top of page

D woorden 

 

Dansen

Dansen, wie vindt het niet heerlijk? Het gedachteloos ritmisch bewegen op de melodie van de muziek. Of juist vol vuur en passie een strakke choreografie volgen. In beide gevallen gebeurt er iets met de energie van je lijf. De werveling van de lucht die dansen doet ontstaan werkt door in jouw zijn, jouw aura.

Dansen is een manier om samen te smelten in energie en zo ook die energie te verhogen. Dit, ritmisch bewegen kan door een groep gedaan worden. Door samen in een ritme op te gaan, laten de individuele dansers hun ikje los, om met z’n allen één groepsenergie op te bouwen. Door gezamenlijk te dansen kan je als groep ook in een trans raken.

Ook alleen kan je, als je het wilt en toelaat, met dansen in een trans raken.

Of met z’n tweeën om een eenheid te vormen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je aan het dansen bent met een partner en het gevoel hebt dat jullie ‘alleen op de wereld’ zijn?

Anderzijds, een vriend zei ooit: ‘dansen is een verticale uiting van een horizontaal verlangen’. J

 

Delta bewustzijn

Bij diepe, droomloze slaap zijn je hersenen in het Delta bewustzijnsniveau, Dit is het laagste ritme en het ritme van het herstel van je lichaam en geest. Dit is ook het ritme waarin je het besef verliest wat er om je heen gebeurt.

  • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Bewustzijnstoestanden vind.

 

Deosiel

Heksenterm voor met de klok mee draaien.

 

 

Depressie - depressief

Als iemand in een gemoedstoestand is waarin alles negatief en te veel is.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Ziek zijn.

 

 

Derde oog

Het derde oog is een van de chakra’s en zit in het midden van je voorhoofd net boven je wenkbrauwen.  Via dit derde oog bekijk je de wereld en de aardse zaken op een intuïtieve manier.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Chakra’s.

 

 

Deva

Deva is Sanskriet voor alle goddelijke en bovennatuurlijke wezens. Het is dus een verzamelnaam voor allerlei goden, engelen van allerlei ‘rangen en standen’. De term Deva komt vooral in het Hindoeïsme en het Boeddhisme voor.

 

 

Dierbaren overledenen

Juist kinderen zeggen vaak dat ze een overleden opa of oma voelen of zien in hun slaapkamertje.  Dit zegt twee dingen: het kind is (nog) sensitief voor het onzichtbare  en de overleden opa of oma waken over een dierbaar kind.

Bij een consult van een medium of paragnost komen hoofdzakelijk overleden dierbaren met een boodschap. Zij zijn veel dichterbij dan wij ons realiseren.

 

Dierenriemtekens

Sterrenbeelden van de astrologie worden ook aangeduid met dierenriemtekens.

 

 

Dimensies

Men gaat er vanuit dat we nu in de derde dimensie leven en dat we groeien naar een hoger bewustzijn en een hogere dimensie, de vijfde dimensie. We komen nu in de derde dimensie van de 3D waarneming en zitten in de overgang van derde naar vijfde, en dus in de vierde dimensie van de communicatie.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het grote geheel

 

 

Divineren

Divineren wil zoveel zeggen als antwoorden zoeken in je onderbewustzijn en daarmee antwoorden krijgen op je vragen. Het heeft niets met toekomst voorspellen te maken, behalve dat je bewust keuzes kan gaan maken. Het wordt ook orakels raadplegen genoemd.

Er worden veel verschillende hulpmiddelen gebruikt om te divineren, zeker in heksenboeken zal je de meest exotische en excentrieke methodes vinden. Toch is het niet anders dan de antwoorden uit je eigen onderbewustzijn toe te laten zonder dat je kritische innerlijke stemmetje je beïnvloedt.

De meest voorkomende orakelhulpmiddelen zijn tarot of andere kaarten, numerologie, handlezen, astrologie, droomuitleg, helderziendheid, I thing. Kijk voor de specifieke uitleg van de bovenstaande methodes bij het desbetreffende woord.

Al deze divinatie methodes bestaan:

Tarotkaarten, speelkaarten, lenormand kaarten of andere orakel kaarten. Alle vormen van kaartlezen wordt cartomantie genoemd. Numerologie, Psychometrie, Handlezen of met een duur woord cheiromantie genoemd, Runen stenen, Droomuitleg, Helderziendheid , Astrologie, Koffiedikkijken (of theeblaadjes lezen),  Glazenbol,   Auralezen,  Boeklezen of bibliomantie, ITjing

  • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Dodenrijk

Met het dodenrijk wordt de plek bedoeld waar alle zielen van overledenen in het astrale gebied naar toe gaan. Andere benamingen zijn onder andere de sferen, gene zijde, de bron, hemel, universum, kosmos, hall of learning en geestenwereld. Het dodenrijk is een onderdeel van De Bron van het Grote Geheel.

Bij het overlijden stappen we uit het fysieke lichaam. Een lichaam dat, vergelijkbaar met een voertuig, de ziel hier op aarde bescherming en koestering gaf en tegelijkertijd materie om mee te handelen. De ziel laat het stoffelijke lichaam achter op aarde waar het volgens de natuurwetten zal vergaan.

De ziel gaat dan over naar de sferen en De Bron van het Grote Geheel om zich op te laden.

Overledenen krijgen een andere trilling. Een trilling die wij aardse mensen niet meer kunnen voelen. Daardoor voelen wij hen als afwezig, verloren, missen wij het gevoel van nabijheid, verbondenheid en één zijn terwijl ze vaak heel dichtbij blijven en zijn. 

In het astrale aangekomen gaan ze naar een van de sferen die voor hen de juiste trilling heeft voor geest en ziel. Al eeuwen wordt gezegd dat dierbaren daar op ons wachten en bij ons blijven. Binnen de groep mensen die geloven in reïncarnatie heeft men de overtuiging dat mensen die je nu omringen eenzelfde trillingsfrequentie als jij hebben en dat ze bij dezelfde zielengroep hoort.

Hans Siepel zegt in zijn boek ‘Stemmen van de ziel’ het volgende: Quote: ‘Er is geen dood van wie dan ook, maar alleen maar schijnbaar, net zo min als er een geboorte van wie dan ook is , behalve in uiterlijke verschijningsvormen. De verandering van Zijn naar Worden schijnt de dood te zijn, maar in werkelijkheid wordt niemand geboren, noch sterft hij. Hij is simpelweg zichtbaar en dan weer onzichtbaar. De enige verandering is beweging en rust’. Unquote.

  • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Dodenrijk.

 

 

Dogma’s

Dogmatisch denken is wanneer iemand vasthoudt aan overtuigingen die men ook niet opnieuw wil overdenken op basis van nieuwe informatie of inzichten. 

Een dogma is een grondregel binnen een religie waar de gelovigen zich zonder terughoudendheid aan hebben te houden.

 

 

Doodzonde

Een doodzonde begaan is een zonde begaan die niet te vergeven is.

  • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie.  

 

Dromen

In onze slaap verwerken we de indrukken van de dag.  In onze dromen verwerken we emoties.

Dromen kunnen je boodschappen geven.

Een joodse traditie zegt dat dromen brieven uit het universum zijn en dat het heel onbeleefd is om de brief niet te lezen.

Door een droomdagboek bij te houden kan je jouw eigen (repeterende) dromen en de symbolen die jouw geest in jouw dromen gebruikt, leren kennen.

 

 

Druïden

Het begrip Druïden komt af van de Kelten, een volkstam die eerst in Zuid Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland leefden, maar zich later over heel Midden Europa en Midden Azië verspreiden.

Druïden hadden binnen de Keltische traditie een hele bijzondere rol. Zij waren niet alleen priester maar ook bemiddelaar, arts, wetenschapper, rechter en raadsheer van de Keltische leiders. Zij hadden kennis van astronomie, astrologie, kruiden en andere geneeskundige zaken. Ook hadden zij met hun magie de verbinding met het dodenrijk. Druïden hadden heel veel kennis van de natuur en hadden heel veel kennis van symboliek, mysteriën, riten, ceremonies etc.. Wellicht zijn het gewoon sjamanen, met een westerse naam J

Toch weten we niet veel van hun methodes af. Waarschijnlijk omdat er heel weinig opgeschreven is van hun wijsheid, het werd mondeling doorgegeven aan de volgende generatie. En omdat er (ook) een slachting heeft plaatsgevonden onder de Druïden.

Druïden zijn is in de moderne vorm  en huidige tijd niet alleen voor mannen, ook vrouwen kunnen Druïde worden. Eigenlijk is het voor iedereen die zich interesseert in de Keltische mysteriën/riten en die zich verbonden wil voelen met de natuur.

 

 

Dualiteit

Duidelijke voorbeelden van dualiteit zijn: dag versus nacht, zon versus maan, vrouwelijk versus mannelijk, geluk versus verdriet.

Dualiteit is een van de kreten die je om de haverklap tegenkomt in ‘het spirituele’, waarschijnlijk omdat alles altijd ‘in balans’ moet zijn. Dualiteit is ook het management woord voor tegenstelling.

Jouw dualiteit begint eigenlijk al bij je geboorte. Was je in je moeder veilig, moet je na je geboorte maar zien dat je warmte en voeding krijgt. Al heel snel kom je er achter dat huilen helpt om je zin te krijgen, maar dat lachen veel meer positieve energie en liefde oplevert. Want geen enkele moeder wil de hele dag een huilend kind.

En zo vroeg begint een innerlijke strijd tussen conformeren aan de norm of naar eigen waardes leven. Een strijd die je de rest van je leven zal blijven voeren.

Want contrast is dualiteit. Er ligt namelijk maar een heel dun scheidingslijntje tussen bijvoorbeeld beschermd of onveilig, vreugde of verdriet, liefde of haat, hard of zacht, warm of koud, saai of avontuurlijk. Het blijft dus woekeren met de balans.

Soms heb je van die trekjes die niet zo handig of netjes, maar wel typisch jij zijn, je zogenaamde scherpe randjes. Toch wil niemand graag geprofileerd worden als iemand met een slecht karakter.  Dus worden haat, jaloezie, wraak, hebzucht, leugens etc. vakkundig verstopt onder een laklaagje beschaving. En de lellen en het gif worden ondertussen achterbaks en stiekem uit gedeeld.

In sommige spirituele stromingen zijn die minder mooie trekjes een absolute ramp, die onmiddellijk recht getrokken moet worden, zodat je een modelburger wordt.

Gelukkig voor veel  ‘normale mensen’, is er tegenwoordig een ander geluid in opmars: namelijk dat je een niet zo fraai trekje van je karakter moet leren herkennen en onder ogen komen, waardoor je als vanzelf de boel in balans trekt. Want herkennen is de helft van de balans vinden, denkt men. Jammer genoeg is alleen zelfkennis een eigenschap die de meeste mensen vreemd is. Met als gevolg dat wat men doorgaansvan  zichzelf ‘niet zo slecht vindt’, door de buitenstaander als volledig onuitstaanbaar kan worden beoordeeld.

‘Balans? Amehoela! ‘ zoals Youp van ’t Hek zegt.

Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook in de wereld heerst dualiteit. De wereld is keurig verdeeld in oost en west, rijk en arm, zwarte en witte mensen en veel religies. Zelden wordt er gesproken over de ecologische eenheid, de aardebevolking, ons thuis. Blijkbaar heeft de Homo Sapiens tegenstellingen nodig om te kunnen bestaan in zijn machtsstrijd. Jammer!

bottom of page