top of page

E woorden 

 

Ectoplasma

Doordat een medium zich volledig overgeeft aan een entiteit, kan deze entiteit door de energie van het medium zich profileren. Bij een ectoplasma sessie zal de aanwezige ´mistslierten’ zien.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Spoken en verschijningen vind.

 

 

Eenheidsbewustzijn

Eenheidsbewustzijn zoekers zijn ‘non-dualisten’ en op zoek naar de ‘essentie van het alles’.

De Indiër Ramana, de grote denker die zich jarenlang verdiepte in de vraag ‘wie ben ik’ en daarmee op ‘het absolute van het bewustzijn’ uitkomt. 

De Indiër  Shri Nisargadatta Maharaj, leerling van Ramana, trekt na een jarenlange studie  ‘de wereld in’ om zijn opgedane kennis te verspreiden. Hij is de ‘apostel’ van die leer.

Nisargadatta zegt in zijn boek ‘Ik ben zijn’ en ‘Leer de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn en niet zoals je denkt dat ze zijn’.

 

 

Eetgewoontes, raw food, macrobiotisch etc

Er zijn heel veel manieren om voedsel te bereiden en tot ons te nemen.

Raw Food  Men eet zoveel mogelijk voedsel dat plantaardig en biologisch is. Veelal groente en granen. Het voedsel wordt niet hoger verhit dan lichaamstemperatuur. Daardoor blijven alle enzymen, vitamines en mineralen in het voedsel zitten.

Veganist  Veganisten eten geen dierlijke producten, dus geen vlees en vis. Maar ook geen dierlijke bijproducten zoals eieren, honing en zuivelproducten. Daarnaast proberen ze ook andere dingen zoals schoeisel, kleding, medicijnen en cosmetica etc. gemaakt van dierlijke materialen te vermijden.

Macrobiotisch  De Macrobiotische voedings en gezondheidsleer is gebaseerd op Zenboeddhisme en heeft alles te maken met de balans van Yin en Yang. Door de juiste producten te eten creëert de macrobioot een goede balans in zijn lichaam en geest. Typerend voor een macrobiotisch dieet is het laten staan van vlees, zuivel en suikers. Maar ook de aardappel, keukenzout, gistbrood, koffie en (zwarte) thee moet men laten staan.

Men eet verse groenten en fruit (vruchten), liefst uit eigen streek. De producten mogen niet chemisch behandeld zijn of kunstmatig bemest met dierlijke meststoffen of in kassen gekweekt zijn. De bereidingswijze moet snel zijn, bijvoorbeeld koken onder druk of frituren.

Vegetariër Een vegetariër eet geen vlees, vis of gevogelte. Vaak is het basisprincipe van de vegetariër dat zij niets willen eten dat speciaal voor hen gedood is. Daarmee maken zij ook hun standpunt kenbaar naar de bio-industrie. Er zijn nogal wat verschillen in vegetariërs; sommige eten bijvoorbeeld wel eieren maar geen zuivel, anderen juist andersom of men eet geen vlees, maar wel vis en.

 

 

Ego

Voor velen de oorzaak van het kwaad omdat het ego wil winnen van de ziel en zo zijn zin doordrijft. Ik ben een andere mening toegedaan.

Zie Holisme

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Ego.

 

 

Eigenwaarde

Zonder eigenwaarde geen ruggengraat. Zonder eigenwaarde geen zelfkennis. Want enkel zij die weten wie, wat en hoe zij zijn in alle vormen van goed en minder lief, kunnen een gefundeerde eigenwaarde opbouwen die staat als een huis.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk inleiding Holisme.

 

 

Eind der tijden

Bij het einde der tijden houdt onze wereld op te bestaan. Voor sommige religies een van hun grondbeginselen: alleen hun gelovigen gaan door naar de nieuwe tijd.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Nieuwe Tijd vind.

 

 

Element – elementalen

In de oudheid was men er van overtuigd dat de elementen aarde, water, vuur en lucht de basis vormden voor het heelal. Aristoteles (384 – 322 v. Christus) ontwikkelde het idee dat deze vier elementen niet zonder elkaar kunnen bestaan; zij hebben elkaar nodig om te kunnen bestaan. Door zich onderling te mengen of in elkaar op te gaan voeden en beïnvloeden zij elkaar.

Voorbeelden zijn:

 • vuur verdicht zich tot lucht,

 • lucht condenseert in water,

 • water neemt vaste vorm aan en wordt aarde,

 • aarde verandert door wrijving in vuur.

Empodocles (ca. 492 - ca. 432 v.Chr.) en Aristoteles beschreven allebei een vijfde element. Zij noemden dat vijfde element respectievelijk titaan en ether en beschouwden dat als een goddelijke substantie. Het vijfde element (dat voor mensen niet te zien is) wordt tegenwoordig met ether aangeduid en wordt ook essentie of geest genoemd.

Alle vijf elementen zijn in onze aarde zelf heel duidelijk aanwezig. Kijk naar foto’s van onze prachtige aarde met de continenten van het element aarde en daaromheen diep blauw schitterend water. Het middelpunt van de aarde bestaat uit gloeiend heet magma van het element vuur en de atmosfeer van de aarde is gevuld met lucht. Daarnaast is er de overtuiging dat de aarde een eigen bewustzijn heeft en dat vertegenwoordigt dan weer het element ether.

Elementalen zijn elementaire wezens, die verbonden zijn aan een element zoals de vuurgeesten en de windgeesten bijvoorbeeld.

Bij een element horen elementalen, dat zijn de voor mensen onzichtbare natuurwezens, zoals bijvoorbeeld kabouters en feeën . Mensen zijn er altijd vanuit gegaan dat er elementalen zijn. Hoewel slechts een enkeling ze kan zien, hebben de meeste mensen op puur intuïtief niveau contact.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Element en elementalen  vind.

 

 

Element aarde

Is het meesterschap over het fysieke.

Kernwoorden zijn: waarde in eigen waarde of materialisme. Het aardse staat voor waarnemen, doelgericht en praktisch zijn. Geaard zijn en nuchter zien wat de praktische waarde van iets is. Altijd doelgericht op resultaten is zwaar en hard werken en maakt het leven oppervlakkig, droog en leeg. De regenboog verbind de aarde met de hemel en als je geluk hebt vind je de pot met goud. (wat geen goud blijkt te zijn).

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Element en elementalen  vind.

 

Element ether

Het wordt ervaren als het onbeschrijfelijke, het onbenoembare, het onzichtbare en het ongrijpbare element. Dit element zal zich altijd in het midden van de vier zichtbare elementen bevinden.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Element en elementalen  vind.

 

Element lucht

Is het meesterschap over het denken. Kernwoorden zijn: Denken, redeneren, analyseren.

De lucht laat zich net als onze gedachtes in vele gedaantes aan ons zien: windstil, storm, verfrissen, fluisteren, bulderen, keuvelen. Wolken houden het (zon)licht tegen, waardoor we de dingen niet meer zien zoals ze werkelijk zijn. Voordeel; wolken drijven over, dus niet te serieus nemen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Element en elementalen  vind.

 

Element vuur

Is het meesterschap over actie en respons. Kernwoorden zijn: daadkracht, intuïtie, extrovert, verbranden, opvlammen, uitdoven. We kunnen vurig zijn of uitgeblust. Vuur is de energie die ons leven bepaalt als we afgaan op onze eerste impuls in plaats van ons verstand of onze emoties te volgen. Men kan zich aan vuur warmen, maar ook verbranden.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Element en elementalen  vind.

 

Element water

Is het meesterschap over emoties. Kernwoorden zijn: gevoelens, voelen, emoties, introvert. Water laat zich net als onze emoties in vele gedaantes aan ons zien: stilstaand, kabbelend, stromend, kolkend, bevroren, verdampt, kokend. Water heeft een meer vrouwelijke, ontvankelijke energie.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Element en elementalen  vind.

 

Emotionele intelligentie EQ

Iemand die emotionele intelligentie bezit is in staat om zijn eigen emotie te reflecteren en ook de emoties van anderen te kunnen zien en daarmee goed om te gaan. Hetzij door empathie, dan wel door de eigenschap de emoties te kunnen parkeren op een moment dat die niet gewenst zijn. (bijvoorbeeld een arts tijdens een slechte nieuwsgesprek met een patiënt)

Mensen met EQ worden vaak omschreven als optimistische, sociale mensen.

 

 

Energetisch Lichaam

Het energetisch lichaam is het totale lichaam. Dus het stoffelijke, zichtbare lichaam èn het onzichtbare lichaam zoals de aura en de chakra’s.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Aura.

 

 

Energie

Inmiddels is het een geaccepteerd feit dat ALLES energie IS. Dat  alles een eigen trilling heeft, waardoor er een energieveld ontstaat, dat waargenomen kan worden.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel.

 

 

Energielijnen – aardstralen

Op de aarde lopen energielijnen. Vergelijk het met ons wegennetwerk: snelweg, hoofdweg, dorpsweg, landweg maar  dan veel geordender, rechter en exacter. Althans, dit geldt voor een deel van de energielijnen, want net als bij ons wegennet, zijn er op de aarde obstakels te vinden die invloed hebben op de energielijnen.

Je zou de energielijnen uit kunnen leggen door te zeggen dat de hele aarde omwikkelt is door gaas. Gaas zoals in afrasteringen. En dat er voor de aarde meerdere soorten gaas zijn gebruikt, eentje met een grove maas, een met een fijnere maas, een met een diagonale vorm, etc. En dat er naast het gaas eveneens met enkelvoudig draad is gewerkt.

Tot nu toe zijn de energielijnen en magische toe- en afvoerplekken besproken. Maar dan komt Moeder Aarde zelf in beweging, waardoor er onderaardse wateraders, holtes, grotten en spelonken ontstaan en breuken in de aardkorst ontstaan. Door deze breuken, gaten en waterlijnen ontstaan vervormingen van de energielijnen en kan er straling vrijkomen. Daardoor ontstaat er in de natuur een eigen energiespanning, zowel positieve als negatieve energie. De voor de mens heilzame negatieve energie (die rust geeft) vindt men vooral in de vrije natuur zoals in de bossen, de bergen en aan zee. De voor de mens minder heilzame positieve energie schijnt zich vooral op te hopen boven onderaardse wateraders en breuklijnen. Heel simpel uitgelegd komt dat doordat er een breuk is ontstaan in steenlagen die heel diep in de aarde zitten. In die stenen zit ‘radioactieve straling’ gevangen. Doordat die straling in de breuk vrijkomt, komt dit op die plaats omhoog en komt er, in een extreem lage dosis, straling vrij. Onderaardse wateraders en andere verstoringen geven straling af, die via de aarde omhoog komt. Men noemt deze aardstralen een geo-pathische belasting en dit is een op den duur ziekmakende energie voor de mens.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Energielijnen en aardstralen vind.

 

 

Engelen

Voor mijn katholieke hart is het een vaststaand feit; engelen bestaan, al zie je ze niet. Als vergelijking: wanneer ik in de mist loop weet ik dat er in die mist een landschap is al zie ik het niet. Zo is het voor mij ook met engelen (en andere entiteiten), alleen andersom. Zij verdwijnen niet in de mist. Zij verdwijnen in de lucht en het licht en zijn zo de energie die ons omringt.

Mensen gooien regelmatig aartsengelen, engelen, gidsen en dierbaren en hun alter ego op één grote hoop. Is dat hetzelfde? Nee dus, er zit terdege verschil in.

Alle engelen horen bij een engelenfamilie. Die familie staat onder leiding van één van de aartsengelen. Aartsengelen, die op hun beurt allemaal de rechterhand van God (De Bron van het Grote Geheel) zijn. Waar een engel staat in de hiërarchie van de familie, zou je afhankelijk zijn van het bewustzijn van de engel en de daarbij behorende trillingsfrequentie.

Engelen geven je tekenen en seintjes. Seintje door ‘externe dingen’ zoals een boek dat je plots vindt, een tv programma waarin iets gezegd of getoond wordt waardoor je een Eureka gevoel hebt, een persoon die je onverwachts tegenkomt. Het is een teken doordat iets onverwachts op je pad komt.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Engelen en andere hulptroepen vind.

 

 

Engelenkaartje trekken

Een vorm van Divineren. Een engelenkaartje vertelt je welke engelenergie je op dat moment gaat helpen.

Zie het hoofdstukken Engelen en andere hulptroepen

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Engelen en anderen hulptroepen vind.

 

 

Enneagram

Het enneagram is net als astrologie of numerologie een manier om naar jezelf en je gedrag te kijken. Het zijn alle drie spiegels, hulpmiddelen, die je handvatten geven. Het enneagram laat je vooral zien hoe je omgaat met actie en reactie in sociale situaties. Het enneagram laat eveneens zien hoe jij met bijvoorbeeld ambitie omgaat.

Kunnen we met de kennis van het enneagram mensen in een hermetisch hokje plaatsen? Nee, er is altijd de beweging van interactie in relaties. Het is als dansen, nooit statisch.

Daarnaast, met een beetje geluk ontwikkel jij door het leven heen jezelf, groei je. En dat kan voor een verandering van type zorgen.

De negen types zijn: de perfectionist, de gever, de succesvolle werker,  de individualist, de waarnemer,

de loyalist, de levensgenieter,  de baas, de bemiddelaar.  

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Entiteiten

Dolende zielen, overledenen, gidsen, engelen, dierbaren, geesten, energieën worden allemaal entiteiten genoemd.

Het woord entiteit geeft aan dat het iets is dat bestaan heeft en er dus nu niet meer is. Een entiteit is per definitie geen levend mens en dus in de geestenwereld.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Dodenrijk en/of Engelen en andere hulptroepen vind.

 

Erfzonde

Eva die het in haar hoofd haalde om van de appel te snoepen heeft de mensheid al eeuwen met de erfzonde opgezadeld. Omdat zij toen een hap nam zijn wij nog steeds erfelijk belast (vooral protestanten) en is ons leven geen paradijselijk gebeuren maar zwoegen, lijden en lasten. Foei Eva!

De grap is dan weer wel dat in de koran staat dat Adam zijn vrouw voor deze dwaling had moeten behoeden en dus even schuldig is J. Eindelijk gerechtigheid.

 

 

Esbat

Volle maan feesten.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten.

 

 

Esoterische leer en esoterie

Esoterie = kennis voor ingewijden.

Binnen bepaalde groepen wordt de kennis slechts doorgegeven aan ingewijden, mensen die geïnitieerd zijn en een belofte afgelegd hebben dat ze de kennis niet aan iedereen door zullen geven.

Het woord Esoterie is van oorsprong een Grieks woord en betekent het inwendige en/of het verborgene.  Men spreekt van esoterie als de kennis niet zintuiglijk (dus met ogen, reuk of gehoor) waar te nemen is, maar dat het gaat om het begrijpen van de ‘wezenlijke kern van dingen’ (waar het in totaliteit en in feite over gaat). Om de wezenlijke kern te omschrijven hebben alle stromingen zo hun eigen terminologie (hun woordenschat) en symbooltaal waarmee ze dingen benoemen. Ingewijden kennen deze kretologie, deze woordenschat.

Inmiddels is er ook een kretologie ontstaan in de ‘huidige spirituele stromingen’. Binnen deze groep heeft men het over esoterie als ze het hebben over het luisteren naar je eigen innerlijke stem oftewel je hoger bewustzijn. Omdat men er vanuit gaat dat je zo contact kunt maken met het goddelijke in jezelf en dus ook je eigen oerwijsheid, kennis en inzicht.

Esoterische stromingen zijn Antroposofie, Theosofie, Soefisme, Vrijmetselarij, Rozenkruisers, Gnosticisme, Heksen, Wicca, Druïden, Golden Dawn, Kabbala, Satanisme, Scientology, Taoïsme.

 

 

Essentie

De essentie is de kern van de zaak. Je ziel is de essentie van jouw zijn. Energie is essentieel voor je bestaan.

 

 

Ether zie element ether

bottom of page