top of page

I  en J Woorden 

Imbolc

Imbolc is de lentetijd en luidt op 2 februari het einde van de wintertijd in en de groei van het zonnekind. Imbolc betekent rond de buik, de buik van moeder aarde die zwanger is van nieuw leven. De graangodin Brigid, meestal afgebeeld met koe, komt na de winterperiode weer tevoorschijn uit de onderwereld. Bolg betekent in het Iers nog steeds buik.

In het christelijke geloof werd dit Maria-lichtmis waarbij moedergodin Maria en haar zoon de zon Christus uit de duisternis haalt voor een nieuwe lente.

Kelten spreken van Imbolc, oimelc of imbolic. Strega spreekt van Lupercus. De Teutonic tradition viert op 14 februari Disting. De Caledonii vieren op 1 februari Brigantia. Mexican Craft viert Candelaria.

 

8>  Er zijn acht jaarfeesten die sabbats worden genoemd en die vormen samen een zogenaamd jaarwiel. Een cyclus van geboorte, groei, verval en de dood. Waarna met de wedergeboorte de cyclus opnieuw begint. (Binnen diverse tradities zijn er verschillende namen voor hetzelfde feest en hebben ze soms ook een afwijkende datum.)

2>  Er zijn twee zonnewendes op 21 december midwinter Yule en op 21 juni midzomer Litha.

2>  Er zijn twee equinoxen wanneer dag en nacht even lang zijn te weten 21 maart Ostara en 21 september Mabon.

4>  Er zijn vier zaai en oogstfeesten die overgangsfeesten (naar een nieuw seizoen) genoemd worden. 2 februari Imbolc, 30 april Beltane, 1 augustus Lughnasad en 31 oktober Samhain.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten

 

 

Inca’s

De Inca’s wonen in Zuid Amerika en worden vaak in één adem genoemd met de Maya’s uit Midden-Amerika. De Inca’s zijn eveneens een indianenvolk. Zij vereren de zonnegod Inti. Zij leefde in Zuid-Amerika en dan voornamelijk in Peru. Vanaf midden vijftiende eeuw begon het Incarijk zich enorm uit te breiden naar het zuiden van Colombia, Ecuador, Peru, Chili en het noordwesten van Argentinië. Zij creëerden een omvangrijk wegennetwerk, ondanks dat het rijk in het moeilijk begaanbare Andesgebergte ligt.

Door de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492 komt ook dit volk sterk in de problemen door overheersing en door ziektes die door de Europeanen mee worden genomen naar de “nieuwe wereld’.

 

Indiaan

Bij veel ‘oude’ culturen leeft de overtuiging dat toen De Schepper de aarde schiep, hij bij het creëren van de mensheid ervoor gekozen heeft om ze te verdelen in vier rassen. Het verhaal gaat dat hij tegen de mensheid zei: Ik ga jullie elk één van de vier windrichtingen op sturen en na verloop van tijd ga ik jullie veranderen in vier kleuren. Ik geef jullie alle vier een bepaalde kennis mee, die jullie verder moeten ontdekken en leren beheersen. Wanneer jullie opnieuw samenkomen, zullen jullie deze verworven kennis met elkaar gaan delen. Dan kunnen jullie in vrede samenleven op deze aarde en zal er een grote beschaving tot stand komen. Helaas is na de ontdekking door het witte ras, het rode ras nagenoeg uitgeroeid.

Het rode volk, het indianen ras kreeg de kennis van het element aarde. Het rode volk kreeg de taak kennis van planten en bomen te vergaren en toe te passen. De Aarde is de basis van ons bestaan. Zij brengt de planten en bomen voort. Daardoor krijgen wij voedsel, geneeskrachtige kruiden, brandstof voor het vuur, materiaal om te bouwen en vooral zuurstof om te leven.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk De legende van de Vier Rassen vind.

 

Indigokinderen 

Vanuit ‘De Bron van het grote geheel’ zijn vanaf (ongeveer) de Tweede Wereldoorlog zielen gestuurd, die ons bij de overgang naar een nieuw tijdperk en een nieuwe dimensie gaan helpen. Zielen die leven vanuit een innerlijke wijsheid aangevuld met een heel sterke gevoelskant waar ze op kunnen vertrouwen. Die zielen worden inmiddels Nieuwetijdskinderen genoemd.

Nieuwetijdskinderen wijzen ons de weg en helpen ons die veranderingen te ondergaan. Zij zijn vredestichters die conflicten willen oplossen. Zij helpen ons op een nieuwe manier te leven. Om op aarde, als hele mensheid, samen te gaan leven in harmonie, liefde, vrede, verbondenheid en vooral in samenwerking met elkaar. Maar ook in nauwe verbondenheid met de natuur.

De Indigokinderen waren de eersten (vanaf ongeveer 1970 tot 1995) die in grote getale  op aarde kwamen. Het waren de Indigokinderen die als strijders de oude structuren te lijf moesten gaan door chaos te creëren.

Na de Indigokinderen kwamen de Kristal- en Regenboogkinderen die nog veel meer vanuit hun hart leven en de nieuwe harmonie brengen.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwetijdskinderen vind.

Zie het hoofdstuk Nieuwetijdskinderen

 

Initiatie

Initiatie staat voor inwijding. En ingewijd wordt je als je toetreedt tot een besloten groep.

Zo’n besloten groep kan een religieuze groep zijn. Bijvoorbeeld een priester die gewijd wordt binnen de katholieke kerk. Of in inwijding binnen een heksenkring of bij de vrijmetselaars.

Een inwijding is vaak een zeer symbolische aangelegenheid waarbij je geheimhouding belooft aan de groep tot welke je toetreedt.

 

Innerlijk kind

Het innerlijk kind is tot de leeftijd van zeven jaar. Daarna zijn er steeds levensfases van zeven jaar.

Omdat je persoonlijkheid en karakter voor een belangrijk deel ontstaan door ervaringen die je opdoet tijdens je leven, heb je ook je ervaringen die je als klein kind hebt opgedaan. Die ervaringen en emoties zijn opgeslagen in je ‘zijn’. Niet alle ervaringen zijn altijd prettig, soms zit er een heel traumatische ervaring tussen, die bewust of onbewust doorwerkt in je volwassen leven.

 

Tegenwoordig wordt er heel veel waarde aan gehecht om in gedachten terug te gaan naar die ervaring en naar het kleine kind dat die ervaring moest doormaken. Dat jij dan zelf als volwassene kijkt naar het kind dat je vroeger was en naar de ervaringen van dat kindje. Die herinnering en de gevoelens van de herinneringen word het innerlijk kind genoemd.

Als het nodig is wordt het kind dat je was en bent in je geheugen getroost, geknuffeld of wordt er mee gespeeld. Door dat te doen heel je eventuele oude wonden die je als kind opgelopen hebt.

 

Intuïtie

Het Latijnse woord intuïtie betekent letterlijk “innerlijk zien”. Oftewel in-zicht. Maar het is ook onbewust weten (in-zicht zonder nadenken) en instinctief zuiver weten. Intuïtie wordt ook je innerlijke stem  of je hogere zelf genoemd.

 

Volgens de overleveringen zei Albert Einstein ‘Met denken kom je van A naar B, met intuïtie, het niet-denken, kom je overal’.

Feit is dat je hersenen onbewuste signalen uit je omgeving veel sneller analyseren, dan jij verstandelijke informatie kunt verzamelen.

 

Een ieder beschikt over een intuïtie. Het verschil is of je jouw intuïtie hebt ontwikkeld en erop durft te vertrouwen. Intuïtie is het vermogen om op je eigen gevoel af te gaan. Het is een extra “zintuig”, naast ruiken, voelen of zien.  Soms kan je “vanuit je ziel/hart voelen/weten” of iets “goed of fout” is.

Ik kan je niet aangeven waar de grens zit tussen je eigen onbewuste zijn en de gids die je iets influistert. Wel weet ik dat het vaak de beste weg is om je intuïtie te volgen. Of anders gezegd iets in jou of bij jou wéét wat het beste voor jou is.

 

Vaak wordt gezegd dat vrouwen een beter ontwikkelde intuïtie hebben. Feit is dat dieren zeer intuïtief gevoelig zijn. Zij voorvoelen de dood, rampen  etc.

 

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld verwoordt het in het boek Wijze Vrouwen van Susan Smit (blz 60)  heel mooi. Quote: ‘De hersenen zijn nu eenmaal ontoereikend om existentiële vraagstukken bij de hoorns te vatten. Het is niet zozeer het verstand dat je dichter bij de waarheid brengt, het is het gevoel. Ik heb ervaren dat wat voor mij waar is, een schokje teweegbrengt. Ik voel dan: dit klopt. Het sluit aan bij mijn innerlijk weten, of bij dat wat ik op dat moment in mijn leven nodig heb’. Unquote.

 

Intunen

Intunen is een term die vaak gehoord wordt en het betekent zoiets als “afstemmen op”.

Zoals je een radio op scherp moet zetten voor een goed ontvangst, zo zal je jezelf en je eigen antennes af moeten stemmen op dat wat je ontvangen wil.

Je kan intunen op een persoon, maar ook op niet zichtbare zaken zoals bijvoorbeeld de aura van iemand of de energie van een steen. Als je aan channeling (transspeaking) doet, zal je moeten intunen op je gidsen.

 

Inwijding

  • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord initiatie.

 

Iriscopie

De iris van je oog is als een spiegel van het lichaam.

Voor een goed opgeleide iriscopist is het mogelijk om te zien of je lichaam gezond is en om ziektes vast te stellen.

Vlekken, strepen, randen etc. op specifieke plaatsen in de iris wijzen op specifieke gezondheidsklachten. Zelfs al voor dat deze zich geopenbaard hebben.

Het zal duidelijk zijn dat dit valt onder de alternatieve geneeswijzen.

J  Woorden 

Jaarwiel

Een jaarwiel kan je vergelijken met een kalender. Het is de symbolische rondgang van een jaar door de seizoenen en de manen heen. Veel ‘oude’ culturen gebruiken een jaarwiel. Soms zijn het enorme kunstige mandala’s of andere uitingen van de cirkel waar de wijsheid in verborgen ligt.

Heksen gebruiken het jaarwiel het als symbool  voor  hun acht jaarfeesten.

 

Japa Mala’s

Japa mala’s zijn kralenkettingen met 108 (+1) kralen. Het kralensnoer wordt gebruikt door hindoes en boeddhisten om geconcentreerd  te blijven tijdens het mediteren. Bij elke keer dat zij hun mantra herhalen, schuiven ze in hun hand het kralensnoer door. Er is één kraal die het snoer afsluit. Het lijkt net alsof die kraal er niet bij hoort. Of zoals Elizabeth Gilbert in eten, bidden en beminnen schrijft; het lijkt alsof het een reservekraal is. Maar het is de kraal waarbij men tijdens het mediteren even stil staat bij het feit dat men het snoer rond is gegaan en volgens Elizabeth worden dan de leermeesters bedankt.

 

De traditionele kralensnoeren zijn 108 kralen lang omdat oosterse filosofen dit getal dat als een zeer gunstig getal beschouwen. Het is opgebouwd uit steeds  drievoudige eenheden, waarvan de eerste drie natuurlijk voor de drie eenheid staan. (3 / 12 / 36 / 108)

 

De katholieke rozenkrans is van de Japa Mala afgeleid. De kruisvaarders namen hem mee terug uit het oosten.

 

Jezus

Is de profeet uit het christelijke geloof voor de katholieken en de daar vanaf geleide protestanten geloof.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie.

 

Joods 

Het Jodendom is gebaseerd op het oude testament. De verhalen van vóór Christus.

Volgens het joodse geloof is Abraham de vader van het geloof. Hij was door God opgeroepen om de wereld te zuiveren van de afgodendiensten.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie.

 

Jule

  • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord Yule

bottom of page