top of page

T woorden totaal

 

Talisman

In principe zijn een amulet en een talisman hetzelfde. Het is een voorwerp dat iemand met zich mee draagt omdat men gelooft dat het zal beschermen tegen slechte invloeden zoals ongeluk, ziekte, verwondingen en betoveringen of juist dat het geluk zal brengen. 

In de praktijk wordt het amulet meer gebruikt om ongeluk (negatieve krachten) af te wenden en de talisman om geluk (positieve energie) aan te trekken.

 

Hoewel van een amulet / talisman wordt gezegd dat hij ook op afstand zou werken, zal men het liefst een amulet of een talisman bij zich dragen. Daarom zijn het vaak een ketting of een armband waar een hanger aan vast zit. Soms wordt het voorwerp direct op de huid gedragen, bijvoorbeeld een steentje dat in een BH gedragen wordt.

Denk bij een amulet of talisman aan: klavertje vier, muntjes, (half)edel)stenen, beeldjes van boeddha, veren van adelaars, christelijke kruisjes, christoffel afbeeldingen, Maria beeltenissen, Venus en nog veel meer.

 

Talking stick

Een talking stick is het symbool dat iemand het recht geeft om in een groep het woord te voeren. Als je de talking stick in je handen hebt mag jij ongestoord zeggen wat je wilt zeggen, terwijl anderen moeten zwijgen en luisteren. Het grootste voordeel is dat er voorkomen wordt dat iedereen door elkaar praat en/of dat er subgesprekken gevoerd worden terwijl er een groepsgesprek gaande is. Het kan ook gedaan worden met een steen of ander voorwerp, want het voorwerp dat je oppakt/aanneemt om te spreken geeft je het recht om in alle oprechtheid vanuit je hart vrijuit te spreken zonder dat er later een veroordeling of represailles op volgen.

 

Van origine is de talking stick iets van de Indianen. Zij gebruikten het bij kringgesprekken om zo aan te geven wie het recht had om te spreken. De discussie werd dan geopend door het stamhoofd en hij sloot ook de discussie weer af. Ondertussen ging de talking stick in het rond zodat iedereen, een of meerdere keren, kon zeggen wat hij wilde.

 

De originele talking stick is een stok met daaraan een of meerdere symbolische items. Denk daarbij aan een (adelaars)veer, stukjes vacht van dieren, stenen, zaadknoppen etc. Elk item vertegenwoordigt een diepere betekenis.  

 

Tantra

Tantra is een rituele traditie, met als doel de ontwikkeling van controle van de geest over het lichaam mogelijk te maken.

Het woord Tantra komt van het Sanskriet en betekent expansie, bevrijding, uiten, uitbreiden, verruimen, verspreiden, voortgaan, vergroten. Er wordt gesteld dat Tantra niet zo zeer een religie is, maar een manier van leven. Oftewel ‘een pad’ dat je kiezen kan.  Tantra wordt beoefend in meditatie, yoga en massage maar ook beoefend in dans, spel, vechtsport, verhalen vertellen, zang, schilderen of tekenen (van mandala’s).

 

De oorsprong van de Tantra ligt in India. Het is de mystieke leer rondom de opgetekende gesprekken tussen de god Shiva en godin Shakti van duizenden jaar geleden. Daarna is het verspreid over Tibet, China, Japan en Nepal. Het wordt gebruikt in het Hindoeïsme en het Boeddhisme en afgeleiden daarvan.

De Tantraleer werd in het verleden door goeroes (wijze en ervaren leermeesters) doorgegeven. Pas in de vorige eeuw kwam het naar Europa.  Met name Osho (voorheen Bhagwan) heeft één vorm ervan bekend gemaakt in de Westerse wereld.

 

Er zijn meerdere wegen die de ‘controle van de geest over het lichaam’ mogelijk maken.

Enerzijds is het de leer van zelfbeheersing door onthouding, bijvoorbeeld door boeddhistische monniken. Anderzijds is het de seksuele beleving zoals beschreven in de ‘Kama Sutra’. Uiteraard zitten er vele variaties tussen die twee uitersten.

Voor boeddhistische monniken is een celibatair leven een manier om tot verlichting te komen door onthouding. Sommige boeddhistische monniken werden getraind door een vrouwelijke leermeesteres om de fysieke seksuele behoefte om te zetten naar een meditatieve seksuele ervaring waarbij de monnik tot een ‘mentale orgastische ontlading komt’.

 

Het andere uiterste is de ultieme sensuele en seksuele beleving die uren kan duren. De gedachte hierachter is dat er vice versa kosmische energie doorgegeven wordt. Een van de doelen van tantristische rituelen is om, vanuit het bekken, via de ruggengraat, de kundalini energie naar de kruinchakra te brengen, zodat spirituele verlichting mogelijk is.

 

De westerse vorm van Tantra is gericht op het langdurig beleven van de extase om zo de universele energie ‘binnen te halen’. Er vanuit gaande dat het hele universum energie en liefde is, is de link richting seks gemakkelijk gemaakt. Maar tantra is geen vrijbrief voor ongelimiteerd vrijen. Het is een andere interpretatie van zelfbeheersing. Waarbij niet de onthouding als de ultieme zelfbeheersing geldt, maar juist de geduldige, liefdevolle, sensuele aandacht voor een ander, die je zelfbeheersing op proef stelt binnen de zinnenprikkelende ervaring. Deze sensuele ervaring hoeft zelfs niet eens tot ‘de daad’ zelf te leiden. Het is het ultieme bewustzijn van zintuiglijke prikkelingen via alle zintuigen en dus ook de huid.

Als er wél sprake is van een totaal samenzijn van partners, dan wordt gefocust op de ultieme extase van de zintuiglijke ervaring van het intens samenzijn die vóór het orgasme ligt. En vlak na het orgasme het ervaren van het intense niets.

 

Tantra staat ook voor werk en het genieten ervan door de vreugde en de extase te ervaren. Er wordt gestreefd naar het verenigen van twee tegenpolen (het vrouwelijke en het mannelijke).

Tantra is er op gericht door te dringen tot de vrouwelijke oerkrachten, aangeduid met de grote godin Shakti, die in een eeuwige dans wordt omringt door de mannelijke energie van Shiva.

Die extase kan ook door massage c.q. aanrakingen opgewekt worden.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Seks op gevoel.

 

Taoisme

Taoisme is een van de religies. 

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie

 

Tarot

Tarotkaarten zijn orakelkaarten en worden gebruikt bij het geven van antwoorden op gestelde levensvragen vanuit je onderbewuste. De tarot spreekt in symbolen, de taal van het onderbewuste en geeft zo een inkijkje in de verborgen diepte van de ziel. Alle tarotkaarten zouden gebaseerd zijn op, en de sleutel zijn tot de wijsheid van de Kabbala. Tarotkaarten hebben vele lagen, hoe verder je ingewijd bent hoe verder jij je kan verdiepen in de symboliek en de onderlinge samenhang van de kaarten.

Het beantwoorden van levensvragen door middel van orakelkaarten wordt divineren of divinatie genoemd. Alle vormen van kaartlezen wordt ook wel cartomantie genoemd.

Tarotkaarten zijn er in allerlei soorten en maten. Hoewel er al sprake is van eerdere orakelkaarten is het zeker dat vanaf 1600 het tarotdek bestaat zoals wij het nu nog kennen. Deze versie is momenteel nog steeds te krijgen onder de naam ‘ Tarot van Marseille’.

  • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Telepathie

Telepathie betekent woordeloos met elkaar kunnen praten, dus gedachten en gevoelens zonder woorden overbrengen.

Hiervoor hoef je niet bij iemand in de buurt te zijn. Juist niet eigenlijk.

Je hoort vaak dat iemand een persoon belt en die zegt ‘ik dacht net aan je’.  Maar ook gebeurt het dat als iemand in nood is een dierbare dit ‘weet’.

 

Theosofische genootschap

Rond 1875 stichtte de Russische Helena Petrovna Blavatsky samen met Henry Steel Olcott in New York het Theosofisch Genootschap.

De kern van deze broederschap is dat mensen, ongeacht ras, kleur, standing of sekse door zelfstudie van religie, filosofie en wetenschap binnen de groep tot zelfkennis moesten komen. Ook de studie naar oude verloren gegane magische kennis, occultisme (de wijsbegeerte voor ingewijde), onverklaarbare helende krachten van mensen en het samenwerken met natuurwetten hoorde bij deze Broederschap en vooral bij het werk van Helena Blavatsky.

Tot op heden bestaat de Theosofische Vereniging.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geheime genootschappen vind.

 

Théta bewustzijnstoestand

Bij het Théta bewustzijnsniveau vergeet je de omgeving en ben je volledig op jezelf gericht. Théta-ritme komt voor bij het oppervlakkig slapen en dromen. Maar wordt toch het meest geassocieerd met een tranceachtige staat van zijn zoals ook bij een diepe meditatie. Het is dit bewustzijnsniveau waarop healers hun werk doen.

Een kunstenaar die na een productieve explosie zegt ‘ik zat er helemaal in’ was waarschijnlijk op dit bewustzijnsniveau aanbeland en kon zo ongestoord creëren. Als ze op een creatieve manier aan het werk zijn en ze de wereld om zich heen vergeten.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Bewustzijnstoestanden vind.

 

 

Tien Geboden

Volgens de Bijbel ontving Mozes van God op twee ‘stenen tafelen’ de Tien Geboden. Dit zou hebben plaatsgehad op de top van een berg in de Sinaï woestijn in Egypte. Volgens de verhalen worden de stenen tabletten in de Ark van het Verbond bewaard.

De Tien Geboden zijn de richtlijnen van de leefregels van de diverse religieuze stromingen waarbij er minimale verschillen zijn in interpretatie.

In het eerste gebod zit wel een wezenlijk verschil. Dat heeft ermee te maken dat Katholieken wel heel veel beelden van heilige hebben, zeker in de kerk. De katholieke kerk heeft sowieso veel rituelen en symboliek. Alhoewel de katholieken veel beelden van heiligen hebben, verafgoden die beelden niet, zij eren wel de heilige, zeker op de naamdag. Voor hen zijn de beelden net zo iets als een foto.

 

Op internet kwam ik de uitleg tegen dat er binnen de protestantse religie, stromingen zijn waarvan de man zijn vrouw na het huwelijk als zijn bezit beschouwt, zoals hij ook zijn boekenkast en bed als zijn eigendom beschouwt. Op deze manier zouden zij het gebod ‘gij zult geen onkuisheid begeren’, wat zoveel betekent als het begeren van de vrouw van een ander, niet nodig hebben. Want met het gebod ‘gij zult het huis van uw medemens niet begeren’ geldt dat dit huis inclusief de vrouw is. Zij staat daarmee gelijk aan ander bezit zoals een ‘meubelstuk’.

 

Van het Joodse en Islamitisch geloof weet ik veel te weinig om daar uitleg over te geven. Wat ik wel weet is dat in de Koran de Tien Geboden niet voorkomen. Wel worden ze beschreven als onderdeel van de Thora. De Tien Geboden van de Indianen zijn in mijn gevoel vooral gebaseerd op eigen eenvoudige en simpele verantwoordelijkheden ten opzichte van jouw aandeel in het Grote Geheel.

In het boek ‘Een ongewoon gesprek met God’ van Neale Donald Walsch zegt God (blz 97) dat de Tien Geboden geen geboden zijn maar een Verbond dat God met de mensheid aan wil gaan. Is dat niet een prachtig idee?

  • Er zijn SCHEMA’s gemaakt. Hoe die wereldkundig worden gemaakt is nog niet bekend op dit moment.

 

               

Tingsha’s

Een tingsha is een muziekinstrument.

Het zijn twee kleine koperen ‘schaaltjes’ met een diameter van circa vijf centimeter. De twee schaaltjes zijn  met een koordje aan elkaar verbonden.

Door de schaaltjes tegen elkaar te slaan ontstaat een toon. Dit geluid wordt vaak bij het begin of juist het einde van een meditatie gebruikt.

 

 

Toeval

Toeval bestaat niet, wordt er gezegd. Ik geloof dat het waar is.

Dat alles op de juiste tijd en op de juiste plek je ‘toevallig’ overkomt. De vraag is alleen herken je het toeval en daardoor de les of de boodschap die er achter zit? Ben je in staat om de hand van het universum te herkennen?

Meestal als je er op gaat letten en jezelf toestaat te geloven dat toeval niet bestaat, zal je een hele hoop seintjes ontvangen. Aan jou dan de taak om er iets mee te doen of in ieder geval ze op een goede manier te verklaren.

 

Een paar voorbeelden van toeval die in mijn leven zijn gebeurd heb ik al in de loop van het boek her en der verteld. Toch voor de duidelijkheid hier nog een voorbeeld.

 

Vier jaar na mijn broers overlijden ging ik naar een voorstelling van een Afrikaanse dans- en percussie groep. Door mijn broer was ik met de djembé en Afrikaanse dans en percussie in contact gekomen.

De groep komt op en beginnen het nummer Ayub ogada kothbiro (sountrack van the constant gardener) te spelen dat tijdens de crematie van mijn broer gespeeld werd. Ik was verbijsterd. Van alle prachtige muziekstukken begonnen ze hiermee. Was het een groet, was het een ‘Ik ben bij je!’ ?. Voor mij wel. Aan het eind van de avond deelden de danseressen een paar rozen uit in de zaal, drie keer raden wie er een roos kreeg. Ik heb de roos gedroogd en die ligt nu nog steeds in mijn vitrinekast.

 

 

Toverspreuk

Toverspreuken zijn zeer zorgvuldig geformuleerde zinnen waarin een wens verpakt zit. Tijdens een rituele wordt heel bewust een energie en daarmee een wens in de kosmos gezet. Door het bewust sturen van de energie wordt de wens in werking gezet. Wat niet automatisch inhoudt dat de wens uit gaat komen! Soms is dit niet jouw goede weg en zal de kosmos je hierin niet helpen.

 

Hoewel het klinkt als iets uit een middeleeuws sprookje, worden tot op de dag van vandaag toverspreuken gebruikt door heksen, wicca’s en druïden. Maar waarschijnlijk ook door jou als je het universum om hulp vraagt.

Er zijn heel veel verschillende soorten toverspreuken. Je kan een toverspreuk bijvoorbeeld gebruiken om iemand te beschermen, om liefde voor iemand te bewerkstelligen. Helaas kan je met een toverspreuk ook iemand vervloeken. Maar kijk uit, de boemerang komt altijd terug!

Een toverspreuk wordt ook wel een bezwering genoemd.

 

 

Trance

Een trance is het gecontroleerd bereiken van een heel laag bewustzijnsniveau, het théta ritme van de hersengolven. Door het wegzakken naar dit bewustzijnsniveau ga je in trance. Je bent wakker, maar je hersenen hebben zich afgesloten voor zintuiglijke prikkels van buitenaf en er is een poort naar het onderbewuste open gezet.

 

Het verschil tussen trance en hypnose is dat bij hypnose alles van buitenaf door een derde gestuurd wordt. Terwijl bij trance jijzelf aan het stuur zit. Bij trance ben en blijf je volkomen bewust van wat er gebeurt.

Een van de andere kenmerken van trance is dat je buiten de ruimte en tijd komt. Je gaat een drempel van je eigen geheugen over. Je verdiept in je eigen kennis.

Trance wordt gebruikt om te mediteren en om ‘werk’ te verrichten zoals healingen of channeling.

 

 

Transcendent

Het woord transcendent betekent overstijgen. Dus niet alledaags en gewoontjes, maar bijzonder.

Daarom wordt het vaak voor een spirituele ervaringen gebruikt. Omdat spirituele ervaringen bijzonder kunnen zijn en vaak ook niet helemaal verklaarbaar. Juist omdat er binnen de spirituele ervaringen vaak gezocht wordt naar de zin van het leven en de daarbij behorende verbondenheid met de essentie van alles. Dat kan hele mooie inzichten opleveren, die dan weer met een duur woord transcendent gaan heten.

In navolging van  Maharishi Mahesh Yogi kun je in het Limburgse Vlodrop transcendent leren mediteren. Extra speciaal mediteren dus.

 

 

Trance-speaking

Met trance-speaking wordt het vermogen bedoeld om via mensen boodschappen vanuit de geestenwereld door te geven. Channeling is de Amerikaanse term voor wat Engelsen trance-speaking noemen.

Tijdens een trance-speaking komen hogere intelligenties door. Wel is het afhankelijk van hoeveel je aan kan en dus door kan geven. Maar ook jouw eigen, wijze ziel kan tot je spreken tijdens trance-speaking.

Als er sprake is van een samenwerking ‘tussen persoon en entiteit’ bij trance-speaking, dan is er vaak sprake van een langdurige relatie.

  • Kijk bij ORAKELS bij Channeling voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Transformatie

Transformeren betekent dat wat je belemmert veranderen in iets dat jou gaat helpen.

Soms betekent dat iets ouds vaarwel zeggen. Soms oude dingen opnieuw van alle kanten beoordelen en dan speciaal jouw eigen bijdrage hierin. Soms is het nodig een andere koers uit te zetten en overstag te gaan.

 

Binnen het spirituele wordt je continu bestookt met het woord transformatie. Letterlijk betekent het ‘omzetten’. Waar op gedoeld wordt is het transformeren van negatieve gevoelens die het verhinderen om gelukkig te zijn, die relaties verstoren. Oude pijnen, emoties en andere spinnenwebben uit het verleden die jou verhinderen om te groeien.

Stel er is iets in je jeugd gebeurd wat nu nog steeds in je leven een stoorzender vormt. Je kan die stoorzender laten zitten. Of, je kan de storing uit de zender halen en er een goed (positief) geluid van maken. Transformeren kun je in voorstaand voorbeeld ook ‘Het weer terug op een goede zender zetten’ noemen.

Wereldwijd wordt ook getracht dingen te transformeren. De roepende in de woestijn die riep dat we de wereld aan het uitputten zijn, is een groep roependen geworden die steeds groter wordt. Ook die bewustwording kan je transformeren noemen.

 

Als je verandering in je leven wilt moet je eerst oude zekerheden loslaten en je met volle energie op het nieuwe richten. Als voorbeeld: je zit op een zeilschip. Als je niets verandert aan je koers zal je over 6 weken ergens aan de andere kant van de wereld aan land stappen. Niet echt de bedoeling want morgen wacht een nieuwe Nederlandse dag. Je moet dus een nieuwe koers indraaien.

Terwijl je overstag gaat zal je alle energie nodig hebben om de boot jouw kant op te laten gaan. Maar ligt de boot weer goed in de wind dan zijn het enkel nog de golven die tegenkracht geven.

Echter, als je tijdens het overstag gaan al gaat twijfelen, weer probeert terug te komen in de oude koers of wat anders bedenkt dan doorzetten in je verandering, zal puinhoop slechts je lot zijn.

Ander voorbeeld. Surfen is balanceren op een golf, maar ook koppie onder gaan en opnieuw beginnen. Maar hoe groot is de rijkdom aan gevoelens als je lekker op een golf ligt?

 

Voor heel veel mensen is het transformeren van een bekende onzekerheid naar een onbekende zekerheid een hele grote stap. Zij blijven liever vasthouden aan iets dat hen niet meer helpt. Bijvoorbeeld een huwelijk waarin een van de partners de ander dagelijks alle hoeken van de kamer laat zien. Als buitenstaander begrijp je niet dat het slachtoffer in dat huwelijk blijft. Voor het slachtoffer is het een grote stap om de zekerheid van een pak slaag te verruilen voor het onbekende zorgen voor je eigen leven en veiligheid. Het is aan het slachtoffer om haar of zijn angstig bestaan te willen transformeren naar een kalm leven, door letterlijk de deur uit te stappen en de onbekende wijde wereld in te trekken.

 

 

Transformatiespel

Het is een spiegelend spel dat een antwoord op je levensvragen geeft. 

Het lijkt op een gezelschapsspel, want het is een bordspel met kaartjes, pionnen etc. In werkelijkheid is het een reis van de ziel door jouw leven. Het laat je gebruik maken van talenten en toont jouw zwakke kanten feilloos aan.

 

Het spel is ontwikkeld in Findhorn (Schotland) door Joy Drake en Kathy Tyler.  Het transformatiespel kan je thuis met vrienden spelen, maar kijk uit het kan zeer confronterend zijn. Er zijn ook mensen die in Findhorn als ‘spelleider’ opgeleid zijn en die het spel, in al zijn gecompliceerde niveaus kunnen begeleiden.

 

 

Trillingen

Binnen het spirituele wordt vaak van trillingen gesproken.

Er vanuit gaande dat alles energie is, is alles ook een trilling. Daarmee worden trillingen de essentie van het leven en van alle creaties. Trillingen verbinden alle bestaande niveaus.

 

In healingen wordt vaak geprobeerd om de persoonlijke trilling te verhogen. Maar ook om foute trillingen weer in goede ritmes te krijgen. Met mediteren kunnen ook de trillingen bewust veranderd worden en kan ook het bewustzijn veranderen.

De kosmos en overleden dierbare spelen vaak met trillingen en spoken regelmatig met elektriciteitstrillingen.

 

Hoewel ik ze nog nooit heb mogen ontmoeten wordt er gezegd dat elfen en feeën heel veel van muziek houden, want muziek zijn trillingen die in harmonie gebracht zijn. En, zoals je ongetwijfeld weet, kan muziek je ziel raken, ook al versta je de woorden niet.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding Holisme.

 

 

Tun Uc, de 13 manen kalender

Vergelijk de Tun Uc, de dertien manen kalender, met onze gewone Gregoriaanse jaarkalender, waarbij de Tun Uc de cyclus van de Maan volgt en zijn krachten aangeeft. 

 

Een keer per jaar staan onze zon en de ster Sirius op één lijn en komen ze tezamen op in het oosten. De ster Sirius is de enige ster waarmee dat in een vast patroon gebeurt. De dag dat het gebeurt is altijd 25 juli. Door deze samenkomst (conjunctie) van die twee sterren, werd deze dag een ijkpunt voor de Maya’s. Zij vieren het kosmische nieuwe jaar door 25 juli als ‘De Dag Buiten De Tijd’ te benoemen. Wereldwijd zijn er dan festivals en samenkomsten.

Op 26 juli is het begin van de nieuwe dertien manen kalender. Dus geen 12 maanden, maar 13 maanden die de cycli van de maan volgen.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Tzolkins kalender vind.

 

 

Tweelingzielen

Het verhaal gaat dat in de oude historie stralende geslachtsloze wezens zich splitsen in twee volmaakte kopieën, een mannelijke en een vrouwelijke. Tweelingzielen of tweelingvlammen genoemd.  Dat het de bedoeling was/is dat die twee als de tijd rijp was weer samen zouden komen en samen de perfecte balans zouden zijn.

Soms, heel soms, kom je iemand tegen die je het gevoel geeft dat hij of zij naadloos bij je aansluit. Mogelijk is dat een tweelingziel. Tweelingzielen moet je niet verwarren met zielsverwanten. Je kan heel veel zielsverwanten hebben omdat ze dezelfde trilling hebben en samen met jou uit een en dezelfde zielengroep komen.

 

Dwarrelgedachten;

Wat ik me nu al een tijdje afvraag is het volgende. Tegenwoordig zijn er steeds meer homo’s en lesbiennes. Niet alleen dat men er nu voor uit kan komen, maar in aantal zijn het er (zegt men) meer, ook in landen waar het niet zo geaccepteerd is. Zou het zo kunnen zijn dat bij een homo of lesbienne twee tweelingzielen in één lichaam huizen?  En dat zij daarmee eigenlijk de perfecte eenheid symboliseren?  De ervaring heeft al geleerd dat ondanks de geaardheid, het doorgeven van de genen gewoon doorgaat. Lesbiennes worden moeder dankzij donaties van het andere geslacht en homo’s zijn vaak genoeg zaaddonor en daarmee dus vader.

Focus.

 

Tzolkins

De Tzolkins is een ‘astrologische (sterrenbeeld) kalender’, die betekenis aan de dag geeft. Deze Tzolkins vertelt ons iets over de energie van die dag en wat het met jouw zielenlevensweg doet. Ook kan je berekenen wat en hoe de sterren je op een bepaalde dag of periode beïnvloeden. Deze kalender heeft een totale looptijd van 260 dagen en wordt ook de galactische kalender genoemd.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Tzolkins kalender vind.

bottom of page