top of page

H  Woorden

 

 

Halfstoffelijk lichaam

Bij het overlijden stappen we uit het fysieke lichaam. Een lichaam dat vergelijkbaar is met een voertuig, dat de ziel en de geest hier op aarde bescherming en koestering gaf en tegelijkertijd materie om mee te handelen. De ziel en de geest laten het stoffelijke lichaam achter op aarde waar het volgens de natuurwetten zal vergaan.

Geest en ziel gaan dan over naar de sferen en de bron om zich op te laden.

Overledenen krijgen dan een andere trilling. Een trilling die wij aardse mensen niet meer kunnen zien en vaak ook niet voelen. Daardoor voelen wij hun als afwezig, verloren, terwijl ze vaak heel dichtbij blijven en zijn. Maar doordat wij hun trilling niet meer waarnemen missen wij het gevoel van nabijheid, verbondenheid en één zijn. Dit onzichtbaar zijn van een entiteit noemt men halfstoffelijk lichaam.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Aura.

 

 

Hall of learning

Hall of learning is een andere benaming voor De Bron van het Grote Geheel.

Het is de bron waar alle wijsheid van het universum huist.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De bron van het Grote Geheel.

 

Handfasting

Het is een heksen / wicca huwelijk tijdens een esbat waarbij men de handen samenbindt met bijvoorbeeld een lint of touw, als teken van verbondenheid. Het is een symbolisch huwelijk, geen juridisch huwelijk.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten

 

Healing

Healing is het Engelse woord voor helen/genezen.

Er zijn talrijke vormen van healing mogelijk. Direct door massage, indirect door mediums of zelfs op afstand door middel van foto’s en/of meditatie.

Healings kunnen op diverse “niveaus” werkzaam zijn. Het kan helend zijn als iemand jouw een massage geeft, gewoon omdat jij er rustiger/meer ontspannen van wordt terwijl de ander jou met liefde masseert. Het kan helend zijn als iemand jouw reiki geeft. Het kan helend zijn als er een handoplegging wordt gedaan.

 

In basis is een healing een “energiecorrectie”. Bij een energetische healing zijn het engelen uit hogere sferen die via de aardse persoon energieën doorgeven. Zij kunnen de energiestromen corrigeren en daarmee blokkades weghalen. Als diegene die de healing doet vanuit en met liefde werkt én een goed “doorgeefluik voor engelen” is zal de healing een succes zijn, mits jijzelf “er voor open staat”.

Er zijn in het verleden zelfs hele chirurgische operaties uitgevoerd tijdens een healing. Dat dit niet altijd gebeurt zal duidelijk zijn. Maar er zijn en waren mediums die dit konden en die dit nu nog doen. Ook was/is er tandheelkundige healing.

Een bekend, zij het omstreden healend medium van Nederland was bijvoorbeeld Jomanda. Hokus Pokus? Toch niet. Alles is energie.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Helderhorend:

Men hoort innerlijk een stem of andere geluiden en weet die naar anderen toe te vertalen, uit te leggen.

 • Kijk bij ORAKELS bij medium voor meer uitleg van het woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Helderruikendheid:

Men ruikt innerlijk een geur. Dat kan een geur zijn waarmee een associatie gelegd kan worden en zo kan er (symbolisch) een bericht doorgegeven worden.

 • Kijk bij ORAKELS bij medium voor meer uitleg van het woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Heldervoelendheid:

Men ervaart innerlijk de emoties en/of gevoelens van anderen en of men ervaart zintuiglijk een gevoel, zoals een aanraking, warmte of kou terwijl er niets gebeurt dat dit verklaart. Als men dit weet uit te leggen kan je spreken van heldervoelendheid.

 • Kijk bij ORAKELS bij medium voor meer uitleg van het woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Helderziendheid

Helderziendheid, ook wel clairvoyantie genoemd, is wanneer het medium een duidelijk beeld doorkrijgt of een duidelijk filmpje te zien krijgt waarin gebeurtenissen uit het verleden of het heden te zien zijn, al dan niet in symbolentaal. Men noemt helderziendheid ook dat men “het gezicht” heeft. 

 • Kijk bij ORAKELS bij medium voor meer uitleg van het woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Hersengolven

Onze hersenen kunnen op verschillende snelheden werken. Onze hersenen werken met zogenaamde hersengolven. Ook wel hersenritmes genoemd. Dit zijn kleine energieëxplosies die, per seconde, in een bepaalde frequentie, je hersenen activeren.

Er zijn (voor zover we nu weten)  6 hersengolven bekend.

Gammagolven                      > Gecompliceerd denkwerken

Bètagolven                           > Wakker en actief

SMR golven                          > ontspannen en zeer alert

Alfagolven                            > Diep ontspannen en naar binnen gericht

Thetagolven                         > Lichte slaaptoestand

Deltagolven                          > Heel diep slapen

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Bewustzijnstoestanden vind.

 

 

Het Hoger Zelf

Men is het er over eens dat ieder individu zijn eigen hoger bewustzijn heeft, dat Hoger Zelf wordt genoemd. De één noemt het zijn ziel, de ander zijn geweten, weer een ander zijn goddelijke stukje ik, of zijn ego. Dit ‘individuele’ Hoger Zelf haakt in bij het collectieve bewustzijn.

 

Jouw Hoger Zelf, is dat deel van jezelf dat de rechtstreekse verbinding met de Bron van het grote geheel maakt. Het is het ‘niet-aardse stukje’ van onszelf. Het is ook het stuk waar een oerkracht schuilt die ons versteld kan doen staan als die kracht zich manifesteert bij tegenspoed of ziekte bijvoorbeeld. Want niet iedereen is zich bewust van de oerkracht die een afgeleide is van het goddelijke in onszelf.

Als we verblind worden door de waan van alledag, die we via de zintuigen en via onze geest binnen krijgen, vergeten we soms verbinding te maken met ons Hoger Zelf waar juist intuïtie en instinctief reageren wonen, die ons veel zuiverder informeren.

 

Voor velen zit de uitdaging erin om het aardse ego de strijd te laten verliezen van het goddelijk hoger zelf.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Ego versus Ziel.

 

Hindoeïsme

Het hindoeïsme wordt geschouwd als de oudste religie op aarde en zou duizenden jaren oud zijn. Het is een religie die zijn oorsprong vindt en nog steeds heeft in India (en omstreken). Men leeft volgens de Sanatana Dharma wet die zoveel betekent als; de eeuwige levenswijze (wet) die ons ondersteunt en overeind houdt.

Het hindoeïsme is een complexe religie gebaseerd op verschillende tradities, filosofieën, goden en godinnen, wetten en voorschriften, maar allemaal met als basis karma en dharma.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie.

 

Holisme

Holisme staat voor alles omvattend. Dat alles met elkaar verbonden is. Dat niets los staat van het geheel. Dat alles door middel van energieën verbonden is.

 

In het hoofdstuk Holisme leg ik door middel van meerdere beeldspraken uit dat de mens uit verschillende componenten bestaat. En dat slechts door goed samen te werken een veilige reis gemaakt kan worden. 

 

Je kunt naar de losse componenten kijken van een mens, bijvoorbeeld het hart, de longen, de maag. Je kan ook naar een mens kijken als lichaam, ziel en geest. Je kan iemand beoordelen op zijn intelligentie, op zijn emotionele intelligentie of op zijn spirituele intelligentie.

Maar je kan ook naar de totale mens kijken die uit heel veel componenten bestaat.

 

Het is een te complex iets om heel kort uit te leggen.  

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding Holisme.

 

 

Hoog Sensitief

Iemand die hoog sensitief is ervaart allerlei zintuiglijke waarnemingen extra hard en scherp.  Emotioneel zijn hoog sensitieve mensen fijngevoeliger en vaak zijn ze ook spiritueel begaafd. Deze totale fijngevoeligheid maakt hen kwetsbaarder.

Hoog sensitief is het ontbreken van een “extra schild of filter” wat de meeste mensen wel hebben. Vergelijk het met een huis waarin geen ramen geplaatst zijn. Alle wind, geluiden, geuren, kou maar ook fel zonlicht komen ongecontroleerd binnen terwijl jij in die woonkamer staat.

Hoog sensitieve mensen compenseren het gebrek aan bescherming vaak door het optrekken van extra dikke muren om zich heen. Dit kan heel gecontroleerd zijn doordat men dingen bewust vermijd, maar het kan zich ook uiten in een vorm van autisme. Vandaag de dag worden er steeds meer hoog sensitieve kinderen geboren. We zouden dus kunnen zeggen dat het “normaal” wordt.

 

Iemand die hoog sensitief is ervaart geluid dat “men normaal” vindt als oerend hard, fel onnatuurlijk licht van bijvoorbeeld een tl-balk is voor hen verblindend. Maar ook mensenmassa’s worden ervaren als verzuipen in een woest kolkende rivier. Geuren die de meeste mensen niet ruiken worden door hoog sensitieve mensen onmiddellijk waargenomen. Dat maakt dat overheersende geuren van bijvoorbeeld chemicaliën of parfum ook ongecontroleerd ervaren wordt. Ook de smaakwaarneming is veel heftiger dan bij de gemiddelde mens. Kortom, het is een constante kermis aan waarnemingen. Het zal dan ook niet vreemd zijn dat juist hoog sensitieve mensen het heerlijk vinden in de rust van de natuur.

 

Door hun emotionele gevoeligheid en scherpere intuïtie is er, naast de zintuiglijke indrukken ook een extra stroom aan gedachten die verwerkt moeten worden. Tel daar bij op dat hoog sensitieve mensen bekend staan om hun bedachtzaamheid die er toe leidt dat zij alles vanuit meerdere standpunten willen bezien en beredeneren alvorens tot een oordeel te komen.

 

 

Hypnose

Hypnose is als iemand die door een hypnotiseur in een ander bewustzijnsniveau (slaaptoestand) gebracht wordt en zijn wil aan hem of haar overdraagt.

 

Je hebt twee vormen van hypnose; lichte en totale hypnose. Bij lichte hypnose is men wel bewust wat er gebeurt maar is er een rem afgehaald waardoor ons oordeel even is uitgeschakeld.

Bij een diepe en totale hypnose is zelfs een pijnloze operatie mogelijk.

 

Vaak wordt hypnose gebruikt om in therapie bij een stuk bewustzijn (gedachtes of herinneringen) te komen die je niet meer weet of wil weten. Door naar die ervaring terug te keren zou je alsnog kunnen leren van dat moment en/of de emoties kunnen verwerken. Bij onder andere E.M.D.R. therapie wordt in hypnose gewerkt.

 

Het is wezenlijk wat anders dan in trance zijn, omdat je zelf in trance gaat. Terwijl bij hypnose een ander je leidt.

bottom of page