereldwonderen.

Zeven wereldzeeën.

Zevenmijlslaarzen van Kleinduimpje.

Zeven nekwervels van mensen en alle zoogdieren.

Zeven een perfecte balans van eenheid voor de Maya’s 3 (mannelijk) en 4 (vrouwelijk) samen.

Zeven is de schepping.

Zevenster als symbool.

 

Ziek zijn

Ons lichaam is een uiterst complex samenspel van trillingen en energieën die al naar gelang de functie onstoffelijk of stoffelijk (zichtbaar) zijn. Elke teug lucht, elke hap voeding, alles wat we zien, horen, voelen, elke aanraking, elke emotie, alles resulteert in een nieuwe trilling, in nieuwe energie die binnenkomt in een bestaand trillingsveld. Normaal gesproken vloeien de trillingen prachtig in elkaar over. Is dit niet zo dan ontstaat er onbalans in het lichaam. Ziek zijn is een onbalans in het totaal. Dit kan zijn van de mens, het dier, een plant of de natuur in zijn geheel.

In de traditionele natuurgeneeskunde wordt een ziekte altijd als boodschapper gezien, ziekte is iets van buiten. Het is een boodschapper die de totale mens vertelt dat er iets niet goed gaat. Het is dan aan de natuurgeneeskundige de taak om de boodschap van de ziel te begrijpen en de patiënt te overtuigen van de noodzaak iets te veranderen. Zij zien de ziekte als een gast en deze gast moet gehoord worden. Waarom is hij gekomen, wat wil hij, wat heeft hij nodig voordat hij weer weggaat, wat heeft hij de patiënt te vertellen. De ziekmakende gast woont in het lichaam om ons lastig te vallen, zodat we de noodzakelijke veranderingen aanbrengen in ons leven.

In de traditionele geneeskunde wordt daarom het spirituele lichaam altijd samen met het fysieke lichaam behandeld en worden de twee kanten als complementair beschouwd en zijn het geen vijanden. Binnen de wetenschappelijke wereld herkent men wel de fysieke ziekten en genezende maatregelen maar niet de spirituele kant van een persoon.

Binnen de natuurgeneeskunde gelooft men dat emoties die niet of moeilijk verwerkbaar zijn, uiteindelijk altijd een fysieke ziekte worden. Fysieke problemen zijn afkomstig van al deze verborgen dingen, teleurstellingen en boosheid. Door naar onverwerkte emoties te gaan kijken, kan je een lichaam helpen met genezen. Onverwerkte emoties verstoren de niet aanwijsbare, niet te benoemen, niet vatbare levenskracht die maakt dat we gezond blijven. Als de levenskracht verstoord is, wordt het individu ziek. Hoe langer of heftiger de verstoring in levenskracht, hoe dieper de verstoring in de energie door kan werken. 

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Ziek zijn. 

 

 

Ziel

Je ziel is je basis, het goddelijke vonkje. Zonder ziel geen leven, geen bezieling. Zonder ziel geen uitstraling, geen charisma, geen persoonlijkheid.

Vergelijk de ziel met de centrale verwarming in je huis. Er hangt ergens een ketel (het hart) er lopen allerlei toe en afvoerleidingen (bloedvaten) en er zijn radiatoren (ledematen).

De ziel van de kachel is de warmte die hij geeft en die is niet zichtbaar, wel voelbaar.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Holisme Inleiding.

 

 

Zielengroep

Binnen new-age spiritueel georiënteerde mensen gaat men er vanuit dat er zielengroepen zijn in het universum en dat die zielengroepen samen een taak en/of levensles uit te werken hebben. Ieder individu zal weliswaar zijn eigen invulling kunnen geven aan de les of taak, maar overkoepelend is een gezamenlijk doel te bereiken en dat kan meerdere levens tijd nemen.

 

 

Zielenleeftijd

Als mensen naar mijn leeftijd vragen moet ik altijd even nadenken. Natuurlijk heb ik een leeftijd die bepaald is door mijn geboortedatum. Toch heb ik altijd het gevoel dat ik ook een wezenlijke zielenleeftijd heb, en dat die niets te maken heeft met mijn aardse leeftijd. Mijn zielenleeftijd heeft te maken heeft met het moment dat mijn achterliggende levenspad mijn ziel de bagage gegeven had om mijn zielentaken te volbrengen. Dat mijn ziel eerst levensleven te leren krijgt waardoor hij kon groeien en dan vanuit dat platvorm dat ik kon gaan doen wat ik op aarde te doen had en ik mijn diepste passie om kan zetten in daden.

 

 

Zielenopdracht - Zielservaring

Als je kan begrijpen dat je hier niet zonder reden op aarde rondloopt, dan zou er dus een reden moeten zijn waarom je hier op dit plekje bent en ook nog specifiek nu. Binnen reïncarnatie theorieën heb je een zuivere opdracht te vervullen in dit leven en wil je ziel, dat een spatje is van de grote Goddelijke Vonk, hier een ervaring opdoen. Het is aan jou om je ziel die ervaring te geven. Om dát te doen waardoor lichaam, geest en ego zich in dienst stellen van de ziel en de doelen van de ziel waar maken.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding Holisme. 

 

Zielsverhuizing

Ergens tijdens de zwangerschap vindt een zielsverhuizing plaats en incarneert de ziel in de baby. Niet iedere ziel verheugt zich op het komende leven aangezien de ziel kennis heeft van zijn levenspad en alle belemmering die de ziel daarop tegen gaat komen. Daarom is het soms heel vroeg in de zwangerschap en soms veel later in de zwangerschap dat een ziel incarneert. 

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Reincarnatie. 

 

 

Zijn versus Hebben

Zijn is bestaan, het leven leven zo als het komt, echte keuzes maken, flexibiliteit, luisteren naar jezelf.

Hebben is materialisme, begeerte, hebzucht, hardheid, egoïsme en moeten.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van dit woord vind in het hoofdstuk Verlicht zijn..

 

 

Zomerland

Zomerland is een term voor het hiernamaals, de hemel.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn.

 

Zon, de

De zon betekent het dagelijkse bewustzijn.

De maan verbeeldt het onderbewustzijn.

De warmte van de zon zorgt dat wij op aarde kunnen leven.

 

 

Zuiveren

Door te zuiveren verwijder je negatieve energie. Dit kan overal zijn, in je eigen aura, in een huis, op een plek in de natuur.

Door het drinken van water wordt je lichaam gezuiverd. Het water spoelt je nieren en blaas schoon en voert de afvalstoffen af.

Door te douchen spoel jij je aura schoon. Energieën kunnen losgelaten worden en via het afvoerputje terug naar de aarde.

De voor de mens heilzame negatief geladen energie (die rust geeft) vindt men vooral in de vrije natuur zoals in de bossen, bergen en aan zee. Door in negatief geladen energie te verblijven worden wij weer zuivert en opladen als we daar een tijdje vertoeven. (zie energielijnen en aardstralen)

 

Salie en wierook worden vaak gebruikt om een huis (ruimte) te zuiveren. Door salie en wierook te branden komt rook vrij en die rook mengt zich met de lucht die dan getransformeerd kan worden.

Bij meditatie wordt vaak negatieve energie afgevoerd waardoor je aura gezuiverd, dus eigenlijk schoon gemaakt wordt.

Door het uitvoeren van rituelen kan een plek van energie veranderd worden. Zowel positief als negatief.

 

 

Zwarte magie

Zwarte Magie is het doelbewust sturen van krachten die de mens eigenlijk te boven gaan en die altijd negatief bedoeld zijn.

 

Zweethut

De huidige ceremonie in een zweethut is vooral geïnspireerd op de tradities van het reinigen bij de Noord Amerikaanse Indianen. Het principe van rituelen met vuur, warmte en zweten komt terug in alle werelddelen en in allerlei tradities. In de westerse landen is dit de zweethut geworden. Het is gelaagde ceremonie die vele rituelen handelingen kent. Het is de begeleider of trainer die de rituelen gekozen heeft. Tijdens een zweethutceremonie kunnen reinigingen en healingen plaatsvinden op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied.

 

Een zweethut is een (lage) van wilgentakken gebouwde hut en afgedekt met dekens. In het midden van de hut is een put waar tijdens de ceremonie de hete stenen ingelegd worden. Voorafgaand aan de ceremonie wordt de hut van binnen en van buiten gereinigd met diverse kruiden.

De zweethut staat symbool voor de baarmoeder, het opnieuw geboren worden en kun je oude gewoontes en oude ziektes achter in de hut achterlaten. Daarnaast kan je in de zweethut contact maken met krachten in jezelf want om de warmte van een zweethutceremonie vol te houden, al kan je ten alle tijden naar buiten en wordt je dan door de vuurmannen en vuurvrouwen opgevangen. Door de reizen in tijd en dimensies kan je antwoorden ontvangen vanuit het universum.

 

Bij de voorbereiding worden het lichaam, de ziel en de geest gereinigd, genezen en voorbereid wordt op een innerlijk transformatie tijdens de ceremonie. De deelnemers kruipen door de kleine lage opening naar binnen de zweethut in.  Buiten de hut zijn er vuurmannen en/of vuurvrouwen die zorgen voor het vuur waar de stenen in verwarmd worden.  Als iedereen in de hut zit worden gloeiend hete stenen de hut ingebracht waar kruiden en water opgegooid worden. In de hut is het aardedonker met uitzondering van de gloeiende stenen, die volgens zeggen een magische uitstraling hebben.

 

Afhankelijk van de rituelen die gevolgd worden tijdens de ceremonie, wordt er binnen of buiten de hut getrommeld en gezongen.  Vaak worden de windrichtingen, moeder aarde en de Grote Spirit aangeroepen.

Er wordt gesmugd met kruiden zoals salie, met tabak, met sweetgrass of ceder tijdens de ceremonie. De kruiden maar ook kleuren kunnen worden gekoppeld aan een windrichting.

In de zweethut wordt er gemediteerd, wordt de trance gezocht waardoor men kan reizen door de tijd en dimensies. Bij sommige rituelen blijf je lang en eenmalig in de zweethut, bij andere worden er meerdere zweethutsessies gehouden die bijvoorbeeld aan de 4 elementen water, vuur, aarde en lucht gekoppeld worden. Vooraf en vooral na afloop wordt er gezongen, gedanst, gegeten en gefeest omdat je na de zweethutceremonie als herboren weer naar buiten komt.

 

Dit is wat ik weet van zweethutceremonies. Ik heb het zelf nooit gedaan en heb mijn ‘kennis’ van het aanwezig zijn op kasteel de Schans in België.

 

Zweven

Zweven als in tegenstelling tot aarden en geaard zijn.

Bij het bezig zijn met spirituele zaken is het heel belangrijk om in het hier en nu te blijven en verbonden te blijven met moeder aarde. Het is belangrijk om nuchter en realistisch te blijven. Indien men niet ‘geaard’ bezig is, gaat men zweven.

Er wordt ook wel gesproken van een zweverig type; iemand die niet in de realiteit staat.

 

Zeker als je wat meer ‘vergevorderd’ contact met de kosmos weet op te bouwen en daarmee in de dimensies reist, is het van wezenlijk belang om geaard te blijven. Om het hier en nu niet te verliezen. 

 

Een voorbeeld zou kunnen zijn dat men meedoet in een regressietherapie en beelden ontvangt van het verleden. Indien niet geaard zou de persoon zijn huidige aardse leven kunnen vergeten omdat hij of zij gaat leven zoals in een oude reïncarnatie.

  • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord aarden.

bottom of page