top of page

N woorden totaal 

Natuurgeneeskunde

De natuurgenezers gaan uit van de totale mens die uit drie elementaire niveaus bestaat en dat deze drie één geheel vormen:

 • een fysiek (lichamelijk) niveau,

 • een emotioneel (gevoels) niveau

 • en een mentaal (geestelijk) niveau

Deze benadering houdt er rekening mee dat mensen op drie manieren ziek kunnen worden:

 • De natuurlijke manier, door wat je doet of wat je eet,

 • Door psychosomatische klachten, waarbij de onbalans van je geest je lichaam ziek maakt,

 • Door spirituele invloeden, die in de traditionele geneeskunde wonden van de ziel worden genoemd.

 

Wordt de verstoring opgespoord en omgebogen, dan zal het de mens op de drie niveaus heling krijgen en de ziekte kunnen verbannen. Is echter één van de niveaus niet in staat om de ziekte te bestrijden, dan zal er geen totale genezing optreden. Dan komen dezelfde klachten of juist andere klachten terug omdat de ziekte dan een ander ‘gezicht’ aanneemt.

 

Alternatieve genezers kijken naar een ziekte als resultaat van een verstoring in evenwicht en/of de energie van het individu. Door de verstoring is er een ondermijning van het eigen afweer ontstaan waardoor de ziekte ruimte krijgt om te groeien. Door het afweersysteem te helpen om weer op volle sterkte te komen, wordt de zieke geholpen om zelfstandig het lichaam, de geest en de aura weer in balans te brengen en zo te genezen.

Door ieder mens afzonderlijk te bekijken, kan het zijn dat de ene mens volstrekt anders reageert op een ziekte dan een ander mens.

Alternatieve genezers maken gebruik van bijvoorbeeld homeopathie, iriscopie, natuurgeneeskunde, voetzoolreflextherapie, acupunctuur etc.  Oftewel zij doen iets voor de zieke waardoor genezing kan ontstaan.

 

Serieuze en oprechte alternatieve genezers die actief zijn in onder andere bovengenoemde richtingen hebben, net als de reguliere artsen, een jarenlange studie achter de rug. Zij leren, net als reguliere artsen, tot in detail hoe een lichaam functioneert. En in geval van natuurgeneeskunde en homeopathie zal hun studie aangevuld worden met kennis van natuurlijke geneesmiddelen zoals planten, kruiden, gifsoorten en wat al niet meer dat de natuur voortbrengt. Juist door de werking van eeuwenoude kennis van kruiden en planten kunnen zij het lichaam een hulpmiddel aanreiken voor zelfgenezing. De leer van planten wordt ook kruidengeneeskunde of fytotherapie genoemd.

Deze jarenlange studie betekent kennis krijgen van de signatuurleer van planten, bomen en kruiden. Het leren herkennen van de planten, weten welke giftig zijn, welke werkzame bestanddelen te gebruiken zijn, waar je wat kan vinden etc. Maar vooral, hoe en in welke dosis je de plant kan gebruiken als geneesmiddel.

Deze voorbeelden zijn slechts een heel klein topje van de ijsberg van alternatieve geneeswijzen.

Een acupuncturist zal alles leren over de meridianen en energiepunten die op het lichaam lopen, zodat de naalden op de juiste plek gestoken kunnen worden.

De voetzoolreflextherapeut en iriscopist zullen leren welk plekje van je voetzool c.q. je iris in verbinding staat met welk orgaan. Voetzolen, handpalmen, irissen en oren zijn de landkaarten van je lichaam. 

 

Laat duidelijk zijn dat je bij een driedubbele beenbreuk in eerste instantie niets hebt aan een alternatief genezer. Toch kan na genezing van de breuk een verstoring in de energie van het lichaam achterblijven en juist die verstoring kan een alternatief genezer heel goed verhelpen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geneeskunde vind.

 

 

Natuurreligies

Mensen hebben altijd met het ritme en de kennis van de natuur geleefd. In veel volkeren zijn nog steeds rituelen die daar vanaf stammen.

Op alle continenten is sprake (geweest) van natuurreligies. Wij hadden het heidendom en de Kelten, Australië de Aboriginals, Amerika de Indianen. Ook in Afrika en Azië waren natuurreligies van sjamanen.

De Oude religie was gebaseerd op natuurwetten, op de vier seizoenen die zich in alle facetten in een leven voordoen. En op evenwicht zoeken tussen het geestelijke en het lichamelijke. Balans creëren in het mannelijke en het vrouwelijke. Op harmonie creëren, plezier maken, samenwerken, liefde voor alles en iedereen. Maar zeker ook tussen het tastbare en het mystieke, tussen het aardse en het bovenaardse.

 

Zoals als de naam al zegt, was het een religie die gebaseerd was (is) op de natuur. Zon, zee, maan, rivieren en meren, wind, regenbogen, stormen en vele andere natuurverschijningen hadden een betekenis. Maar vooral een God of Godin die tevreden en blij gehouden moest worden. Want werd bijvoorbeeld de God van de donder boos, dan donderde het dat het lieve lust was, met alle risico’s van blikseminslag natuurlijk. Om de goden hun offers te kunnen brengen werden allerlei heilige plekken gecreëerd. Dit kon zo groots zijn als de  Stonehenge steencirkels in Engeland. Maar het kon ook een heel plaatselijke boom, heuvel of een grot zijn.

 

Bij een natuurreligie is de samenwerking met de natuur, zijn seizoenen en zijn onzichtbare krachten heel belangrijk. Het leven met de natuur en met zijn krachten (wind, storm, water en vuur) is heel omvangrijk.  Er wordt rekening gehouden met de invloed van de maan, van de zon en zelfs met andere planeten binnen ons zonnestelsel.

De energie van het land in de verschillende seizoenen wordt gebruikt bij het zaaien en later het oogsten. Binnen de natuurreligie is heel veel ruimte voor energieën die wij niet kunnen waarnemen maar die er terdege zijn. Dit zijn de elementen, de elementalen en de oerwezens. Vervolgens zijn er vaste feestdagen waarop de natuur bedankt wordt, tegenwoordig vaak ‘heksenfeesten’ genoemd omdat juist de huidige heksen een nauwe samenwerking hebben met de natuur, waar de gemiddelde bewoner dat contact al lang kwijt is.

Tegenwoordig wordt de huidige vorm van natuurreligie onder andere paganisme genoemd.

 

Met de opkomst van het christelijke geloof kwam de natuurreligie in het gedrang. De kerk vond dat men alleen de christelijke rituelen mocht uitvoeren en vereren. Maar de echte paganisten deden dat niet en sommige mensen pikten van beide een graantje mee in de trant van baat het niet dan schaadt het ook niet. Dit tot grote woede van Paus Innocentius VIII (what’s in a name?) die vond dat in 1484 de natuurreligies in de ban gedaan moesten worden.

 

Dezelfde paus schreef een Pauselijke bul (soort opdracht) dat iedereen mee moest helpen om ‘mensen die de natuur en zijn goden en godinnen vereerden’ te bekeren dan wel te vermoorden. Hij liet inquisiteur Hendrik Institoris het Malleus Maleficarum (de heksenhamer)  schrijven. Een gruwelboek dat aan tienduizenden mannen, kinderen maar vooral vrouwen (heksen) de kop heeft gekost. Nou ja, de meesten werden voor alle zekerheid maar verbrand, want je weet maar nooit. 

 

Zo begon de heksenjacht die zo’n drie eeuwen heeft geduurd. Voor alle duidelijkheid, deze heksenjacht speelde alleen in het christelijke Europa. Het waren vooral vroedvrouwen of kruidenvrouwen die van hekserij beticht werden. Vaak waren het oudere en vooral wijze vrouwen. Zij hadden door hun leeftijd heel veel kennis van de natuur en van de genezende kracht van de dingen uit de natuur. Juist zij waren de eersten die het moesten ontgelden. Want, een vroedvrouw die de barenspijn kon verzachten stond haaks op de angst die bij barensweeën goed waren om God te eren. Of iemand die met kruiden etc. je beter wist te maken ging zogenaamd in tegen de wil van God waarbij het lijden noodzakelijk was om in de hemel te komen.

 

In de eeuwen dat de natuurreligies stiekem doorgingen is heel veel kennis verloren gegaan. Toch zijn in de huidige religies overeenkomsten met de natuurreligie te vinden. En is de natuurreligie weer in opkomst.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie

 

 

New Age

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstaat een steeds groter wordende groep mensen die een ander, nieuwe levensbeschouwing hebben. Zij zijn de mensen die de ‘massa’ bewust maken van het nieuwe tijdperk, van het Aquarius tijdperk.

De New Age mensen willen uit het bestaande hokjessysteem van religie, politiek en afkomst.

De aanhangers van de nieuwe tijd beweging proberen door een andere kijk op het leven en een andere manier van leven tot ‘transformerende persoonlijke ervaringen’ te komen.

Ze leefden in communes, of ze leidden een nomaden bestaan van de hippie.  Ze reisden de wereld rond en deden mee aan wereldreddende concerten. Ze deden aan meditatie, yoga en gebruikten alternatieve therapieën. Ze experimenteerden met drugs en vrije seks.  Ze gingen naar ashrams en volgden goeroes. Door de oude, onacceptabele levenswijze van hun ouders achter zich te laten, hoopten zij  op een geheel nieuwe toekomst.  Met als uiteindelijk doel de hele mensheid redden door deze te veranderen.

Zij waren de pioniers die een nieuwe visie neergezet hebben.

 

Omdat zij een holistische visie hadden en doordat steeds meer ‘alternatieve theorieën’ wetenschappelijk bevestigd konden worden, is er veel aandacht voor de wisselwerking mens, dier en aarde gekomen. Daardoor is er een steeds groter groeiende groep mensen die steeds meer en beter de gevolgen van onze daden zien  en die heel veel energie en aandacht besteden aan thema’s zoals milieu, vrede en het redden van de aarde.

Vaak geloven ‘New Age mensen’ in reïncarnatie, karma en wat je zaait zal je oogsten. Vaak mengen zij allerlei invloeden vanuit verschillende religies door elkaar om zo tot een eigen ‘Godsbewustzijn’ te komen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwe Tijd vind.

 

 

Nieuwe bewustzijn

Vaak hoor je mensen praten over het nieuwe bewustzijn, het ontdekken van ‘hun’ spiritualiteit. Door het loslaten van overtuigingen, oordeelwaarderingen, een stramien, meningen en andere vaststaande feiten, ben je in staat om opnieuw iets te bekijken en vol verwondering nieuwe details te ontdekken.  Die nieuwe kijkwijze wordt ‘het nieuwe bewustzijn’ genoemd. Deze nieuwe kijkwijze heeft betrekking op alles, de wereld in totaliteit, je oude en huidige relaties en familiebanden, materiële zaken. Maar zeker ook op religies en andere spirituele uitingen.

 

De nieuwe kijkwijze kan je in principe vergelijken met het verwisselen van een lens (objectief) op een camera, waardoor je via hetzelfde toestel plots een heel ander, breder dan wel gedetailleerder beeld krijgt. Uiteraard werkt het twee kanten op, bij verstarring versmalt het beeld.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Verlicht Zijn vind.

 

 

Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen zijn bijzondere kinderen die met een hele speciale taak naar de aarde gezonden worden. Zoals de kip een ei voor onze voeding legt, het schaap zijn wol afgeeft om ons te kleden, zijn deze engeltjes gekomen om ons de weg te wijzen naar een betere wereld.

Vanuit De Bron van het Grote Geheel worden zielen gestuurd die ons bij de overgang naar een nieuwe cyclus gaan helpen. Zielen die leven vanuit een innerlijke wijsheid aangevuld met een heel sterke gevoelskant waar ze op kunnen vertrouwen. Die zielen worden inmiddels Nieuwetijdskinderen genoemd.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwetijdskinderen vind.

 

 

Nirwana

Nirwana is een begrip uit het boeddhisme en geeft de hoogst haalbare ‘staat van zijn’ aan die verworven kan worden. Heeft een geest die hoogste staat van zijn bereikt, dan heeft hij of zij tegelijkertijd zijn/haar ‘heiligheid’ bereikt.

Er wordt gezegd dat geesten die het nirwana bereikt hebben nooit meer reïncarneren.

Het woord Nirwana komt van het Sanskriet en betekent uitgeblust / onbeweeglijk. 

Andere benamingen voor nirwana: verlichting, sattori, kensho, moksha, bevrijding.

 

 

Noordelijke traditie

In de Noordelijke tradities is de oppergod Odin. In Duitsland wordt hij Wodan genoemd en in Angelsaksische gebieden wordt hij Woden genoemd. Wij danken er de benaming van de woensdag aan.

De Noordelijke tradities worden eveneens Odinisme genoemd en zijn onder andere gebaseerd op oude sagen, legendes en geloofsovertuigingen uit Noord-Europa. Baltische, Keltische en Viking elementen zijn hierin terug te vinden. De noordelijke traditie wordt gezien als een ‘eed van loyaliteit aan de Goden’ of ‘alliantie met de Godheden’ en de aanhangers van deze traditie noemen zichzelf graag heidenen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Noordelijke tradities vind.

 

 

Nu, het

Tijd staat nooit stil en daarom is het bijna onmogelijk om in het NU te zijn. Elke gedachte, elke handeling maakt dat de vorige seconde verleden tijd is.

 

Pas als je gedachten en handelen over verleden en toekomst uitbant, bijvoorbeeld in meditatie of in uiterste concentratie, kom je in een hersenritme zoals bij het Alfa bewustzijnsniveau. Dan ben je in het ‘nu’. 

Dat komt omdat je de ‘dimensie tijd hebt losgelaten’. Door de tijd te vergeten word  je ‘vrij in het zijn’. Oftewel, je hebt even losgekoppeld.

Tegenwoordig is mindfulness erg in, waarbij je leert om hier en nu te zijn en te blijven.

 

Waarom is dat NU zo belangrijk? Juist in deze jachtige tijd waarin we zoveel moeten, werken voor geld en welvaart, sociaal leven om niet eenzaam te zijn, allerlei virtuele zaken bijhouden om er bij te horen en te weten wat er speelt in de wereld en in jouw wereld, etc. We moeten ‘doen’ om er bij te horen, om niet achter te raken en uit de groepsdynamiek geslingerd te worden.  Zelfs op vakantie, de ultieme uitrustperiode, zijn we druk, druk, druk.

Een leven zoals bovenstaand is ‘volle snelheid en alle hens aan dek’. 

Leven in ‘het nu’ is even stilstaan en genieten van de rust, het uitzicht, de emotie. Even ‘bij jezelf komen’.

En, als je in het ‘nu’ bent, kan je ook beter en makkelijker in contact komen met je innerlijk weten, je eigen intuïtie, jouw kompas voor dit leven. 

 

 

Numerologie

Numerologie geeft je een instrument om aangeboren mogelijkheden en talenten van jezelf te ontdekken. Door je naam om te zetten in cijfers kun je, net als bij astrologie een karakterschets maken. Numerologie is geen divineermethode. Numerologie geeft geen directe antwoorden op prangende vragen. Het is meer het blootleggen van je fundament. Wel wordt astrologie en/of tarot gecombineerd met numerologie.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Numerologie vind.

bottom of page