top of page

K   Woorden 

 

 

Kabbala

De kabbala is een filosofische studie die naast de Talmoed staat. Het Hebreeuwse woord betekent openbaring of ontvangst en doelt op de bevoorrechte mensen die in staat waren de joodse mystieke teksten en symbolen te doorgronden en begrijpen. Het is een geheime leer die je, door middel van verschillende invalshoeken te gebruiken, inzicht en kennis geeft van de verschillende lagen van de joodse religie die te vinden is in de Thora.

In het verleden was dit slechts een enkeling gegund omdat het niet onderwezen werd maar dat het een ‘eigen, zelf begrijpen’ moest zijn.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Kabbala en Religie.

 

Karma

‘Alles is karma’ of ‘het is mijn karma’ wordt vaak gezegd. Vrij vertaald zou je ook kunnen zeggen ‘het is mijn lot’ of het is mijn kruis’.

 

Het woord karma komt uit het Sanskriet en betekent wortel. Het is de wet van ‘actie geeft reactie’, waarbij de balans gevonden moet worden tussen goede en slechte daden.

Men gaat er bij de reïncarnatietheorie van uit dat alles voor je geboorte al vastligt. Elk geluk dat je zal tegenkomen, elke ramp. Wat je leerprocessen (karma’s) zullen zijn in dit leven. Dat de blauwdruk voor je leven al is bepaald. Zelf bepaal je door je eigen keuzes hóe je tijdens je leven de les voorgeschoteld krijgt. Die lessen zijn nodig omdat we hier op aarde de mogelijkheid hebben om fysieke pijn en emoties (geluk, blijdschap, pijn, verdriet etc.) te doorvoelen en daarmee te groeien.

 

We creëren geen karma als we iets ‘fout’ doen terwijl we echt niet beter weten. We creëren pas karma als we wel beter wisten maar de keus maken om iets toch te doen terwijl we weten dat het ‘fout’ is.

Er  wordt vanuit gegaan dat je eigen keuzes je karma bepalen en zo van invloed zijn op je leven. De gezegdes ‘wie slecht doet, slecht ontmoet’ en ‘wie wind zaait zal storm oosten’ zijn hier voorbeelden van.

Een hindoe gezegde is: iedereen oogst de vruchten van zijn eigen daden. De Bijbeltekst: zoals gij zaait zult gij oogsten, zou je eveneens als een uitleg van de vraag wat is karma kunnen zien.

Het is het principe dat je afgerekend wordt op je eigen daden. Dus doe jij iemand pijn, fysiek, geestelijk of emotioneel, dan zal dat jou ook ten deel vallen. Kortweg het boemerang effect.

 

Karma en de bijbehorende reïncarnatie is een hele oude leer. Niet alleen in alle Oosterse filosofieën en religies komt het voor. Ook in de christelijke leer waren reïncarnatie en karma een onderdeel van het geloof. Pas in de vijfde eeuw heeft men dit geschrapt. Met name om ‘het volk’  dom te houden. Want reïncarnatie leert ons dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze levens en de omstandigheden waarin we een leven doorbrengen. Dat onze daden en keuzes onze verantwoording zijn. Dit ging in tegen het idee dat God de beslisser was over jouw leven en je aan het eind van je leven aan de hemelpoort toe liet ja of nee.

 

Nadenkend over dit woord en zijn betekenis begon ik ook te begrijpen hoe het kan dat sommige mensen ‘ongestraft’ dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld door jarenlang extreem roekeloos te rijden of door regelmatig dronken te rijden zonder de verwachte consequentie: het krijgen van een ongeluk waardoor ze in een rolstoel belanden. Sommige mensen bezorgen hele legers van engelen een dagtaak door hun levensstijl. Toch, als het hun karma niet is, krijgen zij sommige lessen die je zou verwachten bij die levensstijl niet voorgeschoteld. Dan ‘blijven de engelen op hun schouders zitten’ totdat ze op een andere manier met hun leven om zullen gaan.

 

 

Katharen

De katharen, ook wel albigenzen genoemd, ontstaan ongeveer in de tiende eeuw. Zij splitsen zich af omdat zij een gnostische lijn, van zelf zoeken naar kennis van het geheime en het mystieke wilden volgen. Daarom werd het oude testament afgewezen. De katharen waren actief in het zuiden van Frankrijk, het noorden van Italië en het westen van Duitsland.

In 1209 wordt de volledige katharen bevolking van Béziers, volgens schatting zo’n 20.000 mensen, uitgemoord omdat Paus Innocentius 3e (innocentius = onschuldige) vond dat de katharen en hun geloof krachtig bestreden moesten worden. In 1321 wordt de laatste van velen tienduizenden katharen verbrand.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geheimen Genootschappen vind.

Kennis opnemen en integreren in je zijn

Je kunt op meerdere manieren  een leermoment in je opnemen. Dat kan via je denken en gewaarwording en via je gevoel en intuïtie. Bij denken en gewaarwording blijft het in je hersenen hangen, bij voelen en intuïtie leer je via je lijf en ziel.

 

Jung geloofde dat een mens uit vier types bestond.

De vier types zijn: voelen, gewaarwording, intuïtie en denken.

Hij  verdeelde de vier types in twee functiegroepen: inzicht en oordeel.

 1. Gewaarwording en intuïtie zijn de twee inzichtgevende functies.

  • Door inzicht te krijgen in iets, zijn we in staat te weten wat er nu gebeurt. Dit  is een ‘zintuiglijke’ manier van informatie ontvangen. 

 2. Denken en voelen zijn de oordelende functies.

  • Door het oordeel bepalen we wat er gedaan wordt met de informatie die we door inzicht verkregen hebben.

 

Denktypes hebben vaak moeite met intuïtie. Denkers houden van logica, lezen, discussiëren, analyseren en schrijven. Het zijn geen ‘doeners’ omdat ze vaak vast blijven hangen in denken en niet spontaan doen. Het zijn wel goede leerkrachten omdat ze verbanden zien en die uit kunnen leggen.

 

Intuïtieve types kunnen de dingen die door de denkers uitgedacht zijn prachtig in daden omzetten. Ze gaan makkelijk over naar een ander bewustzijnsniveau vandaar dat ze snel behendig zullen zijn in helderziendheid, of andere mediamieke vormen. Ook kunnen ze makkelijker orakels interpreteren. Het zijn creatieve geesten die met hun verbeelding voorbij hun denkvermogen kunnen komen en zo een visie neerzetten in hun zijn.

 

Gevoelstypes zijn heel goed in staat om mensen juist te beoordelen, te zien wie iemand in werkelijkheid is, wie er achter het masker schuilgaat. De gevoelstypes zijn ook goed als healers omdat ze achter het masker kunnen kijken en zo vaak raak treffen.

 

Gewaarwordingstypes hebben een natuurlijke manier van omgaan met kruiden, de natuur, wierook, stenen, etc. ze hebben een goed ontwikkeld gevoel voor fysieke schoonheid op kunstzinnig gebied en kunnen zo prachtige dingen als altaars maken. Door hun praktische aard gebruiken ze steeds hun gezond verstand en hun goed ontwikkelde zintuigen om dingen te doen, het zijn geen zwevers.

 

Ki

Is wat

Europeanen  Universele energie of levenskracht noemen.

Chinezen noemen het  Chi

Japanners noemen het Ki

Indiërs noemen het  Prana

Soms wordt er een omschrijving gegeven die wij nu de kundali energie beleving noemen; een gebundelde energiekracht die via je wervelkolom naar je hoofd gaat.

 

Klankschaal – klankschalen

Een klankschaal is een muziekinstrument waarvan de oorsprong in landen uit het oosten ligt. Vandaag de dag gebruiken wij hier de klankschalen vooral bij meditaties en bij het geven van therapieën.

 

De klankschalen zijn van metaal gemaakt. Het gebruikte metaal is een mengsel (legering) van verschillende metalen en kan ook goud, zilver en koper bevatten.

De oude Tibetaanse klankschalen werden gemaakt van 7 metalen; ijzer, koper, tin, goud, zilver, lood en kwik. Het geheime recept van deze legering werd eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven en leverde klankschalen op die een heel eigen ‘wonderlijk mooie klankkleur’ hadden. Tegenwoordig mogen de metalen kwik en lood niet meer gebruikt worden omdat ze giftig zijn.

Inmiddels zijn er ook kristallen klankschalen die een heel eigen geluid en trilling voortbrengen.

 

Een klankschaal kan je qua geluid heel vaag vergelijken met een gong. Klankschalen worden ook singing bowls (zingende schalen) genoemd. De klankschaal brengt een ‘langdurig zingende resonantie van trillingen’ voort. Oftewel; als een klankschaal aangeslagen* wordt, blijven de trillingen een tijdje rondzingen in de schaal en brengen daarmee een geluid voort. Dat geluid kan heel hoog zijn maar ook heel donker / diep. Dat hangt af van de bouw, de metalen van de klankschaal, maar vooral van hoe en waarmee je de klankschaal laat zingen.

De klankschaal brengt vooral de ‘boventoon klanken’ voort die als heel rustgevend worden ervaren.

In het Tibetaanse boeddhisme worden de klankschalen (nog steeds) gebruikt als bedel- en eetkommen.

 

* Het aanslaan van een klankschaal betekent dat er met iets, meestal een speciaal daarvoor bestemde houten of een met vilt beklede stok tegen de klankschaal ‘geslagen’ wordt waardoor deze geluid gaat produceren.

 

Een klankschaal brengt op meerdere manieren geluid voort.  

De schaal staat dan of op een kussentje of rust op je vingertoppen. Door er tegenaan te tikken, ontstaat een trilling die geluid voortbrengt. Dat geluid wordt zingen genoemd omdat het best wel een tijdje aanhoudt.

Afhankelijk van waar, hoe hard en waarmee je slaat krijg je een ander geluid. Je kan de klankschaal aanslaan met een klein houten stokje, dan krijg je een hard en hoog geluid. Sla je dezelfde klankschaal aan met een stok met een vilten bolletje dan zal het een veel dieper, warmer geluid geven.

 

Je kan de klankschaal aanwrijven met een klopper. Door aan de buitenkant met een houten stokje rondom, aan de buitenkant van de klankschaal te strijken terwijl de schaal op je handpalm rust. Variatie in de hoek van de kloppen, de druk die je geeft of door de snelheid waarmee je draait, geeft een ander geluid

 

Als je klankschalen vult met water krijg je weer een ander geluid.

 

Geoefende ‘drummers’ kunnen ook nog op andere wijze spectaculair geluid uit de klankschelen krijgen.

 

Als je een klankschaal aanslaat die op de palm van je hand staat, zal je de trilling in je arm voelen. Daarom wordt bij sommige therapieën de klankschaal op een liggend persoon gezet en aangeslagen. De trilling wordt dan therapeutisch.

Als de klankschaal in therapieën op het lichaam gebruikt wordt, kan je het vergelijken met een massage. De trilling ontspant de persoon waardoor die tot rust komt. Meestal dromen mensen weg en worden heel relaxed weer wakker. Ondertussen zet de schaal ook het lichaam in werking om afvalstoffen af te voeren.

Er zijn mensen die een klankontspanning, een meditatief muziekconcert door middel van klankschalen, rainsticks en andere alternatieve instrumenten geven. Tijdens zo’n ontspanningsuurtje is het de resonantie van de instrumenten die doorwerkt in het totale lichaam.

 

Klankschalen hebben  eigenlijk meer het uiterlijk van een pot omdat de zijkanten meestal redelijk recht naar boven wijzen en zelfs iets naar binnen kunnen wijzen.

De doorsnede van een klankschaal varieert van 5 cm tot wel 86cm. Ook de dikte kan variëren. Dit komt omdat de originele klankschalen geklopt (gesmeed) worden. Uiteraard zijn er inmiddels machinaal vervaardigde klankschalen voor de toeristen.

 

 

Kleuren

Je staat er niet meer bij stil, maar alles heeft een kleur om je heen.

Zoals veel vaker gezegd; alles is energie. Door de trilling van kleuren komt die energie van een voorwerp wat we zien, vasthouden of consumeren bij ons binnen. Via de ogen bij het denken, via vasthouden en aanraken door de chakra’s in onze aura, en via eten en inademen komt het direct in ons fysieke lichaam terecht. De energie van de kleur brengt een moleculaire reactie teweeg in elke cel. En daarmee dus in elke zenuw elk orgaan, alle delen van ons zijn. 

 

Aan elke kleur heeft men een betekenis gegeven omdat al die kleuren iets met jou ‘doen’. Met je emoties, met je lichaam, met je rationeel denken. Dit komt omdat elke kleur zijn eigen trillingsfrequentie heeft. Rood is de langzaamste met 436 miljard trillingen per seconde en paars is de snelste met 958 miljard per seconde. Er zouden kleuren zijn die langzamer zijn dan rood en kleuren die sneller zijn dan paars, alleen zijn onze ogen niet in staat die waar te nemen. Die kleuren zouden voorkomen in de geestenwereld en zouden volgens de berichten prachtig moeten zijn.

 

Om je een idee te geven, dit zijn de kleuren van de regenboog:

Rood                                       = fysiek, materieel, manager, leider, activiteit

Oranje (rood en geel)        = healingen en kruidenleer

Geel                                       = het denken, wijsheid, creativiteit

Groen (geel en blauw)       = groei, nieuw begin / dienstverlening geneeskunde

Blauw                                    = emotioneel, wilskracht, rust

Violet (blauw en rood)       = balans, spiritualiteit

 

Wit is de yangkleur en bevat (net als zwart) alle kleuren van het spectrum in zich.

Wit is het mannelijke, de goddelijke levensessentie. Wit  staat voor actie, het positieve, het dynamische en stimulerende.

Zwart is de yinkleur en bevat (net als wit) alle kleuren van het spectrum in zich.

Zwart is het vrouwelijke, het vorm- en gestalte gevende principe.  Zwart staat voor het negatieve, passieve, het alles verbergende.

 

Zwart is ook verhullen in een ‘niet kleur’ en zo niet gezien worden. Of juist in de groep wegvallen zoals bij advocaten, rechters en vroeger nonnen en priesters. Maar ook zakenmannen dragen graag verhullend zwart, net als heksen.

 

Kurt van Es zegt het in het boek Paul Jacobs, De kruistocht van de geestenwereld (blz 97), zo. Qoute: ‘Elke kleur heeft een basisbetekenis. Elke kleur heeft een groot aantal nuances. Het is aan een goed medium (aurareader) om de kleurnuances én de kleurcombinaties én de plek waar de kleur zit in de aura juist te interpreteren. Het is als het lezen van een abstract schilderij om te zoeken naar de betekenis die erin verwerkt zit’. Unquote.

 • Er zijn SCHEMA’s gemaakt. Hoe die wereldkundig worden gemaakt is nog niet bekend op dit moment.

 

Koffiedik kijken en theeblaadjes lezen.

Er wordt koffie en water gekookt van Turkse koffie in een koperen koffiekoker. Dan wordt de koffie in een kopje geschonken en (een beetje) opgedronken. De koffiedrap die in het kopje achter blijft wordt op het schoteltje geschut. De koffiedrap die achterblijft in het kopje alsmede de drap op het schoteltje worden nu gelezen.

Een goede koffiediklezer(es) zal je versteld doen staan over wat ze uit de prut weet te distilleren.

Theeblaadjes lezen gebeurt van thee die gezet is van losse theebladeren.

Deze manier van divineren wordt vooral door zigeuners gedaan, met kennis die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zit het inzicht écht in de prut? Of is het een middel om paragnostisch informatie uit je aura te lezen? Of zijn het gewoon hele begaafde mediums?

 

Kosmos

De kosmos is een ander woord voor het universum en voor het heelal.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel

 

Krachtdier

Een krachtdier is niet een fysiek huisdier of een sterk werkpaard dat in de stal staat, maar een dier dat jou in gedachten steunt en bij je is. Een krachtdier is een dier uit de geestenwereld, zoals ook je gidsen uit de geestenwereld bij je zijn.

 

Veel spiritueel actieve mensen zoals sjamanen, heksen, mediums etc hebben een of meerdere  krachtdieren met wie zij zich verbinden.

Een krachtdier zal zijn sterke kanten met jou verbinden. Denk daarbij niet alleen aan de olifant en de tijger. Maar denk ook eens aan de samenwerking en kracht van een mier. Met een meeuw kan je hoog boven alles vliegen en het overzicht krijgen. Ben je een zalm, dan kan je tegen de stroom ingaan. Zo staat elk dier symbool voor zijn eigen kracht en daar kan je een betekenis aan koppelen. Die kracht en betekenis steunen je als je dat krachtdier vraagt te helpen.

 

O ja, denk niet vandaag moet ik de tuin omspitten dus heb ik de kracht van een olifant nodig en morgen wil ik meedoen aan een marathon dus is een gazelle wel handig. Krachtdieren zijn als vrienden, je moet eerst vrienden worden en de vriendschap moet onderhouden worden.

 

Kristalkinderen

Men veronderstelt dat de aarde aan het transformeren is. Van leven vanuit het egogerichte denken naar een hartgericht, sociaalvoelende mensheid.

Daardoor verwacht  men dat in de nieuwe tijd de sociale structuren op een heel andere manier opgebouwd zullen zijn. De machtsstrijd zal ophouden te bestaan. Het materialisme zal plaats maken voor een spirituele, humanere verdeelsleutel. Dogma’s van de religies zullen sterk veranderen en wellicht vervallen. Met al die veranderingen veranderen ook de energetische webben om de aarde, de zogenaamde ‘grids’. Het waren de Indigo kinderen die als strijders de oude structuren te lijf moesten gaan door de chaos te creëren. De Kristal en Regenboogkinderen leven veel meer vanuit hun hart en brengen juist de nieuwe harmonie terug.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwetijdskinderen vind.

 

Kundalini

De scheppende kracht wordt ook wel de Kundalini energie genoemd.

In het hindoeïsme wordt de kundalini afgebeeld als een opgerolde slang. De kundalini energie is een hele krachtige oer- / basisenergie van het lichaam en rust in ons bekken. Via meditatie, tantra en/of yoga oefeningen kan de opgerolde slang in beweging worden gebracht en als er genoeg energie vrijkomt, kan de slang zich oprichten om vanuit het bekken, via de ruggengraat, tot aan de kruinchakra te reiken, zodat spirituele verlichting mogelijk is. Velen zoeken deze vorm van spirituele verlichting.

Het licht van de maan symboliseert de kundalini energie.

 

Bij de seksuele daad wordt de kundalini energie ook opwekt. Vandaar dat bij de westerse Tantravorm de sensuele en/of seksuele energie gebruikt wordt voor het vinden van verlichting. De in deze vorm opgewekte kundalini energie is niet zo krachtig en dus ook niet gevaarlijk.

MAAR,

 • Zonder kennis van zaken of zonder goede, betrouwbare begeleiding is het werken met de kundalini energie gevaarlijk en beslist pijnlijk.

 • Kundalini energie opwekken zonder heel goed te aarden kan zelfs resulteren in een psychose en opname in een inrichting noodzakelijk maken.

 • Kijk daarom heel goed uit met welke therapeut, leraar, workshopgever je bezig gaat om de energie op te wekken, niet allen weten wat ze doen ondanks alle mooie praatjes.

bottom of page