top of page

C woorden

 

 

Chakra

Er vanuit gaande dat alles energie is, hebben een ziel en het lichaam energie nodig. Niet enkel de energie die we uit voedsel kunnen halen, maar ook ‘kosmos-energie’. Deze universele vonk die zo onontbeerlijk is als het gaat over levensenergie. Chakra’s zou je kunnen zien als de stopcontacten voor de ontvangst van ‘kosmos energie’ in het lichaam.

Via de chakra’s ontvangen wij tevens de universele energie. De chakra’s zetten die ongecontroleerde energie vanuit het universum om naar de energie dat het lichaam wel aan kan. Is dit de levenskracht die nodig is om in leven te blijven? Chakra is Sanskriet voor wiel, schijf of draaikolk. Hiermee wordt al aangegeven dat chakra’s in beweging zijn en dat daardoor de energie kan stromen.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Chakra. 

Channeling

Met channeling wordt het vermogen bedoeld dat mensen boodschappen vanuit de geestenwereld kunnen ontvangen en die doorgeven. Dit is niet een boodschap van een overleden dierbare die doorgegeven wordt aan een medium. Channeling is een bericht voor iedereen die het horen wil. Channeling is de Amerikaanse term voor wat Engelsen trance-speaking noemen.

Tijdens een channeling zijn het zelden dierbare overledenen die doorkomen. Wel zijn het vaak hogere intelligenties, al naar gelang hoeveel je aan kan en door kan geven. Maar ook je eigen, wijze ziel kan tot je spreken tijdens channeling.

Bij channeling is er vaak sprake van een langdurige samenwerking tussen persoon en entiteit. Er zijn vele, uiteenlopende voorbeelden van channeling:

 • Rosemary Brown die via channeling van klassieke componisten zoals Bach, Beethoven en Brahms  nieuwe klassieke composities door krijgt.

 • Grace Cooke, een brits medium, heeft jarenlang samengewerkt met White Eagle, een geestelijk wezen die woordvoerder is van de groep die Star Brotherhood wordt genoemd.

 • Jane Roberts kreeg de boodschappen van Seth, een geestelijk wezen door.

 • Dankzij zijn bestseller boeken ‘Een ongewoon gesprek met God’ en alle vervolgen, is de meest algemeen bekende huidige boodschapper Neale Donald Walsch.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

Chant

Een chant is op een ritmische en toch eentonige, manier het herhalen van woorden, klanken of  teksten. Daardoor wordt een trans opgewekt om zo in een veranderde staat van bewustzijn te komen. 

Want wat er gebeurt door het herhalen van de tekst, is dat je de hersenen wat te doen geeft waardoor ze je niet meer pesten met hun gezeur en jij naar een lagere hersenactiviteit en dus ontspanning kan gaan. Het zal duidelijk zijn dat je een chant vooral gebruikt bij het mediteren.

De woorden of teksten kunnen een spreuk zijn, een rijm zijn en kan wel of niet begeleid worden door een muziekinstrument.

 

 

Chi

Is wat wij hier universele energie of levenskracht noemen.

Chinezen noemen het                       Chi

Japanners noemen het                      Ki

Indiërs noemen het                           Prana

Soms wordt er een omschrijving gegeven die wij nu de kundalini energie beleving noemen; een gebundelde energiekracht die via je wervelkolom naar je hoofd gaat.

 

 

Chinese elementen

De Chinese elementen wijken iets af van de westerse elementen.

De Chinese elementen zijn vuur, water, aarde, hout en metaal.

De westerse elementen zijn vuur, water, aarde en lucht. De Chinese elementen hout en metaal ‘vervangen’ daarmee de westerse lucht.

 • Er zijn SCHEMA’s gemaakt. Hoe die wereldkundig worden gemaakt is nog niet bekend op dit moment.

 

Chinese horoscoop

Binnen de Chinese astrologie wordt met andere tekens gewerkt dan binnen de Westerse astrologie.

Een astrologisch jaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Dit komt neer op een periode van 21 januari tot 20 februari. Het Chinese nieuwjaarsfeest duurt in totaal 15 dagen. Allerlei symboliek wordt gebruikt bij de jaarwisseling. Het geknal van vuurwerk is om de boze geesten te verdrijven. Rood is de kleur van het geluk. De dagen voor het Nieuwjaar wordt het huis zeer grondig schoongemaakt, maar op Nieuwjaarsdag mag er niet gereinigd worden met een bezem; men zou het geluk de deur uit kunnen vegen. De leeuwen dansen in de optocht om het kwaad te verdrijven.

Binnen de Chinese astrologie zijn er twaalf dieren die elk voor een jaar staan.

De slang is voor de jaren 1941, 1953, 1965, 1977 1989, 2001 en 2013.

Het is een wijs en intens maar ijdel  mens. Gepassioneerd en volhardend. Succesvol in materiële zaken. Haan en os zijn goede combinatie. Varken is vijand.

Het paard is voor de jaren 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Het is een blij en populair maar ongeduldig mens. Het paard staat symbool voor actie, vernieuwing en economische groei. Een paard is handig met geld en steeds een winnaar.

Tijger en hond zijn goede combinatie. Rat is de vijand.

De geit is voor de jaren  1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 en 2015.

Het is een elegant en creatief in kunst mens . Gepassioneerd maar timide.

Konijn en varken zijn goede combinatie. Os is de vijand.

De aap is voor de jaren  1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Het is een zeer intelligent mens en in staat om anderen te beïnvloeden. Een goed politicus. Hongerig voor kennis. Getalenteerd en inventief maar zeer snel ontmoedigd. Draak en rat zijn goede combinatie. Tijger is de vijand.

De haan is van 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Een mens met een pioniersgeest die toegewijd werkt en zoekt naar antwoorden.

Soms egoïstisch en een zonderling. Slang en os zijn een goede combinatie. Het konijn is de vijand.

De hond is voor de jaren 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Een eerlijke en loyale leider. Genereus maar eigenwijs en koppig. Zeer succesvol.

Paarden en tijgers zijn goede combinatie. Draken is de vijand.

Het varken is van 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

Een verlegen mens maar met een kort lontje.  Liefdevol en toegewijd aan dierbaren. Impulsief en eerlijk.

Geit en konijn zijn goede combinatie. Slang is de vijand.

De rat is van 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Een ambitieus en eerlijk mens, maar geneigd om gemakkelijk met geld te strooien/ uit te geven. Snel kwaad.  Draken en apen zijn goed combinatie. Paarden is de vijand.

De os is van 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Een pienter, inspirerend mens en is makkelijk in omgang. Zeer goede ouder.

Slang en haan zijn goede combinatie. Geit is de vijand.

De tijger is van 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Een mens met een vechtersmentaliteit met een tikje agressie en moed. Een sensitieve, diepzinnige denker. Loyale vriend. Paarden en honden zijn goede combinatie. Aap is de vijand.

Het konijn is van 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

De geluksvogel van alle mensen. Getalenteerd en geliefd maar verlegen. Een zoeker voor vrede.

Geit en varken zijn goede combinatie. Haan is de vijand.

De draak is van 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Een mens met een prikkelbaar en opvliegend karakter. Koppig met een klein hartje. Een geboren leider.

Aap en rat zijn goede combinatie. Hond is de vijand.

 

 

Chopra  (Deepak Chopra)

Deepak Chopra is in 1946 in New Delhi (India) geboren en studeerde voor internist (inwendige organen) en endocrinoloog (de werking van klieren in het lichaam zoals de schildklier, bijnier, alvleesklieren etc). Later specialiseerde hij zich steeds meer op de alternatieve geneeswijze.

Inmiddels, woonachtig in de Verenigde Staten van Amerika,  is hij de auteur van zo’n veertig spirituele en motiverende boeken en andere mediavormen zoals video en dvd.  Voor heel veel mensen zijn hij en zijn boeken zeer inspirerend.

 

 

Collectieve bewustzijn / geheugen

Het collectieve geheugen is een hoger bewustzijn en ligt boven het individuele geheugen.

Hier gaat het om het grote geheel, de grote lijnen, niet om de persoonlijke details. Dit kan binnen een volk, een cultuur zijn maar ook bij een bedrijf bijvoorbeeld. Het is de grote gemene deler van de gemeenschap. Dus waar een groep mensen (ook dieren) bij elkaar zijn en de geschreven en ongeschreven wetten volgen, spreken we over een collectief geheugen.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel.

 

 

Communiceren

Er zijn mensen die 72 uur in een etmaal vol kletsen, maar die vullen slechts de lucht met trillingen, dat is babbelen.

Communiceren staat voor:

 • Zinnig praten, iets zeggen wat inhoudelijk iets betekent.

 • Overleggen, met de ander in overeenstemming proberen te komen.

 • En heel belangrijk, Je kan alleen communiceren als je (wilt) luisteren naar wat de ander zegt.

 

 

Consacreren

Het (iemand) opladen  met positieve energie. In tegenstelling van zuiveren.

 

 

Consuminderen

Willen we respectvol met moeder aarde om gaan, dan is wereldwijd consuminderen absoluut noodzakelijk. Consuminderen betekent niet meer gebruiken / kopen / bezitten / benutten dan je ècht nodig hebt,  waardoor er minder grondstoffen geproduceerd hoeven worden, geen onnodige kinderarbeid plaats vindt, geen onnodige wereldwijde transporten nodig zijn ener  vooral veel minder belastend afval ontstaat.

 

 

Counseling

Counseling komt van het Engelse raadgeven, adviseren en voorlichting.

Het wordt gegeven door een zogenaamde raadsman of raadsvrouw; iemand bij wie je om raad kan vragen.

Vertaald naar het spirituele is het raadgeving bij iemand vragen, raad bij iemand zoeken.

Dat kan een medium zijn, iemand die aan handlezen doet, iemand die tarotkaarten legt, een aurareader, of een astroloog die je horoscoop trekt etc. Tijdens het (meestal eenmalige) consult is het zoeken naar antwoorden in je eigen onderbewuste.

Je kan ook hulp zoeken bij een coach. Samen met haar of hem kan je al dan niet met behulp van een therapievorm in meerdere gesprekken proberen om je vragen te beantwoorden, je blokkades  te zoeken en/of je problemen om te lossen.

 

 

Coven

Is een groep wicca’s (heksen) die samen een heksenkring vormen.

Traditioneel bestaat een wiccakring uit minimaal 3 tot maximaal 13 personen die onderleiding staan van een hogepriesteres of hogepriester. Tegenwoordig gebeurt het ook dat de wiccakringen uit meer dan 13 heksen bestaan.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van het woord Heks. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Crone

Een oude wijze vouw, vaak een heksenterm.

bottom of page