top of page

G Woorden 

Gaia

De naam Gaia komt uit de Griekse mythologie en is een van de oergoden. (zie schema)

Soms wordt ze Gaea genoemd. In de Romeinse mythologie wordt ze terra of tellus genoemd.  Toch is het begrip oermoeder veel ouder. Zelfs uit opgravingen uit het stenentijdperk blijkt er een godin oermoeder geweest te zijn. 

Gaia is de oermoeder van de aarde en daarmee verbonden aan de vruchtbaarheid. Vooral bij de Paganisten en heksen / wicca stromingen wordt Gaia aangeroepen.

 

Als leuk weetje;

Chaos is de basis van alles en de oergoden, de oermassa waaruit alles voortkwam. Vanuit chaos ontstonden:

Gaia is de aarde

Tartarus is de onderwereld

Eros is de liefde

Nix is de nacht

Erebus is het duister

Uranus is de hemel

Ourea is het gebergte

Aether is de atmosfeer

Hemera is de dag

 

Geest, ziel, lichaam

Geest, ziel en lichaam worden ook de drie-eenheid genoemd, omdat men er vanuit gaat dat de een niet zonder de ander kan.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding holisme.

 

 

Geestenwereld

De geestenwereld is de plek waar de overledenen naar toegaan. Ook wel hemel, universum, kosmos en gene zijde genoemd.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Dodenrijk, maar kijk ook bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel .

 

Gelukkig zijn

Niets zo eenvoudig en niets zo moeilijk als gelukkig zijn. Juist omdat er zo’n lading op ligt en er zoveel eisen aan gesteld worden. Terwijl het vaak zo makkelijk is om de kleine geluksmomenten te leren herkennen en zo tot een gelukkiger leven te komen.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Leven vanuit je hart.

 

 

Gene zijde

Met gene zijde wordt de plek bedoeld waar de geest van overledenen naar toe gaan. Ook wel hemel, universum, kosmos en geestenwereld genoemd.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Dodenrijk.

 

 

Gidsen

Met gidsen wordt bedoeld dat er zielen zijn uit het astrale die je begeleiden in je leven. Iedereen heeft naast zijn engelbewaarder en de tijdelijke engelen, vaste gidsen die hem helpen. Een gids hoeft niet je leven lang bij je te blijven. Als jij groeit en je ontwikkelt, kan het nodig zijn dat je een andere gids krijgt. Iemand kan wel zeven of acht gidsen hebben. Het hangt heel sterk af waarvoor je in dit leven hulp en/of bescherming nodig hebt. Naast jouw vaste gidsen kunnen er meerdere gidsen zijn die je op een specifiek gebied helpen. Bijvoorbeeld een gids die met je schildert of een gids die je helpt met het maken van muziek of een gids die je helpt met je spirituele werk als medium. Deze gidsen komen alleen in actie als je met die specifieke bezigheid actief bent.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Engelen en andere hulptroepen vind.

 

Gnosis

Gnosis is het Griekse woord voor kennis en inzicht van de leer van verborgen kennis.

Ook wel: kennis van mystieke zaken gebaseerd op het christendom.

In eerste instantie was het christendom gebaseerd op het idee dat iedereen onderwezen wordt in alle kennis en alle inzichten, kortom de totale leer van verborgen kennis van het christendom.

Maar eeuwen later strookte dit niet meer met het beeld van een straffende God, die hoog verheven op zijn troon zit, ver boven het gepeupel.

Kerkelijke leiders realiseerden zich dat het hebben van kennis en inzicht hun macht ondermijnde. En de Katholieke kerk wilde graag de macht hebben, want macht is kracht en het levert geld op. Dus werd het volk dom gehouden.

Daarom werd een paar eeuwen na het begin van onze jaartelling wordt het gnosticisme als ketterij verworpen. Het gnosticisme ging ondergronds en bleef door alle eeuwen heen bestaan. De aanhangers van het gnosticisme leven niet volgens de richtlijnen van een geloof maar leven vanuit eigen innerlijke kennis en hun geweten.

 

Goddelijke vonk

Er van uitgaand dat IETS de wereld, de mens, de aarde, het heelal en alles, alles, alles gecreëerd heeft, dan zou dat De Bron van het Grote Geheel zijn. Het is een te complex verhaal om hier uit te leggen.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel.

 

 

Goden en Godinnen

Volgens de mythologie zijn de Goden en Godinnen de bron van alles wat nu bestaat. Zij waren volgens de legendes en de verhalen de oorsprong van bijvoorbeeld het weer, de liefde, het dodenrijk, de oorlog of de zee.

Omdat de mensheid destijds niet wist waar zoiets als donder en bliksem vandaan kwamen, of waarom er een regenboog aan de hemel verscheen, of waarom een berg vuur begon te spuwen, verzon men goden en godinnen om die natuurverschijnselen te verklaren. Men zei dat die bepaalde god of godin boos geworden was. Door offers te brengen hoopte men de boze goden en godinnen weer tevreden te stellen en zo het onheil af te wenden.

De goden en godinnen hebben een stamboom die je vergelijken kan met je eigen familiestamboom. Er zijn de oergoden, die aan het eerste begin van alles hebben gestaan en er zijn goden en godinnen die daaruit ontstaan zijn.

  • Er zijn SCHEMA’s gemaakt. Hoe die wereldkundig worden gemaakt is nog niet bekend op dit moment.

 

 

Goeroe

Het woord Goeroe komt uit het Sanskriet en betekent zoveel als leraar of gids. Het zijn mensen die in hun vakgebied hoog in aanzien staan. Voor deze leraren wordt het woord goeroe of guru gebruikt.

Voor westerlingen is het woord goeroe veel meer verbonden aan spirituele leraren, of Lama, zoals de Tibetanen de spirituele leider noemen.

De Dalai Lama, Sathva Sai Baba en Osho (Bhagwan) zijn bij ons het meest bekend.

 

Het kan een prachtige leerzame ervaring zijn om de denkpatronen en wijsheid van een goeroe te volgen. Het kan je helpen in je eigen ontwikkeling omdat je leert kijken vanaf een ander gezichtspunt. Ook de periode die je doorbrengt in gezelschap van een goeroe (of zijn volgelingen)  kan verhelderend zijn omdat je, weg van alle dagelijkse beslommeringen en hectiek, eindelijk de tijd neemt voor een reis in jezelf.

Maar, als je denkt dat een goeroe jou kan vertellen (commanderen) hoe je leven, denken en doen moet, zit je fout. Dan boor je niet, in alle devotie je eigen bron en intuïtie aan, maar ben je slechts een verlengstuk van zijn ego.

Of zoals Boeddha het zegt; "Neem niets aan voor het zelf onderzocht te hebben.  Geloof alleen wat je zelf snapt en verantwoorden kan. Volg je eigen innerlijke wijsheid dan zijn er geen barrières”.

 

Gronden

Is een ander woord voor aarden, waarmee bedoeld wordt dat je nuchter en in het hier en nu moet blijven en niet moet gaan zweven als je met spirituele zaken bezig bent.

  • Kijk in het WOORDENBOEK voor ander woord (bv dodenrijk zie Bron van het Grote Geheel) / het woord Aarden.

 

 

Grote Rite

Tijdens een Esbat kan er een grote rite gevierd worden. Dit is een feest waarbij het vrouwelijke en het mannelijke letterlijk of figuurlijk samensmelten en zo tot een feest komen.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten.

bottom of page