top of page

L  Woorden

Labyrint (lopen)

Misschien zou je het absoluut niet verwachten maar een labyrint lopen is een enorm intense manier om bij je innerlijkheid, je ik, je bron, je ziel te komen.

Het is een heel krachtig ritueel!

Een goed labyrint is een slingerpad in een cirkel dat geen kruisingen kent en dat je via het pad of naar het centrum of juist naar de buitenrand van het labyrint voert. Zo’n labyrint lopen kan je (vaag) vergelijken met een geleide meditatie. Het is aan jou hoe ‘diep’ je in de trance gaat en hoe meer je in contact komt met je eigen ik. Het lopen van een labyrint tijdens een volle maan schijnt een nog sterker ritueel te zijn om bij je “innerlijk licht te komen”.

Het labyrint in de kathedraal van Chartres is wereldberoemd.  In Nederland zijn meerdere mooie labyrinten te vinden die men lopen kan.

 

 

Lemurië

Lemurië, is volgens de verhalen het verloren continent in de Indische of Grote Oceaan. Lemurië is net als Atlantis en Mu een oude beschaving die verloren is gegaan.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Atlantis.

 

Lenormand kaarten

Lenormand kaarten zijn orakelkaarten en worden gebruikt bij het voorspellen van de toekomst en/of het beantwoorden van levensvragen. Toch is het géén tarotkaart! Het is veel meer verbonden met de speelkaarten.

 

De bedenkster van de kaarten is Marie Anne Adelaide Lenormand is geboren op 27 mei 1772 in Alençon, Frankrijk. Het verhaal gaat dat, toen ze 21 werd zij haar geboorteplaats verliet en naar Parijs ging. Daar heeft ze geleerd de kaarten te lezen. Samen met een zekere mevrouw Gilbert startte ze een 'salon', waar ze het kaartlezen beoefenden. Ze werden enorm populair. En mevrouw Lenormand las, volgens het verhaal, zelfs de kaarten voor: Napoleon, Josephine de Beauharnais, Robespierre, Louis 18de enz. Ook ontmoette ze de Russische keizer Alexander. Ze stierf op 25 juni 1843 in Parijs.

 

Sinds een paar jaren zijn de Lenormandkaarten in Nederland weer in zwang gekomen en zijn er veel mensen die met de kaarten leggingen voor anderen doen.

Het zijn 36 kaarten, 9 x schoppen, 9 x harten, 9 x ruiten, 9 x klaver. De kaarten worden in vier horizontale rijen van 9 kaarten gelegd. De plaats van de vrouw, heer of kind  bepalen het uitgangspunt. Als de kaarten voor een vrouw gelegd worden is de kaart met de vrouw het uitgangspunt, voor een man is de kaart met de heer het startpunt en bij een kind de kaart van het kind. Alle kaarten links van die kaart is het verleden, alles rechts van die kaart is de toekomst.

De uitleg van de Lenormandkaarten is vrij simpel en er zit niet, zoals bij de klassieke tarotkaarten meerdere lagen van uitleg in.

 

Het voorspellen van de toekomst of het beantwoorden van levensvragen door middel van orakelkaarten wordt divineren of divinatie genoemd. Alle vormen van kaartlezen wordt met een duur woord cartomantie genoemd.

Zie voor de uitleg van de kaarten het Lenormandschema. Er zijn SCHEMA’s gemaakt. Hoe die wereldkundig worden gemaakt is nog niet bekend op dit moment.

 

Levenskracht

Voor mij is de levenskracht de meest essentiële component om te kunnen en te willen leven. Wat die levenskracht precies is, is niet exact te benoemen helaas. Ik denk dat levenskracht met je ziel te maken heeft. Het hebben van levenskracht betekent dat we aansluiting en hoop hebben, die reden en energie geven om te bestaan. Zodra de hoop verdwenen is, is meestal de levenskracht ook verdwenen. Denk aan terminale patiënte; er ontstaat berusting waarin men langzaam vredig afglijdt naar de dood.

Toch, denk ik, dat aansluiting veel belangrijker is dan als levenskracht. Als je aansluiting hebt, dan is er hoop. Soms zie ik een programma op televisie waarbij een vereenzaamd mens in een huis woont dat extreem chaotisch is. Vaak is er sprake van verzamelwoede, die in de plaats van menselijk contact is gezet. Een trauma heeft ergens in de schakelkast kortsluiting gegeven, waardoor de aansluiting verstoord is geraakt. Aansluiting hebben met anderen is nodig zodat we ons gewenst en geaccepteerd voelen. Denk maar even terug aan een moment waarbij jij je buitengesloten voelde in een groep, hoe er een grijze mist over je gevoel ging, hoe eenzaam jij je voelde, hoe onrustig en naar dat voelde ter hoogte van je maag. Zodra we nergens meer aansluiting hebben en er ook geen hoop meer is om ergens aansluiting te vinden, dan valt de reden voor het bestaan weg. Aansluiting vinden met onszelf is minstens even belangrijk, want daardoor is er een goede innerlijke balans in trilling.

 

Levensplan

Het kan gebeuren dat je in het hier en nu op een voor jou onbekende plek komt en tóch een gevoel van herkenning hebt. Zo’n déjà vu wordt toegeschreven aan vorige levens. Dat zijn signalen uit je levensplan. Bijvoorbeeld: de werkelijke beslissing om een huis te kopen/huren, heb je al genomen vóór je geboorte. Het is ook anders te omschrijven. Toen je voor in het eerst in dit huis kwam, kreeg je een warm gevoel. ‘Dit is het!’ dacht je. En datzelfde gold voor je partner met wie je voor je reïncarnatie afgesproken had dit huis te kopen J. Dit is ons huis. Wat gebeurt er eigenlijk? Vanuit je levensplan kwam het signaal: koop dit huis en hier zullen jullie prettig wonen. Dit signaal lijkt op een herinnering. In feite is jouw levensplan een plan van herinneringen.

 

Leven vanuit je hart

Als je het aandurft om te leven vanuit je werkelijke essentie, vanuit wie je echt bent, met alle goede en minder goede eigenschappen, dan leef je vanuit een zuivere eerlijkheid, vanuit tevredenheid, vanuit je echte “zijn”.

Voor mij is er geen enkele twijfel mogelijk. Ben je blij met jezelf, ben je tevreden met wie en wat je bent, dan ben je gelukkig. Zelfs op momenten dat je intens verdrietig bent, zal er geen onnodige extra negatieve energie op liggen.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Zij houdt van hem, hij ook

 

 

Leylijnen

Leylijnen zijn energiebanen die door de aarde heen lopen. Je kan ze vergelijken met de meridianen die door een mens heen lopen en die door acupuncturisten ‘aangeprikt’ worden. De leylijnen in de aarde worden ook etherische energiebanen genoemd. Wichelroedelopers kunnen de banen heel makkelijk opsporen.

 

Op de knooppunten van de leylijnen (of waar meerdere knopen bij elkaar komen) werden in de oudheid opvallend vaak kerken, kloosters/abdijen maar ook kastelen gebouwd. Ook waren het vaak ‘heilige’ plaatsen, bedevaartsplaatsen. Daardoor is er een verbinding tussen diverse heilige plekken. De wegen tussen de verschillende heilige wegen waren vaak de reiswegen.

Ook door Chinezen zijn de energiestromen van de aarde onderzocht en benoemd. Daarmee is in de Feng Shui e.e.a. uitgelegd en worden de Leylijnen drakenpaden genoemd.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Energielijnen en aardstralen vind.

 

 

Lichtwerkers

Dit zijn mensen van de generaties van na de tweede wereld oorlog tot zo ongeveer 1960. Lichtwerkers zijn als verkenners naar de aarde gestuurd om het voorbereidend werk te doen voor de indigo-, kristal- en regenboog kinderen.

 

Heel veel van de lichtwerkers zijn nu op welke manier ook druk bezig met spiritualiteit. Helaas zijn ook velen, door het zo anders zijn, het spoor helemaal bijster geraakt en kampen nu met zware psychische problemen.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Nieuwetijdskinderen vind.

 

Zonnewende Litha

Wij kennen dit feest vooral als het midzomerfeest op 21 juni, wanneer we de langste dag van het jaar vieren. Nu zijn de natuurgeesten het makkelijkst te benaderen en het zonnekind is een sterke volwassen man, in de bloei van zijn leven geworden.

Christenen vieren nu Sint Jansfeest.

8>  Er zijn acht jaarfeesten die sabbats worden genoemd en die vormen samen een zogenaamd jaarwiel. Een cyclus van geboorte, groei, verval en de dood. Waarna met de wedergeboorte de cyclus opnieuw begint. (Binnen diverse tradities zijn er verschillende namen voor hetzelfde feest en hebben ze soms ook een afwijkende datum.)

2>  Er zijn twee zonnewendes op 21 december midwinter Yule en op 21 juni midzomer Litha.

2>  Er zijn twee equinoxen wanneer dag en nacht even lang zijn te weten 21 maart Ostara en 21 september Mabon.

4>  Er zijn vier zaai en oogstfeesten die overgangsfeesten (naar een nieuw seizoen) genoemd worden. 2 februari Imbolc, 30 april Beltane, 1 augustus Lughnasad en 31 oktober Samhain.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Maan en Maanfeesten

Loslaten versus overgave

Loslaten is ook zo’n typisch modewoord binnen het hele spirituele gebeuren. Met als spiegelbeeld woord “overgave”.

Als je die twee woorden leest (hoort) lijkt het wel alsof je vooral geen bagage met je mee mag dragen. Dat  je alleen zonder de levenservaring die je bagage creëert door het leven mag. Dat je alleen dán als een bewust persoon vol spontaniteit en vrijgevochtenheid kan leven.

Tja.

Mijn visie van ‘loslaten’ is vooral gebaseerd op jezelf durven zijn.

Overgeven doe je met hart, ziel en zonder twijfel, weerstand, kritiek, achterdocht of angst.

Resumerend: De kunst is vooral te leven vanuit liefde, niet vanuit angst. Dan kan je zowel ‘loslaten’ als ‘met overgave’ ervaren.

 

En, als je het woord loslaten verandert in vrij laten wordt het al een stuk minder heftig.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Loslaten versus overgave vind.

 

 

Lughnasadh

Oogstfeest en overgangsfeest Lughnasad op 1 augustus is voor de Keltische luchtgod Lugh en is het begin van de herfst. De moedergodin, als voedster van Lugh, heeft in augustus haar taak volbracht en trekt zich terug in de aarde. Het oogsten kan beginnen. Het zonnekind zal een bejaarde man gaan worden en maakt zich op om de aarde te gaan verlaten. In het katholieken gebruik is dit Maria-Hemelvaart.

De Kelten (Celtic) noemen het Lughnasadh of Lammas. Strega noemt het Cornucopia. De teutonic Traditie noemt het Thingtide.

8>  Er zijn acht jaarfeesten die sabbats worden genoemd en die vormen samen een zogenaamd jaarwiel. Een cyclus van geboorte, groei, verval en de dood. Waarna met de wedergeboorte de cyclus opnieuw begint. (Binnen diverse tradities zijn er verschillende namen voor hetzelfde feest en hebben ze soms ook een afwijkende datum.)

2>  Er zijn twee zonnewendes op 21 december midwinter Yule en op 21 juni midzomer Litha.

2>  Er zijn twee equinoxen wanneer dag en nacht even lang zijn te weten 21 maart Ostara en 21 september Mabon.

4>  Er zijn vier zaai en oogstfeesten die overgangsfeesten (naar een nieuw seizoen) genoemd worden. 2 februari Imbolc, 30 april Beltane, 1 augustus Lughnasad en 31 oktober Samhain.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk ……………… Maan en Maanfeesten

Luisteren versus horen

Mensen luisteren:

7% naar woorden

38% naar de toon van de stem

55% naar lichaamstaal

 

Horen is geluid waarnemen.

Luisteren is horen wat er gezegd wordt.

 

Oprecht geïnteresseerd luisteren is gedachteloos stil zijn, aanvaarden wat er gezegd wordt zonder oordelen en zien welke emotie achter de woorden schuil gaat. Maar we zijn niet gewend om zonder oordelen te luisteren.  Vrouwen hebben de neiging alles een op een op hun eigen leven en situatie te leggen en vergelijken dus continu, waarbij zij onmiddellijk beoordelen of zij zelf afwijken dan wel dat de spreker/spreekster afwijkt van wat zij meent dat goed is. Mannen daarentegen horen deels wat er gezegd wordt omdat die acuut proberen een oplossing aan te dragen.

 

Gelukkig kan je jezelf trainen om te luisteren!

Want, als je een ander zijn/haar verhaal laat doen, zonder onderbrekingen, zonder oordeel, zonder actieplannen, geef je de ander de ruimte om zijn/haar gedachten te ordenen. Vaak komt men dan zelf tot de inzichten die nodig zijn.

  • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord praten.

 

bottom of page