top of page

P & Q woorden totaal

Paganisme

Paganisten leven volgens het principe dat alles wat bestaat in de wereld, de natuur en de wetenschap onderling verbonden is door de heilige energie die alles verbindt. Zij gaan er vanuit dat alles verbonden wordt door de immanente goddelijkheid.

Wat is immanente goddelijkheid? Het betekent dat het goddelijke alom aanwezig is in de wereld. Dat mensen, planten, dieren, de aarde, de lucht, de maan, de Melkweg, het water, het heelal en alles van microscopisch klein tot gigantisch groot één geheel vormt. Maar dat ook alles een weerspiegeling is van dat goddelijke. Paganisten leven met een groot respect en met eerbied voor de natuur en het leven in totaal.

Het paganisme is een erfenis van hele oude tijden en is voor een groot deel gebaseerd op folklore, mythe en het heidendom (natuurreligie). Zij gaan uit van het principe dat tegenstellingen elkaar aanvullen. Dus: man – vrouw, negatief – positief, goed – kwaad, donker – licht,  yin –yang. Veel heksen, wicca, druïden en sjamanen. leven volgens de paganistische principes.

 

Phyllis Curott verwoordt het in haar boek heksenkunsten als volgt:

Quote: Het is een religie van vreugde en niet van boete.

Van liefde en niet van angst.

Van beleven en niet van geloven.

Het is een persoonlijke weg van zelfonderzoek, groei,  verantwoordelijkheid, die ons helpt in te zien dat ons leven een spirituele reis is, en die ons een echte en intieme ervaring van het goddelijke biedt. Unquote.

Tijdens een interview met Prinses Irene door Alex de Vries van De Telegraaf (17 april 2010) over haar boek ‘Leven in verbinding’ zegt zij het volgende. Quote: We zijn niet de eigenaren van deze planeet, maar passanten. En daarmee zijn we medeverantwoordelijk voor het evenwicht der dingen en voor het welzijn van het leven om ons heen. Unquote.

En dat is precies hoe paganisten er over denken, wat niet wil zeggen dat Prinses Irene een paganist is. 

  • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van het woord Heks. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Pandorakaartjes

Pandorakaartjes zijn kleine kaartjes met tekeningetjes van duiveltjes die je fijntjes wijzen op je schaduwkant.  Op dat waar je niet zo heilig bent maar juist het duiveltje in het doosje.

Zelf vind ik het prettig om met mijn verjaardag, naast een engelenkaartje een Pandorakaartje te trekken, zodat ik ook weet op welke minder goede eigenschappen ik ook moet letten.

 

 

Paramedische geneeskunst

Para medische geneeskunde is geneeskunde gebaseerd op een andere visie dan die van de universitair geschoolde geneesheren (en dames). Homeopathie, voetzoolreflextherapie, fytotherapie, reiki en massagevormen zijn enkele van de vele vormen van paramedische geneeskunst. Vaak wordt gewerkt met planten uit de natuur. Daarnaast wordt gewerkt met de lichaamseigen energie die getransporteerd wordt via de meridianen.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geneeskunde vind.

 

 

Paradigma

Paradigma is een typisch modewoord dat ineens door een groep binnen ‘het spirituele’ wordt gebruikt.

Het woord komt voornamelijk uit de wetenschap waar een paradigma een ander woord is voor een denkraam. Binnen de wetenschap heeft men behoefte aan duidelijk omschreven en omkaderde waarden en normen waarbinnen een onderzoek gedaan moet worden.

Dit is logisch omdat er anders grenzeloos gediscussieerd kan worden over de uitkomsten.

 

Binnen het spirituele betekent een paradigma juist het loslaten van zo’n denkraam en de dingen vanuit een ander perspectief bekijken. Want onbewust hangt iedereen vast aan gedachtes en overtuigingen die (schijn)veiligheid en (schijn)zekerheid geven. Door op een andere manier naar iets te kijken ga je nieuwe kansen, mogelijkheden en waardering zien, waardoor je de grenzen van je denken open zet en creatieve ruimte creëert. 

 

Paragnost

Een  (spiritueel)  persoon aan wie zich geesten of bovenaardse krachten openbaren. Ook wel helderziende genoemd.

Een paragnost, soms ook aurareader genoemd, is iemand die in staat is om de energie die iemand omringt te interpreteren. Een paragnost is een  helderziende die in de hologram van je aura ‘dingen vooruit’ en ‘oude films van je leven’ kunnen lezen. Dierbare overledenen etc. staan buiten een aura en kunnen met auralezen niet bereikt worden. Wel kan de paragnost de herinnering aan de overleden dierbare lezen.

  • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van het woord Medium. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Paranormale

Als je iets wilt benoemen wat niet tot het gangbare ‘normale’ maar ook niet tot het ‘abnormale’ behoord, dan moet je gaan zoeken naar een woord wat die tussenweg aangeeft. Dat is paranormaal geworden omdat para naast of voorbij betekent.

Onder paranormale waarnemingen worden de zaken gerekend die mediums of paragnosten kunnen zien. Maar ook het zien van Ufo’s, het zien spoken wordt gemakshalve paranormaal genoemd.

 

 

Paranormale artsen - genezers:

Bij paranormale genezers wordt genezen door het paranormale vermogen. Niet het medium zelf, maar de ‘entiteiten (engelen, gidsen of geesten uit de spirit)’ die via de paranormale genezers werken, verrichten de genezende handelingen. Het zijn dan de entiteiten  die via het medium eigenlijke werk doen, het medium weet dat haar of zijn gidsen ‘het overnemen’ en zo hun werk doen.

Het feit dat een goede paranormale genezer een hele dag door kan werken geeft aan dat het niet zijn/haar energie is die gebruikt wordt, maar energie van een ander niveau, anders zou hij of zij binnen de kortste keren uitgeput zijn. Paranormale genezers behandelen ook vaak op afstand en/of met een foto. Dat kan, omdat niet zij het werk doen, maar slechts de engelen naar de juiste persoon sturen.

 

Handopleggers, reiki beoefenaars, transhealers, aurareaders, coaches en masseurs maken gebruik van paranormale geneeskunde. In heel speciale gevallen is het voor de geestenwereld zelfs mogelijk om dóór een medium telepathisch te opereren.

Er wordt gewerkt met energie en men zorgt voor het herstel van de doorstroming van energiebanen en het opheffen van blokkades. En doordat de energie weer goed doorstroomt heeft het lichaam weer de kracht om achterliggende problemen op te lossen. Het klinkt als hokus pokus en eigenlijk is dat het ook. Want er wordt ‘iets’ gedaan door ‘iets’ dat wij niet kunnen zien, horen of ruiken. Hoe spooky wil je het hebben.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk geneeskunde vind.

 

 

Paranormale gave

Iemand die in staat is om bijvoorbeeld door middel van een handoplegging een healing te geven, of iemand die door middel van mediumwerk contact kan leggen met gene zijde, heeft een paranormale gave. Veel meer mensen dan we beseffen hebben deze gave, al dan niet gebruikt.

 

Paranormaal Instituut

In het Paranormaal Instituut in Utrecht wordt onderzoek gedaan naar óf en hoé de menselijke geest in staat is tot paranormale waarnemingen.

 

Patriarchaal versus matriarchaal

Toen de Allerhoogste de aarde schiep, wilde hij dualiteit in actie zien, dus creëerde hij een man en een vrouw, als absolute tegenpool van elkaar. Maar…… om het spelletje wél leuk te houden, werd de gebruiksaanwijzing zo samengesteld dat de tegenpolen élkáár nodig hebben om überhaupt te kunnen bestaan en te kunnen voortleven.

In sommige beschavingen waren het de vrouwen die de broek aan hadden, in andere tijden hadden de mannen de touwtjes in handen. Maar tot nog toe was de weegschaal niet in evenwicht. Maar wie weet waar de toekomst toe zal leiden.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Man Vrouw verhoudingen en Zij houdt van hem, hij ook vind.

 

 

Pelgrim

Een pelgrimsplek ontstond doordat er ooit iets bijzonders op die plek gebeurd was.

Pelgrimstochten worden al sinds de oudheid gemaakt. Het woord pelgrimstocht heeft voor velen een katholieke betekenis, toch is het van alle culturen. Voor de moslim is er de reis naar Mekka die van hem of haar een pelgrim maakt. In culturen zoals bij de indianen en Aboriginals zijn het heilige plaatsen waar ze naar toe reizen. Elke religie of stroming heeft zijn eigen plekken, bedevaartsoorden en pelgrimstochten. Hoewel die plekken anders genoemd worden hier de woorden pelgrim en pelgrimstocht unaniem gebruikt.

Vroeger was de katholieke bedevaart vooral bedoeld als boetedoening en als aflaat voor de zonde voor jou en/of familieleden, zodat men niet in het vagevuur of de hel terecht kwam. Nu is een pelgrimstocht een rituele reis die je wandelend, fietsend of anderszins kunt afleggen en die erop gericht is dat je, al reizend naar jouw bedevaartsdoel, de tijd hebt om je te bezinnen. Bezinnen op je geloof en je relatie met jouw schepper, profeet en of allerhoogste (God, Allah etc.). Om je te bezinnen op wie je bent, wat je doet, hoe je doet, wat het spoor is dat je achterlaat in het leven. Om zo tot inzicht van je zelfkennis te komen. Waardoor jij een groei kan maken in wie je bent en waarom je hier bent.

Sommige pelgrims lopen een bepaalde route ineens af. Anderen leggen elk jaar een stuk af.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Pelgrim

 

 

Pendelen

Met de pendel kan je een antwoord vragen aan je eigen onbewuste en/of om een advies vragen aan je gidsen en/of overleden dierbaren. Het is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen.

Een pendel is in basis een gewichtje aan een ketting of touwtje. Belangrijk is dat je een pendel kiest die jou een goed gevoel geeft en dan maakt het niet uit of het een touwtje of een gouden ketting is. De in winkels  of via internet verkochte pendels zijn meestal gemaakt van metaal of een geslepen halfedelsteen die aan een kettinkje hangen. Zelf heb ik een gouden ketting met daaraan een hangertje van geloof, hoop en liefde die ik altijd draag en af doe als ik wil pendelen. Terwijl een vriendin van mij een ringetje aan een koortje als pendel gebruikt. Het is wel heel belangrijk dat je de pendel niet uitleent en omdat daarmee de energie van jouw pendel wordt vervuild.

 

Hoe pendel je? De allereerst keer dat je pendelt is het belangrijk om ‘af te spreken’ wat ja en wat nee betekent. Het is belangrijk hiervoor even tijd uit te trekken, je eerst te concentreren door te mediteren. Vervolgens ga je ergens rustig zitten waar je de mogelijkheid hebt om je arm en elleboog stabiel op een tafel of stoelrand te laten rusten. Je houdt de pendel bovenaan ‘de ketting’ met een hand  tussen duim en wijsvinger vast en zorgt ervoor dat de pendel vrij hangt. Zorg dat de pendel volledig stil hangt. Vraag dan aan de pendel om het ja teken te geven. Of, zeg tegen de pendel wat jouw teken van ja moet zijn.

Er kunnen verschillende tekens zijn. Sommigen krijgen voor ja een cirkel die met de klok meedraait, en bij nee draait de pendel een cirkel tegen de klok in. Bij mij betekent een beweging die van mij af gaat en weer naar mij toe komt ja. Terwijl een beweging van links naar rechts voor mij nee betekent. Je kan ook een cirkel krijgen voor ja en heen en weer bewegen voor nee.

Als je ja en nee vastgesteld hebt. Ga dan een paar keer oefenen met simpele vragen zoals bijvoorbeeld ben ik een meisje, is het zomer tot dat je de ja en nee goed begrepen hebt. Daarna kan je als je hulp nodig hebt een antwoord vragen.

 

Maar, als je denkt dat je voor élke vraag en/of onbenulligheid kan gaan pendelen, mag ik je nu al verraden dat dit niet gaat werken. Of wel de pendel blijft stil hangen of wel je krijgt een ongecontroleerd, onlogisch geslinger als antwoord. Net als bij de I Tjing is dit een ‘serieus lijntje met boven’ en geen spelletje en geen extern adviesbureau dat je kan raadplegen met de vraag of je bloemkool of broccoli moet eten vandaag.

 

Pentagram

Een pentagram is een vijfpuntige ster met de punt naar boven.

Het is van oorsprong een heel oud wiskundig symbool omdat je met één doorlopende lijn die verdeeld is in 5 gelijke stukken een ster kan tekenen. De naam komt uit het Grieks en betekent vijf lijnen.

 

Het teken is op heel veel vlaggen en andere militaire plekken te vinden. Ook het Amerikaanse Pentagon is

in de stervorm gebouwd.

Het is het archetypische symbool voor de mens in heel zijn wezen (psychisch, geestelijk en lichamelijk)

Het is terug te vinden in de tekening van Michelangelo (Manpower).

 

Toch is het in het dagelijkse leven het pentagram vooral het symbool voor heksen en wicca. In de volksmond wordt een pentagram ook wel een druïdenvoet genoemd en is verbonden met witte magie. Vroeger werden pentagrammen op deuren aangebracht om zo de duivel buiten de deur te houden.  Voor heksen vertegenwoordigt elke punt een ander element (aarde, lucht, vuur, water en de geest)

 

Een pentagram met twee punten naar boven (dus op z’n kop) is het symbool voor zwarte magie.

 

Pentakel

is een pentagram (de vijfpuntige ster) beschermd door een cirkel. Het pentakel wordt op het altaar van heksen

en wicca gebruikt om te beschermen en om te zuiveren. Waarbij het pentagram de heks voorstelt die in een

gewijde cirkel aan het werk is.

 

 

Persoonlijke ruimte

Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid ‘niets’ om zich heen nodig. Dat stukje afstand dat je automatisch bewaard tot een ander. Waarbij de ruimte tot een vreemde veel groter zal zijn dan de ruimte bij een bekende. Dat is je persoonlijke ruimte en dat is de ruimte die jij en je aura nodig hebben om te kunnen ‘ademen en leven’.

Voor de gemiddelde Nederlander die buiten de grote steden woont is die ruimte circa een armlengte, voor mensen die gewend zijn om dichterbij elkaar te leven is die ruimte beduidend kleiner.  Het is een kwestie van wennen. In landen zoals China en Japan waar men gewend is dicht op elkaar te leven is die persoonlijke ruimte in het openbaar amper aanwezig.

 

Pleiaden of Zevengesternte

De Pleiaden of Zevengesternte staat voor een groep bij elkaar behorende sterren waarvan er 5 tot zo’n 10 ‘met het blote oog’ zichtbaar zijn, afhankelijk van waar men staat en de lichtvervuiling. Met een telescoop zijn veel meer sterren zichtbaar. De sterrengroep staat op 440 lichtjaren bij ons vandaan.

 

Ruim voor Christus worden de Pleiaden al genoemd, maar ook in de bijbel. Het is een sterrengroep die ook zeer uitgebreid is terug te vinden in de mythologie. Wellicht dat daarom ook nu nog heel veel aan de sterrengroep wordt toegeschreven. Maar men vindt de naam voor de sterrengroep (die wij nu Pleiaden noemen) overal, in elk werelddeel en in elke cultuur terug.  Voor de Maya’s bijvoorbeeld waren de Pleiaden heel belangrijk als ‘kalender’.

 

Voor sommige groepen binnen het spirituele zijn de Pleiaden de thuisbasis van onze nieuwetijdskinderen. Weer anderen denken dat daar onze voorouders ‘thuis zijn’ en dat zij binnenkort met ruimteschepen naar ons toe komen. Weer anderen hebben het over de 5de  dimensie en koppelen dit aan de Pleiaden.

Kortom, de Pleiaden hebben een apart plekje aan onze hemel.

 

 

Polarisatie

Polariteit is een managementwoord voor tegenstelling, dus dualiteit.

 

Prana

Is wat wij hier universele energie of levenskracht noemen.

Chinezen noemen het Chi

Japanners noemen het Ki

Indiërs noemen het Prana

Soms wordt er een omschrijving gegeven die wij nu de kundali energie beleving noemen; een gebundelde energiekracht die via je wervelkolom naar je hoofd gaat.

 

Praten

Waarom is praten zo belangrijk? Omdat je via het vormen van uitgesproken woorden je gedachten ordent. Woorden die echt uitgesproken worden zijn langzamer dan je gedachten, dus je vertraagd daarmee je hersenen omdat die de juiste woorden moeten vinden voor een gedachte (= emotie) die in je leeft.

Door lucht onder je woorden te zetten worden die gedachten trillingen. Trillingen zijn energie. Afhankelijk van je gedachten zullen de woorden gevuld zijn met emoties van geluk, blijdschap, pijn, angst, moed etc.

Die trillingen komen als eerste in je eigen aura. Maar ook in de aura van anderen waar ze reflecteren.

Moet je dan maar raak kletsen? Alsjeblieft niet! Dat is pure luchtvervuiling.

 

Psychokinetische

Iemand die psychokinetische krachten heeft is bijvoorbeeld in staat om een voorwerp te laten bewegen of te verplaatsen zonder dit voorwerp op dat moment aan te raken, dus alleen door geestkracht. Uri Geller is een goed voorbeeld.

Het wordt ook wel psychokinese, pyrokinese, telekinese en thermokinese genoemd. Psyche staat voor geest of adem en  kinese staat voor beweging. Engelsen noemen het heel mooi Mind over Matter.

Uiteraard is het ook hier de strijd tussen wetenschap en de mensen die hierin geloven of het zelf kunnen.

 

Psychometrie

Psychometrie is het lezen van een voorwerp. Er vanuit gaand dat alles een trilling heeft en dat alles die trilling kan absorberen, kan een voorwerp de trilling van die persoon doorgeven. Anders gezegd bijvoorbeeld: een ring die jarenlang door je moeder is gedragen is doordrenkt met haar trilling. Een paragnost* die zich bezig houdt met psychometrie ‘leest’ de ring en vertaalt de binnenkomende indrukken naar woorden.

 

* Een paragnost is in de letterlijke zin geen medium omdat een paragnost niet noodzakelijk contact hoeft te leggen met de geestenwereld om een voorwerp te kunnen lezen. Maar vaak is een paragnost tevens een medium. Veel paragnosten geven aan dat hij of zij informatie via hun gids vanuit de andere dimensie doorkrijgen.

 

Zo kan een paragnost ook een foto lezen. Feit is dat een goede paragnost door middel van voorwerpen, vaak verbluffende informatie door kan geven over de eigenaar van het voorwerp. Het maakt dan niet uit of het een voorwerp van een overleden dan wel een levend persoon  is.

 

Als een medium zich met psychometrie bezig houdt, worden de energielagen van een voorwerp gelezen. Dit is het zogenaamde ‘aura geheugen’ waar oude emoties van de eigenaar (drager van bijvoorbeeld een sieraad) in opgeslagen liggen. Elke emotie vormt een laagje in het aura geheugen en al lezend lees je laagje voor laagje. Hoe recenter de gebeurtenis  dan zijn het ervaren van emoties, gevoel of de sensatie die je waarneemt heel helder. Hoe doffer het gevoel, hoe vager de emotie dan betreft het een gebeurtenis die verder in het verleden ligt.

 

Twee voor mij bekende mediums omschrijven psychometrie als volgt:

Paul Jacobs: Quote: Als ik met psychometreren werk, vermengt mijn ziel, mijn energie zich met die van de ontvanger. Met alles wat daar is: zijn verleden, het heden, kwaliteiten, vermogens, wat hij gevoeld heeft, gedacht heeft, noem maar op. Dat zit allemaal in iemands energie. Bij mediamiek werk gebeurt in principe hetzelfde, maar dan verbind ik me met de ziel van iemand in de geestenwereld. Dan ga ik naar een ander niveau van bewustzijn, een ander trillingsniveau. Dan voel ik letterlijk een versnelling van mijn energie. Unquote.

Jaco Elken zegt: psychometreren is meer een aurareading, of zoals hij het benoemd auragraaien. Overleden staan volgens hem buiten een aura.

 

Letterlijk betekent psychometrie het wiskundig onderzoek van geestelijke processen.

Q woorden totaal

Queeste

Een queeste, ook wel quest genoemd, is de zoektocht naar de zin van het leven.

Een queeste gebeurt vaak in een dagenlange afzondering en onder begeleiding van mensen die de queeste organiseren. Naast de afzondering is er vaak sprake van onthouding van voedsel en uiteraard genotsmiddelen. Mensen die een queeste hebben gedaan komen vaak ‘herboren’ terug in de maatschappij omdat zij inzichten en antwoorden hebben gekregen op zaken waar ze mee worstelen.

 

Quijabord of glaasje draaien

Het woord quija komt (blijkbaar) van het franse woord qui en het duitse ja. Met een quijabord wil je het ontvangen van boodschappen van de doden bereiken en dat wordt ook wel necromantie genoemd.

Met een quijabord  of glaasje draaien wordt contact gemaakt met geesten die jij oproept. En dat gaat veel makkelijker dan je denkt omdat geesten (dierbaren en demonen) veel dichterbij zijn dan je zou denken.

Door met een qouijabord te spelen, stel je vragen aan de geestenwereld en zij antwoorden door letter voor letter woorden te spellen.

Een Quijabord of glaasje draaien doet men met een (kartonnen) bord met de letters van het alfabet en een speciaal aanwijsplaatje.  Bij glaasje draaien worden stukjes papier met daarop elke keer één letter van het alfabet die in een kring gelegd worden in het midden staat een glas dat op z’n kop op tafel staat. De aanwezigen leggen hun vinger op de bovenzijde van het glas en stellen een vraag of zeggen ‘Is daar iemand?’

Het glas of het aanwijsplaatje zal over het bord /de tafel gaan schuiven en zo letters aanwijzen die uiteindelijk een woord of zelfs een heel bericht vormen.

 

Maar……..

 

Het oproepen van geesten via een quijabord wil ik graag vergelijken met het in het centrum van een grote stad, geblinddoekt op een druk punt zo maar de weg oversteken. Je kan het geluk hebben dat je ongeschonden de overkant haalt……., maar een weldenkend mens laat het uit z’n hoofd.

Want, met een spelletje quiabord, stel je jouw lichaam en geest ter beschikking aan de eerste de beste die langskomt. Vaak zijn het dolende, aardgebonden zielen die zo contact maken. Helemaal ongevaarlijk is een quijabord dan ook niet. Zeker niet voor kinderen. De kans dat men “bezeten” wordt door een entiteit is ook niet uit te sluiten. (Zie ook de sferen)

 

Voor alle duidelijkheid: een medium die berichten doorgeeft van de andere wereld, roept die entiteiten niet op. De entiteiten benaderen het medium omdat zij weten dat hun dierbare bij het medium is. Daarbij zal een medium altijd voor hij of zij begint een beschermingsritueel uitvoeren en een goed medium zal altijd een sluitend bewijs willen dat de entiteit een dierbare is en niet zo maar ‘een spookje’ dat een spelletje wil spelen.

pentagram.png
pentakel.png
bottom of page