top of page

W & Y  woorden totaal

 

Waarnemen

Iets voor wáár aannemen.

Paragnosten en mediums nemen dingen waar. Zij voelen, horen of zien de aanwezigheid van iets, horen woorden, zien beelden. Iets wat ons ‘gewone sterveling’ ontgaat. Wij zien, horen of voelen niets en toch is het er.

Gelukkig zijn er (goede) mediums en paragnosten die door hun waarnemingen als doorgeefluiken functioneren.

Maar ook de gewone sterveling ervaart of wéét soms iets. Ook dan is het taak om er naar te kijken en het, als het goed voelt, voor wáár aan te nemen.

 • Kijk bij ORAKELS bij hoofdstuk Medium voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Waarom zijn wij op aarde

Duizenden jaren heeft de mensheid respectvol in de natuur, in een oervorm, geleefd met alle daarbij aanwezige krachten. Men sloot zich aan bij de natuurlijke leiders van het volk. Slechts enkele eeuwen geleden zijn we overgestapt naar staatsrechtelijke leiders en leiders van de kerk.

Gaandeweg de 20ste eeuw kwam er een kentering en hebben steeds meer mensen zich aangesloten bij wat ook de onderstroom genoemd wordt. Weten, zonder vaststaand bewijs, dat er veel meer is tussen hemel en aarde, beseffend dat bronnen uitgeput kunnen raken.

De onderstroom probeert een nieuwe balans te vinden tussen de kennis van deze tijd en de ‘oude’ bijna vergeten ‘oerkennis’. Zij proberen te leven met de overtuiging en instelling dat een ieder  verantwoordelijk is voor zijn of haar stukje van het totaal.

 

Het zou mooi zijn als iedereen zich verantwoordelijk zou voelen voor de aarde waarop men leeft en zich zou realiseren dat wij slechts gasten zijn, geen eigenaar. Dat we de aarde met iedereen moeten delen met alle andere levensvormen die zorgen dat leven op aarde überhaupt mogelijk is. Dat vereist een totaal ander wereldbeeld. Want er zijn nu de belangen van multinationals. De belangen van de oliemaatschappijen. De belangen van het netwerk van de voedselproducenten. De belangen in de financiële wereld. Al die belangen bepalen nu, voor een groot deel, het aangezicht en het functioneren onze wereld. Ons leven, maar ook het leven van mensen wereldwijd.

 

Wat weer moet worden ontwikkeld is een dieper, persoonlijker gevoel van verbinding met de aarde en onze plaats erop. We kunnen alles niet enkel bekijken vanuit de rationele, praktische linkerhersenhelft, we moeten ons verbinden op een manier die groter voelt dan onszelf. Pas dan kunnen we losbreken uit de materiële gevangenis waarin we ons nu bevinden. We moeten terug naar ons onderbuikgevoel.

Bewustwording in kleine kring. Dat men zich realiseert verantwoordelijk te zijn op zijn eigen stukje grondgebied waar zijn huis staat maar liefst ook voor de aarde in zijn regio.

Dat we ons realiseren dat de tuin niet enkel van ons is, maar dat er duizenden insecten, muizen, vogels, egels etc.  wonen en buiten moeten overleven, ook in de winter. Dat het daarom zielig is om al het blad in de tuin met de bladblazer te lijf te gaan om te verwijderen. Puur omdat wij het ‘netjes’ willen hebben maar waardoor de beestjes geen geïsoleerde holletjes hebben om te overwinteren. Als jij je bewust bent dat we samen moeten leven met de natuur, dan maak je het paadje schoon en laat je de bladeren in de borders voor de beestjes en houd je de tuin zo groen mogelijk.

Als jij je bewust wordt van jouw taak en verantwoording ten opzichte van het algehele belang zou je dan anders, bewuster, betere keuzes maken? Waarschijnlijk wel, omdat je dan redeneert vanuit het belang van het grote geheel.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer > hoofdstuk Nieuwe tijd waarin je meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Waarzeggen

Het waarzeggen is vooral verbonden aan de zigeunerin die op de kermis in een glazen bol keek en je toekomst kon voorspellen. Waarzeggen is de toekomst voorspellen zegt men vaak. Toch is het niet meer dan het herkennen van antwoorden uit je onderbewustzijn.

Waarzeggen wordt ook divineren genoemd. Het is dan een medium die jou boodschappen door kan geven. Of het is een persoon die na lange studie en door middel van een ‘hulpmiddel’ zoals tarotkaarten of handlijnkunde jou bewust kan maken van dingen die je onbewust bij je draagt.

 • Kijk bij ORAKELS bij hoofdstuk Medium voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Wereld meditatie uur

In steeds meer landen, wordt er collectief gemediteerd ten behoeve van de gehele wereldbevolking. Door gezamenlijk te mediteren of door het zingen van mantra’s probeert men de algehele energie naar een hoger niveau te tillen. Onderzoek heeft uitgewezen dat door gezamenlijk te mediteren de opgebouwde positieve energie in veelvoud versterkt wordt.

 

In een artikel in de Happinez stond eens dat als er 90 mensen intensief mediteren zij een stad van 800.000 zielen kunnen redden.  Over de hele wereld zijn er meditatiegroepen gevormd die door bundeling van hun energie een verbetering van energie teweeg willen brengen.

Inmiddels heeft men door een groot aantal experimenten aangetoond dat door samen te mediteren er een groepsbewustzijn gecreëerd wordt. Er ontstaan dan bij de deelnemers gelijke elektrapatronen in de hersenactiviteiten en dit creëert op zijn beurt een groepsbewustzijn.

 

Dit zijn enkele groepsmeditatie’s waar je aan deel kan nemen.

 1. Findhorn roept op tot een meditatie elke maandagmiddag om twaalf uur plaatselijke tijd (zodat het de hele wereld rond gaat)

 2. Tijn Touber is initiatiefnemer van de Stadsverlichting meditatiegroepen die op zondagavonden in Nederland gehouden worden. Kijk voor de agenda op de website van Tijn Touber bij Stadsverlichting.

 3. Ook zijn er wereldwijd groepen die collectief mediteren. Kijk op internet voor de groepen en tijden.

 

Kijk bij DWARRELS voor ingesproken meditaties.

 

 

Wereldboom

In veel mythologische vertellingen spelen bomen een prominente rol. Dat is logisch als je het volgende weet

 • Een boom staat met zijn voeten in de aarde en heeft zo verbinding met de onderwereld.

 • Zijn stam en takken zijn in de wereld van het hier en nu, de mens en dier.

 • Zijn kruin is verbonden met de bovenwereld waar de engelen en de goden zich bevinden.

En zo omvat en verbindt een boom de verschillende werelden met elkaar.

In de Noorse Mythologie is het een boom die de negen werelden draagt.

Daarnaast zijn bomen en planten de brengers van vers zuurstof waardoor wij op deze aarde kunnen wonen.  En, zijn het de plekken waar kabouters, elfjes en vele andere elementalen hun woning hebben.

 

White Buffelo Calf Woman

White Buffelo Calf Woman is een legende vanuit de indianen.

Van White Buffelo Calf Woman wordt gezegd dat zij het Lakotavolk de heilige pijp bracht, waarmee ze door het leven gaan als een levend gebed.

Van White Buffelo Calf Woman wordt ook gezegd dat zij voorspeld heeft dat de condor en de adelaar ooit weer samen gaan vliegen.

 

Wicca

Sommigen denken dat Wicca een ander woord is voor heks en hekserij, dat is niet zo.

De Wicca is gebaseerd op een religieuze beleving van rituelen en er is sprake van een priesterschap. Terwijl de heks veelal solitair bezig is.

 • Kijk bij ORAKELS bij hoofdstuk Heksen voor meer verdieping en uitleg van dit woord.

 

 

Wichelroede en wichelroeden lopen

Vanuit de oudheid is bekend dat men met de pendel, staf  en/of de roede zocht naar aardstralen, bronnen, metalen en ertsen in de grond. Vroeger werden er wichelroeden van hout gebruikt, nu zijn het vaak metalen stokjes.  Het (her)ontdekken van de energielijnen leidde tot het fenomeen wichelroede lopen, iets wat tegenwoordig door veel mensen wordt gedaan.

 

Wichelroede lopen doe je als volgt.

Zorg ervoor dat je eerst goed aard op de bewuste plek.  Neem vervolgens een korte kant van de wichelroede in iedere hand een. Knijp niet maar vorm met je hand/vingers een buisje waarin de roede zich vrij kan bewegen.  Je bovenarmen zijn langs je lichaam en je onderarmen houd je goed horizontaal voor je uit, zodat ook de roede goed horizontaal gehouden wordt.

Loop langzaam op de plek die je wilt afzoeken rond. Daar waar de wichelroedes uit zichzelf gaan bewegen en elkaar kruisen is ‘iets’. Onderzoek de plek een paar keer om zeker te zijn van je resultaat.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer > hoofdstuk Energielijnen en aardstralen waarin je meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Widdershins

Heksenterm voor tegen de klok in.

 • Kijk bij ORAKELS voor hoofdstuk Heksen met verdieping van dit woord

 

Wierook

De basis van wierook is gemaakt van hars waar geurstoffen aan toegevoegd kunnen worden.

Wierook werd al honderden jaren voor onze jaartelling ritueel gebruikt werd als reukoffer om de goden te behagen.

 

Wierook was in de afgelopen eeuwen in de westerse wereld iets specifieks binnen de religie van de Katholieke kerken. Het was een van de cadeau’s die het kindje Jezus van de drie wijzen uit het oosten kreeg. Bij de Katholieke kerk werd en wordt de wierook gebruikt tijdens de missen. Vroeger had het wierook branden in de kerken een prettige bijkomstigheid, namelijk dat de lijklucht van de ‘rijke stinkers’ die in de kerk begraven werden, verdoezeld werd door de indringende geur van de wierook.

 

Het wierook branden in huis is in de tweede helft van de 20ste eeuw met name vanuit het boeddhisme over genomen. In de jaren 60 – 70, de flower power periode, was er veel belangstelling voor andere religies en de rituelen daarvan. Wierook branden is een van de dingen die zijn gebleven en is overgenomen door de ‘new age groepen’ die het weer doorgegeven hebben aan de ‘spirituelen’.

 

Door wierook te branden kan je een sfeer creëren waarin je iets kan reinigen, helen, iets kan beschermen of zegenen. Vaak wordt tijdens het mediteren wierook gebrand. Het contact leggen met gene zijde en de goden, waardoor je hulp kan vragen, gaat makkelijker met de sfeer die gebrande wierook geeft.

 

Er zijn meerdere vormen van wierook verkrijgbaar elk in vele variaties in geur en samenstelling. Het is vooral een kwestie van smaak en misschien van (voor)oordeel waar je eigen keuze naar uitgaat. Het vuur waarmee je de wierook aansteekt mag je niet uitblazen maar moet je uit ‘wapperen’ met je hand omdat je anders ‘het universum in het gelaat blaast’.

 

Er zijn staafjes, kegeltjes en losse wierook in de handel verkrijgbaar.

Staafjes zijn hele dunne bamboe stokjes waar de hars en geurcomponenten omheen zitten. De staafjes staan in speciale wierookhouders of in een potje met zand. Men steek de wierook boven aan het stokje met vuur aan en laat dit enkele tellen branden. Dan wordt het vuur uitgemaakt en blijft de wierook smeulen waardoor de hars verbrandt en de geur vrijkomt.

 

Kegeltjes zijn zoals de naam al zegt kegelvormig en meestal zo’n 2 centimeter hoog. De hars en geurcomponenten die bij staafjes om een stokje zitten, zijn hier in een kegelvorm geperst. De kegeltjes worden op speciale houders en schoteltjes gebrand of ze worden op zand gezet. De kegeltjes worden bovenaan aangestoken met vuur en na enkele tellen wordt het vuur uitgemaakt en zal het kegeltje langzaam verder smeulen waardoor de hars en geurcomponenten vrij komen.

 

Losse wierook wordt vooral op kooltjes gebrand. Eerst wordt het kooltje aangestoken en aan het gloeien gebracht en dan wordt de losse hars erop gestrooid waardoor de hars en geurcomponenten vrij komen. Ook dit gebeurt in speciale houders. Het is een intensievere vorm van wierook branden die absoluut ook meer vaardigheid nodig heeft.

 

Waarschuwing; laat brandende wierook, net als kaarsen, niet onbeheerd achter!

 

Wonderen (moderne)

Regelmatig duikt er een verhaal of tegenwoordig een YouTube filmpje op, waarvan je denkt ‘dat dit mogelijk is’! Soms gebeuren er dingen waarvan men zegt ‘dat is de hulp van de Allerhoogste, of dat is gebeurd met de hulp van engelen’. Dat noemen we moderne wonderen. Ze gebeuren steeds vaker, omdat we steeds meer ‘geloven’ dat we de hulp van engelen ‘gewoon’ mogen vragen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer > hoofdstuk Engelen en andere hulptroepen waarin je meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

                            Y woorden totaal

 

Yin yang

Yin en Yang staan voor de ‘twee eenheid’, voor dualiteit en die kunnen niet bestaan zonder de ander. Je kan pas licht herkennen als je donker kent. Je kan pas koude voelen als je weet wat warmte is.

Yin en yang houden elkaar in stand, veroorzaken elkaar en vormen samen een eenheid. In de Chinese geneeskunst gaat alles over balans tussen yin en yang en zij stelt dat die twee tegengestelde krachten of principes in alles in het universum vertegenwoordigd zijn. Deze geneeskunst stelt dat het elkaar aanvullende waarden zijn.

 

Het symbool van yin yang is een cirkel die doorgesneden wordt door een S vorm die de eeuwige vloeiende dynamische beweging die nooit stopt en de voortgang van het leven voorstelt. In het witte vlak is een zwarte stip te zien en in het zwarte vlak is een witte stip te zien. Hiermee wordt aangegeven dat iets nooit alleen donker is, dat er altijd een lichtpuntje is. Dat stralend wit altijd een schaduwzijde heeft.

 

Ieder mens heeft een vrouwelijke en een mannelijke kant, ongeacht haar/zijn geslacht. De balans van de mannelijke en vrouwelijke, yin yang is niet strikt fifty – fifty. De balans hangt van de persoon af.

De verandering in balans van yin en yang kan door van alles in beweging gezet worden. Door kleine dingen als het weer, vermoeidheid, blijdschap. Door langdurige dingen als stress, verdriet of een verliefdheid. Die bewegingen kunnen nieuwe inzichten en groei in gang zetten. Toch kunnen verkeerde ongewenste verstoringen ook ziekte veroorzaken.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Zonnewende Yule.

Het Yule feest is de midwinternacht viering van de kortste dag van het jaar en daarmee de langste nacht. Meestal 20 of 21 december. Het is het begin van de nacht voor moeder aarde en de geboorte van het zonnekind met de godin als moeder.

Voor de christenen is dit kerstfeest. Binnen de Teutonic Traditie heet dit feest het Yuletide is van 20 t/m 31 december.

8>  Er zijn acht jaarfeesten die sabbats worden genoemd en die vormen samen een zogenaamd jaarwiel. Een cyclus van geboorte, groei, verval en de dood. Waarna met de wedergeboorte de cyclus opnieuw begint. (Binnen diverse tradities zijn er verschillende namen voor hetzelfde feest en hebben ze soms ook een afwijkende datum.)

2>  Er zijn twee zonnewendes op 21 december midwinter Yule en op 21 juni midzomer Litha.

2>  Er zijn twee equinoxen wanneer dag en nacht even lang zijn te weten 21 maart Ostara en 21 september Mabon.

4>  Er zijn vier zaai en oogstfeesten die overgangsfeesten (naar een nieuw seizoen) genoemd worden. 2 februari Imbolc, 30 april Beltane, 1 augustus Lughnasad en 31 oktober Samhain.​

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk ……………… Maan en Maanfeesten

bottom of page