top of page

B woorden totaal

 

 

Bach Bloesem remedies

Dr. Edward Bach, 1886 – 1936,  geboren in 1886 in Wales, Engeland was een regulier huisarts, chirurg, bacterioloog en homeopaat.

Van 1920 tot 1930 bestudeerde hij de driehoek: de gedragingen van mensen, hun persoonlijkheid en hun gemoedstemmingen. Hij trok de conclusie dat ‘Emoties een merkbare invloed hadden op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.’ Hij stelde ‘Zolang ziel, lichaam en geest een harmonisch geheel vormen, kan ons niets deren.’ 

Vanuit die gedachte ontwikkelde hij de 38 Bachbloesem tincturen en de bijbehorende Bachbloesem therapie. De therapie is gebaseerd op het idee ‘negatieve emoties kunnen door de positieve werking van bloesems opgeheven worden en de mens kan zo zijn emotionele balans terug vinden’. Het is dus niet zo dat de Bachbloesemtherapie helpt bij een ziekte. Het helpt de mens zijn emoties te beheersen of om te buigen, waardoor er weer harmonie ontstaat en het lichaam en geest zichzelf kunnen herstellen. Doordat de bloesems werken op het emotionele en geestelijke niveau kan bij dezelfde klachten de verstrekte bloesemremedie verschillen. Want waar de een ‘een kruidje roer me niet is’, is een ander met dezelfde klacht heel berustend in zijn lot.

Toen ik het de eerste keer hoorde dacht ik oprecht ‘aan me hoela, dat is suggestie en niets meer of niets minder.’ Tot ik het ging gebruiken. Het is geen placebo-effect, gek genoeg werkt het wel. Maar net als stenen, olie, massage, reiki en andere healing op een energetisch trillingsniveau. Niet ‘n acute grote veranderingen, maar toch wel merkbaar anders.

Bach heeft de tinturen in 7 groepen ingedeeld, zoals bijvoorbeeld ‘Moedeloosheid – wanhoop’  en ‘Overbezorgdheid om het welzijn van anderen’ of ‘Onzekerheid’.

Inmiddels zijn er anderen verder gegaan met het concept dat dr. Bach neergelegd heeft. Een daarvan is Ditmar Kramer. Hij heeft een sporensysteem bedacht. Want zijn filosofie is dat  er een ‘Aard van het beestje’ is. En dat door oorzaken van buitenaf je jouw aard gaat compenseren, dus hoe je op iets dat je overkomt reageert. En dat als die compensatie niet helpt je er nog een muur voor zet. Of te wel de bloembol, de steel en de bloem, door de opeenstapeling van energieën, leidt het een tot het ander. Daarnaast vult hij de tincturen nog aan met stenen, oliën en een landkaart voor lichamelijke klachten.

In Nederland hebben Miep en Bram Zaalberg een eigen bloesemremedie ontwikkeld waarbij zij werken met hoofdzakelijk Nederlandse bloemen. Inmiddels zijn er vele verschillende soorten ‘bloesems’ ontwikkeld, sommige vanuit een specifiek land, andere vanuit een bepaalde visie of plek.

 

 

Beltaine of Beltane

Het zaaifeest en overgangsfeest Beltane op 30 mei, is het feest ter ere van Bel, Balder, Baal, Belenos en de moedergodin Dana (Anna). Het is het huwelijk tussen de godin en de zonnegod. Het is het begin van de vruchtbare periode. Vroeger werd  de meiboom versierd en werden er feesten gegeven waarbij rond de meipaal gedanst werd. Ook  het maken van grote vuren zijn de symbolen van Beltane. In het Germaanse volksgeloof stond deze nacht ook bekend als Walpurgisnacht, de heksensabbat, voordat ze plaats moeten maken voor de zomer.

De christenen vieren in deze tijd Hemelvaart en Pinksteren.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van het woord heks. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Beschermengel

Binnen het katholicisme is er de beschermengel. Een heel eigen, persoonlijke engel die dag en nacht bij je is en over je waakt en je beschermt.

Als kind vond ik het zo’n veilig idee dat als ik in m’n uppie boven in bed lag (en mijn ouders veilig beneden) dat er toch altijd iemand naast mijn bedje zat.

Als medium weet ik inmiddels dat er veel meer engelen, gidsen en dierbaren bij mij in de buurt zijn om mij te helpen in dit aardse leven.

 

 

Beta bewustzijn

In het actieve, dagelijkse leven zijn de hersenen in een Bèta bewustzijnsniveau / Bèta- ritme wanneer je bezig bent met je werk, sporten, autorijden, koken et cetera. Wanneer je heel bewust je focus op de buitenwereld hebt gericht en alle prikkels en indrukken opvangt en verwerkt. Als je fysieke spierinspanningen doet gaat automatisch je Bèta ritme iets omlaag. Is er sprake van angst of paniek, dan gaan de bèta ritmes juist omhoog.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Bewustzijnstoestanden vind.

 

 

Bewustzijn

Het woord bewustzijn wordt op meerdere manieren uitgelegd / gebruikt.

 • de neuro wetenschap die uit wil leggen hoe ons bewustzijn in onze hersenen werkt.

 • de psychologische wetenschap die je bewuste en onbewuste gedrag wil analyseren.

 • de moderne spirituele versie van bewustzijn ‘het leven in het nu’ door het met aandacht maken van keuzes en de consequenties van deze keuzes aanvaarden.

Veel menselijk gedrag is onbewust vanuit een aangeleerde vaardigheid die uitgevoerd wordt in automatisme. Denk aan eten, gamen, musiceren, typen, autorijden. De handelingen zijn automatisme geworden en de uitvoering in reactie op een actie wordt door de ‘automatische piloot’ uitgevoerd. We hoeven daarbij niet na te denken. Het voordeel is dat we niet overbelast raken. Zolang alles ‘lekker’ gaat, gaat het automatisch. Pas zodra de hersenen, via een van de zintuigen een signaal krijgen dat er iets bijzonders aan de hand is, komt er een verhoogde alertheid die ons acuut scherp bewust maakt van wat er om ons heen gebeurt. Dit gebeurt zónder dat wij hier bij nadenken! Dit is een onbewuste reactie, het is een reflex.

Ons onderbewustzijn registreert, neemt waar, ervaart wat er gebeurt en indien nodig volgt een reactie vanuit je onderbewustzijn zonder dat je bewustzijn daar over nadenkt. Je zintuigen zijn in deze je doorgeefluiken. Vaak reageren we vanuit een reflex en wordt later de reflex en de reden van de reflex geanalyseerd. Dit is automatisme. Onbewust dus impliciet = automatisme.

Daar staat tegenover: bewust dus expliciet = aandacht. We hebben in de gaten wat er gebeurt en welke reactie jij zelf erop neemt. Jijzelf stuurt en controleert de handelingen van je spieren.

En die mindfull manier van handelen en keuzes maken is de ‘spirituele versie van bewustzijn’. Het is wat Edgar Tolle beschrijft in zijn bestseller ‘Leven in het Nu’.

 

 

Bezeten zijn

Soms kan het gebeuren dat de wil van een mens overgenomen wordt door een kwaaie geest, bezeten zijn noemen we dat. Het zijn zogenaamde dolende zielen die dat doen, vaak zwerven ze al eeuwen lang.

Soms realiseren mensen zich niet dat ze dood zijn gegaan, dat hun fysieke lichaam weg is. Als hun dood zo plots en totaal onverwacht kwam dat ze te gedesoriënteerd waren om naar het licht te gaan. Die ‘spoken’ zijn voelbaar, vaak omdat ze boos zijn omdat wij hen niet zien en dus hun vermeende privacy schenden. 

De meeste van die entiteiten zullen aardgebonden gaan dolen. Een enkeling zal een nieuw ‘huis’ voor zijn geest zoeken (want in mijn visie is de ziel wél naar het licht) en dat zijn meestal niet de meest lieve entiteiten.  Zijn de levenden om welke reden dan ook verzwakt in hun afweer, dan kan een dolende ‘dode’ geest zich in een levend wezen wringen en daar de boel knap verstoren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan mensen met psychoses*, aan mensen met meerdere persoonlijkheden* (dissociatieve identiteitsstoornis) of schizofrene* mensen. Maar ook heel angstige*, fobische* mensen.  (*niet iedereen met dit ziektebeeld zal bezeten zijn, maar zij zijn wel het meest vatbaar / kwetsbaar en bewezen is dat het hen vaker overkomt).

 

Een goed getraind medium zal in staat zijn om de overleden geest naar het licht te helpen.

 

Bezwering

Is een ritueel uitgesproken, zorgvuldig gecomponeerde zin.

 • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord Toverspreuk

 

 

Bhagwan

De in 1931 geboren Indiër met de naam Rajneesh Chandra Mohan, werd in de jaren zeventig bekend als de Bhagwan Goeroe. Zijn volgelingen komen vanuit de hele wereld.  Later wijzigde hij zijn naam naar Osho.

Zie het woord Osho

 • Kijk in het WOORDENBOEK voor het woord Osho

 

 

Bibliomanie

Bibliomanie is een van de vele vormen van divineren.

Pak een willekeurig (of favoriet) boek, sla het op een willekeurige bladzijde open en prik, zonder te kijken, met je vinger een woord op de opengeslagen bladzijde.

Lees nu de tekst en sta versteld over hoe het een antwoord of aanwijzing geeft op dat waar je nu op dit moment mee aan het worstelen bent.

Of pak een boek, sluit je ogen en sla het boek met een vraag in gedachten willekeurig ergens open en wijs met je vinger een stuk tekst c.q. woord aan. Lees de tekst en je zal verbaast zijn hoe vaak het volledig van toepassing is op dat moment.

 

 

Bijen

Voor de Maya’s (en misschien veel meer volkeren) waren bijen heilig en niet ten onrechte!

De bijen zorgen met hun bestuivingen voor het voortbestaan van heel veel planten, kruiden, bloemen en bomen. Ze zijn de leveranciers van honing en bijenwas.

Iedereen weet dat er werkbijen, darren en koninginnen zijn. maar wist je ook dat bijen een heel strikte groeiperiode doormaken waarin ze steeds een andere taak binnen de kolonie hebben? Dat ze eerst uitgerust zijn met een speciale klier die koninginnengelei aanmaakt, waarmee de larven gevoed worden. Die klier is maar enkele dagen actief, verschrompelt dan om plaats te maken voor enzymen die nectar om kunnen zetten naar honing.

Als je, in romanvorm, die kennis wilt opdoen en zo wil leren snappen waarom bijen heilig zijn, lees dan het boek De mythe van Mellifera van Roos Boum. (uitgeverij Ellessy ISBN 978-90-8660-172-1)

 

 

Bijna- doodervaring

Wie een bijna-doodervaring heeft gehad, wie bij het ‘licht’ is geweest of door de ‘tunnel’ is gegaan, verandert onherroepelijk. Macht, uiterlijk vertoon, materialisme worden volstrekt onbelangrijk. Liefde voor jezelf alsmede voor een ieder om je heen, de natuur in elke facet, daar draait het dan nog om. Niets meer niets minder.

Het is pas zeer recent dat mensen praten over hun bijna- doodervaring. Velen waren doodsbang (wat een woord in deze context) om voor gek verklaard te worden. Pas nadat enkele moedigen er over spraken, kwamen er steeds meer mensen met hun verhalen te voorschijn. En iedereen, echt iedereen verteld over een ervaring die zo intens liefdevol is en zo mooi.

Gek genoeg is niemand ooit in ‘de hel’ terecht gekomen na de tunnel. Of zou die ‘dus’ niet bestaan? Blijkt het enkel en alleen inderdaad een pressiemiddel te zijn om de gelovigen onder dwang en angstig te houden?

Pim van Lommel is dé bijna-doodervaring deskundige.  In zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ zegt hij; Doodgaan betekent in feite dat je overgaat naar een andere vorm van bewustzijn.

Achttien procent van de mensen blijkt in die paar minuten van klinisch dood zijn van alles te ervaren. Na twee minuten hartstilstand kunnen zij wel een week over hun ervaringen vertellen. Ze weten alles. Wat de verpleging deed of wat er werd gezegd: ze maken vaak contact met overledenen; zien hun eigen leven terug en ervaren momenten dat ze een ander pijn hebben gedaan. Waarbij ze dus ook voelen wat er door die ander heen ging!

Dat moet betekenen dat ze niet alleen met hun eigen bewustzijnsveld in contact blijven, maar ook met dat van anderen. Hoe kan dat, als je korte tijd niet ademhaalt en je hersenen niet functioneren? Waar komt die continuïteit vandaan? Dat betekent blijkbaar dat onze hersenen een heel andere functie hebben dan we altijd hebben gedacht. Lichaam en bewustzijn kunnen onder bepaalde omstandigheden dus afzonderlijke dingen zijn.

Op basis van zijn bevindingen stelt Pim van Lommel dat ons bewustzijn zich niet in onze hersenen bevindt en de hersenen dus ook niet de opslagplaats vormen van onze herinneringen. Hij veronderstelt dat er een groot collectief bewustzijn bestaat.

Pim van Lommel: quote: ‘Omdat mensen na een bijna-doodervaring niet meer bang zijn voor de dood, staan ze anders in het leven. Het gaat niet meer om macht, een mooie baan of mooie kleren. Het gaat om liefde voor en acceptatie van jezelf en de ander. Dat hebben ze ervaren. En dat moeten ze gaan inpassen in hun leven.’ unqoute

Nou ga daar maar aanstaan in deze maatschappij, dat is een enorme opgave. Of zijn zij juist de pioniers die ons de weg moeten wijzen?

 

 

Blokkade

Blokkades zijn opstoppingen in jouw ‘zijn’, na een ongeluk, trauma of een andere vervelende situatie in je leven. Het zijn de hekwerken in jouw persoonlijkheid die je om ‘pijn’ heen hebt gezet, zodat de pijn niet ongeremd kan ontsnappen. In beeldspraak wil ik het graag vergelijken met een open haard in je huis. Er is open vuur, maar het is veilig en gecontroleerd.

Dat inperken is goed, op die manier krijg je verdriet, angst en allerlei andere emoties gedoseerd voor je kiezen. Op die manier kan je er van leren en er door groeien.

Het wordt wat anders als die blokkades je gaan belemmeren in je dagelijkse leven. Als je hekwerken opgezet hebt op je eigen pad, zodat je doodlopende wegen hebt gecreëerd. Of om terug te gaan naar de beeldspraak; als de kachelpijp verstopt zit en de rook je huis in komt waardoor je verstikt en geen hand voor ogen meer ziet. Dán is het taak om aan de blokkades te gaan werken, om hulp te zoeken en je blokkades te gaan zoeken en benoemen, zodat ze handjes en voetjes krijgen en jij ze aan de hand kan nemen in plaats van dat ze jouw verstikken.

Er zijn emotionele, geestelijke en psychische blokkades.

 

 

Blue moon

Blue moon is de Engelse uitdrukking voor de dertiende volle maan in het jaar.

Of als er twee keer een volle maan in één maand te zien is.

De uitdrukking ‘Once in a blue moon’ betekent zoiets als ‘hoogst zelden’.

 

 

Boeddha beelden

Er zijn tientallen Boeddhabeelden en allemaal met een eigen betekenis. Dat voert voor hier veel te ver. Maar onderstaand een paar feitjes.

Er bestaat veel verwarring over de Boeddha, Mag je deze nu wel of niet voor jezelf kopen ? Ja, een Boeddha mag je wel degelijk zelf kopen!
Al jezelf een Boeddha koopt is deze voor je huis waar je hem neerzet (en dus ook voor alles en iedereen in huis), en als je een Boeddha cadeau krijgt dan is hij voor jezelf.  Het is belangrijk dat je dit weet, omdat als je een mooie Boeddha ziet die je aanspreekt deze gewoon kunt kopen.
Als je een Boeddha hebt gekocht en je zet deze neer, dan is het de bedoeling dat je hem neerzet gericht naar de deur of raam, je gunt dan een ander hetzelfde geluk als wat je voor jezelf wenst.
Boeddha staat voor alles wat je je maar kunt bedenken: geluk, plezier, verdriet, genezen, karma, lot enz.

 

 

Boeddhisme

Héél globaal.

Circa 500 jaar vóór Christus wordt in het zuiden van Nepal Boeddha als Siddharta Gautama geboren. Hij probeert tijdens zijn leven verlichting te vinden door meditatie en vasten. Als hij dat bereikt vertelt hij anderen van zijn kennis. Zij volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat het Boeddhisme.

Het boeddhisme is meer een levensbeschouwing en een richtlijn om te leven dan een religie. Voor een Boeddhist is het hoogste doel om ‘bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte, om zo nooit meer te hoeven lijden.’

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie

 

Boek der schaduwen

Ook book of shadows genoemd. Dit is een boek waarin heksen, vaak met de hand de recepten, spreuken, rituele etc. geschreven en getekend hebben.  Het is dus een soort dagboek.

Vaak zijn de kaften van het boek schitterend versierd.

Dit is een zeer persoonlijk boek en zal zelden met anderen gedeeld worden of door anderen ingezien mogen worden.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  Heks  vind.

 

 

Bron, de

Er van uitgaand dat IETS de wereld, de mens, de aarde, het heelal en ALLES gecreëerd heeft, dan zou dat de Bron zijn. Het is een veel te complex verhaal om hier iets uit te leggen.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel. 

 

 

Buitenaards leven

In de onmetelijkheid van het heelal zouden wij de enige levensvorm zijn? Ik kan me vinden in de stelling dat er beslist andere levensvormen te vinden zijn in het heelal en daarmee dus buitenaards leven mogelijk moet zijn. Komen we ooit met hen in contact? Geen idee. Zijn ze er al geweest? Eveneens geen idee. Maar sommige dingen op dit waterrijke bolletje zijn moeilijk uit te leggen J

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Buitenaards

 

Buitenzintuiglijke waarnemingen

Normaal gesproken komt informatie via onze zintuigen binnen bij onze hersenen/geest. De hersenen hebben een ‘ervarings geheugen’ opgebouwd en weten daardoor hoe te reageren op de signalen.

‘Buitenzintuiglijke waarnemingen’ is informatie die we via ‘anders’ binnen krijgen, maar waarbij we wel de ervaringen van het geheugen gebruiken om de waarnemingen te kunnen snappen.

Simpel gezegd is het; ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Want iedereen heeft dit in zich, het vraagt alleen ontwikkeling en training om er mee om te kunnen gaan. Ook kinderen kunnen buitenzintuiglijke waarnemingen doen.

Iemand kan éénmalig een buitenzintuiglijke waarnemingen hebben of juist heel vaak buitenzintuiglijke waarnemingen hebben en er zijn of haar werk van maken.

In de volksmond heeft men het vaak over helderziendheid als buitenzintuiglijke waarnemingen bedoeld wordt.

Buitenzintuiglijke waarnemingen wordt in literatuur afgekort als BZW of in het Engels als ESP (extra sensory perception).

 

Er zijn vijf variaties mogelijk.

Helderhorend:  Men hoort innerlijk een stem of een ander geluid en weet die naar anderen toe te vertalen en uit te leggen.

Helderziendheid:  Ook wel clairvoyantie genoemd, is wanneer het medium een duidelijk innerlijk beeld door krijgt of een duidelijk filmpje te zien krijgt, waarin gebeurtenissen uit het verleden of het heden te zien zijn. Hij of zij weet die te verklaren of uit te leggen. Men noemt helderziendheid ook wel, dat men ‘het gezicht’ heeft. 

Heldervoelendheid: Men ervaart innerlijk de emoties of gevoelens van anderen. Of  men ervaart iets dat lijkt op een gevoel zoals een aanraking of warmte of kou terwijl er niets gebeurt dat dit verklaart. Als men dit weet uit te leggen kan je spreken van heldervoelendheid.

Helderwetendheid: Men weet innerlijk iets en weet ook zeker dat dit op dit moment 100% juist is.

Helderruikendheid: Men ruikt innerlijk een geur. Dat kan een geur zijn waarmee een associatie gelegd kan worden en zo kan er (symbolisch) een bericht doorgegeven worden.

Het zijn de goede mediums die meerdere van deze vormen weten te combineren.

 

 

Byron Katie, The Works

Byron Katie is de auteur van het boekje en bedenker van het systeem van The Work.

The work is, heel kort door de bocht, het beantwoorden van vier wedervragen op elke vraag die jij jezelf stelt. Namelijk;

 1. Is het waar?

 2. Kun je absoluut weten dat het waar is?

 3. Hoe reageer je wanneer je die gedachte hebt?

 4. Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Door met die vier vragen naar je valkuilen, gedachtenkronkels en vooroordelen te kijken, werp je er een heel ander en wellicht verhelderend licht op. En kom je misschien tot ‘Loving what is’ zoals Byron Katie het stelt.

Er zijn over de hele wereld mensen opgeleid die je kunnen coachen in het werken met The Work.

bottom of page