top of page

S Woorden 

Sai Baba

Sai Baba (1926 – 2011) is een populaire en controversiële Indiase goeroe met wereldwijd duizenden volgers. Volgens Sai Baba was hij niet gereïncarneerd om een nieuwe leer te brengen, maar om rechtschapenheid en dienstbaarheid onder de mensen te benadrukken.

Voor hem waren de vijf menselijke waarden Sathya (waarheid), Prema (liefde), Dharma (rechtschapenheid), Shanti (vrede) en Ahimsa (geweldloosheid) heel bepalend voor hem en zijn volgelingen.

 

Samhain of hallowe‘en

Samhain is een overgangsfeest dat op 31 oktober gevierd wordt. Samhain is het heksen nieuwjaarsfeest omdat hiermee een volledige jaarcyclus is afgesloten. Dit is het laatste oogstfeest. Dit is tevens ‘de dood’ van het jaar en hierbij worden de doden geëerd, almede dat men zegt dat de nevelen tussen leven en dood het dunst zijn waardoor er die nacht veel makkelijker contact is met de overledenen. De zwangerschap van de Godin wordt gevierd. Samhain zou afgeleid kunnen zijn van het franse Saumon wat zalm betekend. De zalm is een heilig dier in de Keltische religie en staat voor wijsheid.

We vieren op eenendertig oktober het Halloween. Binnen de christelijke leer hebben we rond die tijd Allerheiligen op een november en Allerzielen twee november. Op 11 november sluit de Samhain periode met Sint Maartenfeesten waarbij kinderen met lampionnen snoep ophalen en met vuur de periode sluiten.

Op zeven November is het Samhain voor de Celtic en op elf november vieren zij Martinmas or Oldd Hallomas. Strega spreekt van het Shadowfest.

 

8>  Er zijn acht jaarfeesten die sabbats worden genoemd en die vormen samen een zogenaamd jaarwiel. Een cyclus van geboorte, groei, verval en de dood. Waarna met de wedergeboorte de cyclus opnieuw begint. (Binnen diverse tradities zijn er verschillende namen voor hetzelfde feest en hebben ze soms ook een afwijkende datum.)

2>  Er zijn twee zonnewendes op 21 december midwinter Yule en op 21 juni midzomer Litha.

2>  Er zijn twee equinoxen wanneer dag en nacht even lang zijn te weten 21 maart Ostara en 21 september Mabon.

4>  Er zijn vier zaai en oogstfeesten die overgangsfeesten (naar een nieuw seizoen) genoemd worden. 2 februari Imbolc, 30 april Beltane, 1 augustus Lughnasad en 31 oktober Samhain.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten

 

 

Sanskriet

Sanskriet is een heilige taal voor het hindoeïsme en wordt eveneens gebruikt binnen het boeddhisme. Het is een oude taal die terug te voeren is tot de Indische of Indo-Arische taal.

Kennis van Sanskriet is nodig om de oude geschriften te kunnen bestuderen.

Hedendaagse mantras komen vanuit het Sanskriet.

 

Schemer

De periode tussen de allereerste stralen van een opkomende zon en het totale daglicht en de tijd van overgang van daglicht naar juist de allerlaatste stralen licht van een ondergaande zon noemen we schemer. Ook aangeduid als twilight zone en tweeduuster in Oudhollands.

Het is in deze overgangsfase vaak dat mensen “dingen” voelen, horen of anderszins ervaren. De verandering van geluiden in de natuur en het ‘valse’ licht met extra lange en veranderlijke schaduwen, deze sfeer maken mensen meer ontvankelijk voor het buitengewone.

Maar ook andere natuurverschijnselen kunnen mensen triggeren. Door het zien van regenbogen, zonsverduistering en Noorderlicht. Uiteraard zijn de nachten met volle maan berucht!

 

Schildpad

Een schildpad kan zowel op het land als in het water leven en dat doet hij al miljoenen jaren en is daarmee een van de oudste diersoorten.

In meerdere disciplines van het spirituele vind je een schildpad terug (feng shui, maya).

Op het schild van een schildpad vind je altijd 13 vakken. Het getal 13 is, in tegenstelling tot de huidige westerling, voor veel natuurvolken een heilig getal. En dat maakt de schildpad voor hen een heilig dier.

 

Schumann - resonantie

De Schumann resonantie wordt ook wel de hartslag van de aarde genoemd. Dit is de trillingsfrequentie van de aarde. Deze trilling is voor mens, dier en de natuur van belang omdat het onbewust doorwerkt. Men is in staat dit te meten.

Bij de overgang van het vissentijdperk naar het aquarius tijdperk is deze aarde-hartslag opgelopen van de 7,83 Hz uit het vissentijdperk naar 13 Hz nu.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk aardstralen en energielijnen vind.

 

Seances

Tijdens een seance werden de geestenwereld opgeroepen om te verschijnen of om met ze te spreken, al dan niet door middel van een quijabord. Het was een groep van circa zes tot acht personen die in een verduisterde kamer om een tafel zaten en elkaars hand vasthielden om zo de energie op te bouwen die nodig was voor de geesten om te verschijnen. Het was zeker niet ongevaarlijk omdat er niet specifiek om bepaalde personen gevraagd werd, maar men zich openstelde voor alles en iedereen uit de kosmos. In vroegere tijd werden de seances bijna altijd stiekem gehouden.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk spoken en materialisatie vind.

 

Secret, the

The Secret is het boek van Rhonda Byrne dat in 2006 het levenslicht zal een later verfilmd is.

The Secret was een hype en leek de oplossing voor alle problemen. Je zegt tegen het universum wat je nodig hebt, liefst een beetje gebiedend, je stelt je vervolgens dagenlang voor dat je “het’ al hebt en voilà aan een parachuutje dropt de engel je eisenpakket.

Het verhaal ging dat The Secret net zoiets als het verlanglijstje voor de Sinterklaas is. Dat het puur en alleen de wet van de aantrekking is die je in werking moet stellen. Meer is er niet nodig om te krijgen wat jij wilt.

Maar Is het echt zo simpel?

De vraag is veel meer WAT je echt vraagt en met welke intentie en/of ondertiteling

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk The Secret.

 

Sferen, de

De sferen zou je kunnen vergelijken met de ‘etages, de hiërarchie’ in ‘De Bron van het grote geheel’. Je zou het kunnen vergelijken met de atmosfeer van onze aarde; hoe hoger je komt hoe ijler de lucht. Voor de sferen geldt, hoe hoger je komt hoe hoger de trilling.

Vaak wordt ‘De Bron’ ook aangeduid als ‘astraal’ of men heeft het over ‘de sferen’.

Met de sferen wordt vaak ook de plek bedoeld waar alle ‘zielen’ zijn. Het dodenrijk is een onderdeel van de sferen.

Het is een te complex verhaal om er hier heel diep op in te gaan.

 • Verdere verdieping en uitleg is te vinden in het boek met kaartenset Holisme, de beschermers van de ziel.

 

 

Sjamaantrommelen

Het zou maar zo kunnen dat trommelen de eerste muzikale uiting van onze voorvaderen was. Maar heden ten dage is het nog steeds het trommelgeluid dat je letterlijk raakt, zijn het de trillingen van het geluid van de trommels die je voelt in je buik.

Sjamanen communiceren met de geestenwereld tijdens een zogenaamde trancereis. De trance wordt opgewekt door de eentonige ritmes van trommels, gezang en dans.

Ook worden er sjamaantrommel-bijeenkomsten gehouden. Op een symbolische spirituele plek wordt vaak door meerdere mensen samen getrommeld om energieën op te wekken waarmee aan genezing wordt gewerkt. Hetzij voor de mensen die daar samengekomen zijn, maar het kan ook voor moeder aarde zijn.

 

Sjamanisme

Je vindt in elk continent en in alle culturen vormen van sjamanisme terug. Wel met verschillende (cultuurgebonden) namen voor de ‘sjamaan’: medicijnman, tovenaar, magiër, druïde, heks, genezer, priester.

Het sjamanisme is een wereldwijde oeroude traditie die in allerlei volkeren en culturen te vinden is. Binnen de sjamanen traditie gaat men er vanuit dat er een onzichtbare geestenwereld is naast de zichtbare dagelijkse wereld en dat die twee werelden elkaar beïnvloeden. Door in trance te gaan kan een sjamaan in contact komen met de geestenwereld. 

 

Een trance wordt meestal opgewekt door het eentonige ritme van een trommel, het ritme van een ratel*, door zang of door dansen. (*in de natuur gevonden en gedroogde vruchten of zaaddoppen waar “ratels” van gemaakt zijn.)

Door de trance komt de sjamaan in een andere bewustzijnstoestand. Zo’n trance wordt ook wel een zielsreis of droomreis genoemd.

Tijdens de trance kan hij aan goden, intelligenties en voorouders hulp vragen. Of hij/zij kan daar de benodigde kennis vergaren zodat zij/hij in het hier en nu hun werk kan doen. Na de trance begint de sjamaan een ritueel waarbij vaak allerlei voorwerpen een symbolische functie vervullen om zo genezing van ziekten of een nare situatie te komen.

 

Sjamanen werken samen met helpers uit de geestenwereld en vaak hebben zij een krachtdier dat hen helpt. Het sjamanisme gaat uit van een holistisch geheel van mens, ziel, aarde en geestenwereld. Maar ook de omgeving van de mens zijn (familie) relaties, zijn relatie tot de natuur, elementen in zijn omgeving, alle energieën in zijn omgeving werken voor een sjamaan mee in het bevorderen of verzwakken van zijn welzijn.

Sjamanen menen dat ziektes komen doordat mensen een deel van hun ziel zijn kwijt geraakt en er daardoor eenonbalans is ontstaan.

 

Gezegd wordt dat het woord sjamaan stamt uit Oost Siberië en betekent ‘degene die een transformatie bewerkstelligt’ of ‘hij die weet’. Oorspronkelijk werd de term sjamanisme gebruikt door antropologen bij hun onderzoeken van de nomadenstammen in Siberië. Onder de noemer sjamanisme wilden ze de diverse culturele en religieuze stromingen benoemen die ze tegenkwamen.

 

Skyclad

Letterlijk vertaald betekent het door de lucht gekleed.

Heksen en ook wicca’s voeren vaak tijdens de heksenfeesten hun rituelen naakt uit. Ten eerste omdat het veiliger is om rond een openvuur zonder brandbare kleren te werken of te dansen. Maar ook omdat men er vanuit gaat dat door naakt te werken men de energie van de maan veel beter zou kunnen opnemen.

 

Smudgestick

De smudgestick is gemaakt van witte salie die in een rol opgebonden. De smudgestick wordt gebruikt om de ruimte, aura, lichaam en geest te reinigen door de salie te branden waardoor de rook de reinigende werking kan doen.

 

Speelkaarten als orakel

De traditionele speelkaarten kunnen, net als tarotkaarten, ook gebruikt worden als orakelkaarten voor het voorspellen van de toekomst en/of het beantwoorden van levensvragen.

Met de 56 speelkaarten worden diverse soorten leggingen gedaan. Een legging is een patroon en volgorde waarin de kaarten gelegd en geduid (uitgelegd) moeten worden. De kaarten worden geschud terwijl men een vraag in gedachten heeft, dan worden ze met de afbeelding naar beneden gespreid neergelegd. Een goede kaartlegger/legster zal altijd de kaarten positief duiden (uitleggen) en je hooguit waarschuwen voor de keuzes die je zelf moet maken.

Het voorspellen van de toekomst of het beantwoorden van levensvragen door middel van orakelkaarten wordt divineren of divinatie genoemd.

 

Spiritualiteit en spiritisme

Op het vasteland van Europa werd meestal de term ‘spiritisme’ gebruikt en in Engeland sprak men van ‘spiritualisme’. Beide termen worden inmiddels door elkaar gebruikt.

Het woord spiritualiteit komt van het Latijnse spiritus dat luchtstroom, adem, leven en geest betekent. Het verwijst naar zaken die met de geest, religie, innerlijke ervaringen en daaruit voortvloeiende groei, eigen keuzes en bovennatuurlijke krachten te maken hebben. Vroeger werd de betekenis vooral in verband gebracht met de traditionele religies. In de flower power tijd van de 20ste eeuw kwam het begrip new-age en het Aquariustijdperk.

Langzamerhand wordt het woord spiritualiteit steeds rekbaarder en te pas en te onpas gebruikt. Het valt op bij het lezen van spirituele tijdschriften, of het bekijken van het aanbod binnen spirituele centra, dat de huidige woorden ‘spiritueel en spiritualiteit’ nu voor allerlei betekenissen gebruikt word. Het geeft in de breedste zin van het woord aan dat het gaat om zaken die met de geest te maken hebben. Dit kan nog steeds met bestaande religies te maken hebben of met de ‘new age-vorm’. Voeg daar aan toe dat de para-medische geneeskunst, meestal met een oeroude herkomst zoals acupunctuur, ook in de spirituele hoek gezet wordt.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk spiritualiteit en spiritisme.

 

Spiritueel beschermen

Er wordt vaak over ‘spiritueel beschermen’ gesproken en wat men dan bedoelt is eigenlijk dat jij je aura afsluit.

Ik leg het graag zo uit: je moet jouw lichaam, geest en aura, dus jouw totaalpakket, zien als een huis. Jij laat niet iedereen zomaar binnen komen in jouw huis. Tijdens spirituele happeningen is het ook niet verstandig om  zomaar iedereen ‘binnen’ te laten komen. (Dit geldt natuurlijk ook in je dagelijkse leven.)

Daarom is het verstandig om ‘de ramen en deuren van  jouw huis dicht te maken’. ‘Houdt de ‘gordijnen’ open, maar doe de ramen dicht’. Op die manier kan jij veilig meedoen, ervaren en leren, zonder dat een ander op jouw energie teert of zijn bagage in jouw huis neerzet.

Dit zijn enkele manieren om je ‘af te sluiten’;

 1. Je kan een gebed zeggen, al dan niet een officieel gebed zoals het Onze Vader of Wees Gegroet. Waarna je aan de Allerhoogste, God, Allah, Maria etc. vraagt om je te beschermen.

 2. Je kan ook in gedachte visualiseren dat jij in een gouden ei kruipt. Dat je in een duikboot plaats neemt of in een vliegtuig plaats neemt.

 3. Je kan visualiseren dat je met een roos je aura afsluit.

 4. Je kan een beschermende steen bij je dragen.  

Kortom, je kan op heel veel manieren jezelf beschermen en afsluiten. Zoek de manier die voor jou het best voelt en gebruik die.

 

Spiritueel genezen en genezer

Bij spirituele ‘paranormale’ genezers wordt genezen door het spirituele, paranormale vermogen. Oftewel, niet het medium zelf, maar ‘entiteiten (engelen, gidsen of geesten uit de spirit)’ die via de paranormale genezers werken, verrichten de genezende handelingen.

Handopleggers, reiki beoefenaars, transhealers, aurareaders, coaches, allerlei massage variaties, maken gebruik van paranormale geneeskunde. Meestal kan er alleen gewerkt worden met energie en het herstellen van de doorstroming van energiebanen en het opheffen van blokkades. Waardoor het lichaam, doordat de energie weer goed doorstroomt, zelf de kracht krijgt om achterliggende problemen op te lossen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Geneeskunde vind.

 

 

Spirituele intelligentie

Spirituele intelligentie is de verbinding tussen je ratio (IQ zie onder) en je emoties (EQ zie onder) als je die samen kunt brengen ontstaat SQ. 

Spirituele intelligentie gaat over bezieling. Heeft te maken met creativiteit, met het zien van de zingeving van het leven. Met intuïtie en inzicht. Maar zeker ook het analytisch denken vanuit een helikopterview, patronen zien en verbindingen leggen waardoor een holistische beeld ontstaat.

 

IQ Intelligentie quotiënt. Met een intelligentie quotiënt wordt gekeken naar de mogelijkheid van de persoon om informatie op te nemen, te verwerken en te reproduceren. Dit is trainbaar door scholing en oefening, maar er zal een grens zijn waar een individu tegenaan loopt en niet verder kan. Anders gezegd, de gemiddelde student zal geen genie worden. 

Het gemiddelde IQ ligt tussen de 110 en 120, daarboven gaat men richting hoogbegaafd.

Hoe hoger de intelligentie hoe beter men is in complexe zaken. Het zijn snelle en slimme denkers.

In tegenstelling tot emotionele en spirituele intelligentie is het IQ met testen te meten.

 

EQ  Emotionele intelligentie. Met emotionele intelligentie wordt  de emotionele vaardigheid van een persoon aangegeven. Emotionele intelligentie is de eigenschap om empatisch te denken. Om aan te geven hoe sociaal voelend je bent. Zelfkennis, empathie, sociale vaardigheid  en optimisme behoren tot de eigenschappen van een emotioneel intelligent mens.

 

Spiritueel reinigen

Spiritueel reinigen is het opruimen en verwijderen van oude en negatieve energieën.

Vergelijk het met je huis, in het vroege voorjaar, bij de eerste krachtige zonnestralen, gooi je alle ramen open, gaat het beddengoed naar buiten, ga jij naar buiten. En dat alles om de oude muffe winter uit je lijf en uit je huis te krijgen.

Spiritueel reinigen werkt net zo. Oude, muffe energie wordt terug  gegeven aan de kosmos;

 

Om jezelf en je aura  te reinigen is het, het makkelijkste om een douche te nemen en zo alles letterlijk van hoofd tot teen van je af te spoelen. Je kan ook in bad gaan en het ‘oude’ in gedachten aan het water geven.

 

Kleding, schoenen, beddengoed reinig je door ze te wassen, te besprenkelen met Floridawater, rozenwater, of door het goed uit te kloppen en in de zon te hangen .

 

Huizen, auto’s, boten reinig je door ramen deuren wijd open te zetten. Of door het huis te lopen en kamer voor kamer (of welke ruimte dan ook) te betreden en tegelijkertijd door of salie of wierook te branden, of door een mantra op te zeggen of door met een klankschaal de trilling te veranderen.

 

Zout reinigt heel sterk. Zet een schaaltje neer en laat het de negativiteit absorberen. Begraaf het daarna in de tuin.

Uiteraard kan je ook je eigen ritueel bedenken. Wees creatief en doe wat voor jou goed voelt.

 

Spoken in huis

Regelmatig hoor je mensen zeggen dat zij spoken (geesten) zien. Of dat men zeker weet dat er ‘iets’ in huis is,  dat ze wel voelen maar niet echt zien. Dat zijn entiteiten die in je huis ‘wonen’.

Je voelt vanzelf of ‘het spook’ goede of slechte bedoelingen heeft. Een goedgezind spook zal je energie geven en tot steun zijn. Een kwade entiteit zal je bijvoorbeeld de rillingen geven als je een bepaalde ruimte betreedt of het zal lijken dat iets je tegen houdt.

Het kan een overleden dierbare zijn, die wil laten weten dat hij bij je is, maar het kan ook de energie van een vorige bewoner zijn die in het huis overleden is en die in het huis is blijven hangen. Zeker als dat op een traumatische manier gegaan is, bestaat zal de mogelijkheid dat hij of zij niet naar het licht is gegaan, maar aardgebonden is gebleven.

Zelden zal het een kwade geest zijn die in huis is, mits je ze zelf (of vorige bewoners) opgeroepen hebt.

Het meest belangrijke is dat een goed medium je kan helpen om het spook (de entiteit) weg te laten gaan.

 

Kleine kinderen hebben nog een open verbinding met een voor ons onzichtbaar veld. Ze kunnen aura’s zien en velen van hun ook geesten en entiteiten ‘zien’ en ervaren. Die kinderen kunnen het knap moeilijk hebben met hun gave. Denk bijvoorbeeld aan de film de six sence. Naast het confronterende dat zij zien, is er vaak onbegrip vanuit de directe omgeving, want die zien niets, dus zal het wel fantasie zijn.

Gelukkig zijn het heel vaak overleden dierbaren die je kind ziet omdat die jouw kind beschermen willen. Maar ja, als het kind niet weet hoe jouw opa eruit zag, is het voor haar toch gewoon een oude man die zo maar in haar kamertje, aan haar bed staat. Overdag zijn ze druk en worden ze afgeleid. Jammer genoeg zijn de kinderen vooral ’s nacht doodsbang  en huilen vaak urenlang.  Of weigeren pertinent te gaan slapen.

Een goed medium is in staat de ruimte, het huis te reinigen en zo het kind een veilige, schone leefplek te geven. Ook is een goed medium in staat een kind te helpen met wat het ervaart door de dingen te benoemen en samen te bekijken.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk spoken en materialisatie vind.

 

 

Stenen, halfedelstenen en/of edelstenen

Rotsen zijn de bewaarders van energie. Stenen, halfedelstenen en edelstenen werken genezend en beschermend. Hoe? Door hun trilling. De werking van een steen moet je zien als een orkest waaraan je één extra instrument toevoegt. Het geheel blijft hetzelfde maar er komt een extra trilling bij die net dié verfijning geeft die nodig was.

In de oudheid en ook nu, werden stenen gebruikt om amuletten (sieraden) van te maken om zo de drager ervan te beschermen. In de middeleeuwen werden stenen ook vermalen om als medicijn te dienen. Een ruwe steen heeft nog zijn totale oerkracht, gepolijste stenen verliezen een deel van die oerkracht.

 

Om een steen “ eigen te maken” moet je hem eerst reinigen voor je hem draagt, plaatst of anders gebruikt.  Je kan stenen als volgt reinigen:

 • In de rook van wierook, brandend salie etc. houden.

 • Een volle dag in zonlicht leggen (maar kijk uit niet alle stenen zijn bestand tegen zonlicht)

 • Een nachtlang In maanlicht bij volle maan in het licht leggen.

 • De stenen in water in het volle maanlicht leggen. (maar kijk uit niet alle stenen zijn bestand tegen water, seleniet bijvoorbeeld, lost op in water)

 • In stromend water leggen voor twee dagen, bijvoorbeeld in een vijver bij de pompuitloop of in een fontein, of nog beter (als je dat in de buurt hebt) in een beekje of rivier leggen.

 • In een potje met aarde stoppen.

 • In de volle grond. Hiermee geef je de steen voor minimaal een half jaar en het liefst tijdens de rustperiode van de winter, terug aan moeder aarde. Om de steen te beschermen kan je die tussen twee scherven van een simpele aardewerkpot leggen, of in een glazen potje doen.  

Nadat je de stenen gereinigd hebt neem je ze in gebruik door ze even in je hand te nemen en in gedachten de steen in je aura te verwelkomen.

 • Er zijn SCHEMA’s gemaakt. Hoe die wereldkundig worden gemaakt is nog niet bekend op dit moment.

 

Sterrenkind

Sterrenkind is de benaming voor zielen van een hogere trilling die naarm de aarde worden gestuurd om de mensheid hier te helpen. Die zielen worden inmiddels ook ‘nieuwetijdskinderen‘ genoemd.

 

Persoonlijk ben ik van mening dat vóór de zogenoemde nieuwetijdskinderen er altijd al ‘sterrenkinderen’ geweest zijn. Door alle eeuwen heen heeft ‘de Bron’ zielen gestuurd die de mensheid moest helpen. Het waren zielen die leefden vanuit een innerlijke wijsheid aangevuld met een heel sterke gevoelskant waar ze op konden vertrouwen. Vaak zullen dit wijze leiders, sjamanen, heksen of druïdes etc. geweest zijn. Zielen die hier waren om te helpen, in welke vorm dan ook.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwetijdskinderen vind.

 

Stoffelijk lichaam

Het stoffelijk lichaam is het tastbare, zichtbare lichaam. Het is het voertuig van de ziel. 

 

Symboliek en rituelen

Doordat het huidige spiritisme gebaseerd is op bestaande religies en daarnaast ‘een samenraapsel’  is van vele oude culturen en gebruiken, omvat het ook heel veel symboliek en rituele handelingen.

Symbolen en rituelen zijn ankertjes in onze gedachten.

 • Kijk in het woordenboek voor het woord Rituelen.

 

Synchroniciteit

Weer een van die specifieke spirituele woorden. Het woord synchroniciteit komt van de beroemde Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961, leerling van Sigmund Freud). Hij was een van de grondleggers van de moderne psychologie. Jung heeft heel veel onderzoeken gedaan naar ons onderbewustzijn en de archetypen.

 

Voor hem betekende de term synchroniciteit een zinvol, betekenisvol toeval, en  samenloop van omstandigheden. Tegelijkertijd houdt het in dat alles een samenhangend geheel is. Dat er alles met elkaar verbonden is. Hier op aarde maar ook in de totale kosmische eenheid, en dat een volledige afscheiding van iets niet mogelijk is.

Een beeldspraak (van Le Shan) hierbij is: Ieder van ons is een golf die apart te onderscheiden is, maar zonder de oceaan kunnen de golven niet bestaan en zonder golven kan de oceaan niet bestaan.

Kortom, synchroniciteit betekent dat je een onderdeel bent van het totale geheel. Vaak wordt ook gezegd dat de vleugelslag van een vlinder in Zuid-Amerika hier een orkaan veroorzaakt. Alles heeft met elkaar te maken, alles staat met elkaar in verbinding.

bottom of page