top of page

A woorden 

 

Aanroepen

Het tijdens een ceremonie uitnodigen of oproepen van de aanwezigheid van energieën van gene zijde. Bij energieën moet je denken aan gidsen, engelen, goden of godinnen, dierbaren etc.  Het wordt ook wel invocatie genoemd.

Bij zwarte, occulte (dus negatieve) ceremonies kunnen ook negatieve energieën heel bewust opgeroepen worden. Het vergt veel lef en nog meer kennis om hier mee om te kunnen gaan en het is beslist niet zonder risico.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Aarde, de

Ons bolletje natuurlijk. En onze arrogantie dat we veronderstellen de enige intelligentie in het enorme heelal te zijn J

 

 

Aarden

Quote: Velen verbinden hun wensen en gedachten met de sterren, met de kosmos en het universum, maar ze vergeten dat ze gemaakt zijn uit aardse cellen en zullen terugkeren als aards stof. Door alleen te richten op de sterren, mis je de verbinding met de aarde aldus Ike West in het boek ‘Wijze vrouwen’ van Susan Smit (blz 121). Unquote.

Aarden staat in tegenstelling tot zweven, oftewel verbonden blijven op aarden. Zoals een plant een pot met aarde of de tuinaarde nodig heeft om houvast te hebben, zo hebben wij ook de aarde nodig om van zijn zwaartekracht gebruik te maken om op aarde te blijven.

 

Bij meditatie is het gebruikelijk eerst te ‘aarden’ om daarmee vast te haken en eventuele vrijgekomen negatieve energieën naar de aarde te kunnen laten vloeien. Zo kan de eigen aura gereinigd worden. Bij een goed geaard mens is de ziel in staat het grenzeloze in te gaan en toch, in het hier en nu, verankerd met de aarde te blijven en in de huidige realiteit terug te keren.

 

Je kunt aarden door te visualiseren dat je een anker uitgooit op een schip; je mag dobberen, maar je blijft wel op de plaats. Of je kunt net als een boom ‘wortel schieten’ op de plek waar je zit. Of je kunt denken dat je een hele lange pijp de aarde inboort om zo negativiteit af te voeren naar het centrum van de aarde waar het in het magma verbrand wordt.

 

Is aarde belangrijk?  Ja, spiritualiteit is prachtig maar wel nuchter en bewust. Ik haal de vrouwen en/of mannen die niet geaard zijn, de zogenaamde zweefteven, er onmiddellijk tussenuit: gekleed in paarse of oranje lappen met meestal een oriëntaals sausje, verzwaard met een lucht van wierook, Ylang Ylang of Musk,  versierd met doekjes, kraaltjes of andere niet commerciële, zakelijke frutsels. Zichtbaar dragen ze het leed van de hele wereld en van alle tijden in zich mee. Kortom mensen die niet in het hier en nu zijn.  

 

 

Aardgebonden zielen

Aardgebonden zielen zijn de zielenenergieën van overledenen die niet naar het dodenrijk zijn gegaan, maar om welke reden dan ook op aarde zijn blijven hangen. Aardgebonden geesten zijn bijna altijd verwarde zielen. Zij zijn wél dood maar het gebeurt dat zielen dat niet weten of accepteren en niet ‘overgaan’ omdat ze boos zijn, of omdat er een plotse, snelle dood is na een ongeluk of moord bijvoorbeeld. Ze zijn gestorven en weten niet waar ze heen moeten en ze zijn dan ook op aarde blijven hangen. Sommige vrezen ‘het oordeel’ voor hun ‘zonden’, anderen blijven om ‘een onrecht goed te maken’ of een andere onafgemaakte zaak te voltooien. Aardgeboden zielen zijn in energie waar te nemen.

Een goed getraind medium kan aardgebonden zielen helpen alsnog over te gaan.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Aardstralen (korte versie)

Simpel gezegd zijn aardstralen net zoiets als de meridianen (energiebanen) die wij in ons lichaam hebben. Nog simpeler uitgelegd: zie een huis voor je. In dat huis zitten allerlei stopcontacten. De elektriciteitskabels die (onzichtbaar) in de muren zitten zou jij kunnen vergelijken met aardstralen. Aardstralen geven onze aarde energie, maar is ook een net (grid) dat de aarde bij elkaar houdt.

 

Aardstralen zijn met wetenschappelijke meetapparatuur niet te vinden of te meten. Vroeger en heden ten dage nog steeds kunnen wichelroedelopers (en druïden) ze opzoeken met hun wichelroedes.

Aardstralen worden ook wel leylijnen, alignments en energielijnen genoemd.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk  energielijnen en aardstralen vind.

 

 

Aartsengelen

Aartsengelen zijn engelen die aan het hoofd van de engelenfamilies staan en in direct contact zijn met het Goddelijke. Anders gezegd het zijn de opperhoofd engelen en aan aartsengelen wordt meerdere krachten en kennis toegeschreven.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk engelen en andere hulptroepen vind.

 

 

Aboriginals

Aboriginals behoren samen met de Inca’s, de Maya’s en de Indianen tot de oerstammen van onze planeet. En zij hebben net als eerdergenoemden veel kennis en kunde van de natuur en haar krachten.

 

 

Acupunctuur

Acupunctuur is een duizenden jaren oude techniek van Chinese oorsprong. Door middel van ultra dunne naaldjes worden de meridianen (energiebanen in het lichaam) aangeprikt waardoor blokkades in de meridianen opgelost kunnen worden. Hierdoor kan de lichaamsenergie beter stromen en is de energiebalans herstellende.

 

 

Affirmatie

Een affirmatie is het verwoorden, bevestigingen, bekrachtigen van een positieve gedachte of wens. Door de woorden uit te spreken zet je ze om (van gedacht) in trilling en dus in energie. En zet je die gedachte of wens niet alleen in het universum uit, maar veranker je deze ook in je eigen brein.

 

 

Akasha

Akasha is een Sanskriet woord en staat voor ether, voor geest, voor hemel, voor uitspansel. Het is in het Hindoeïsme het eerste element waaruit vuur, lucht, aarde en water zijn ontstaan.

 

De Theosofische Leer (waar de antropologen uit voortgekomen zijn) voegt aan het begrip Akasha het woord kroniek toe, omdat in de Akasha-kroniek alle gebeurtenissen, gedachten en emoties opgetekend/opgeslagen zouden zijn van alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben. Carl Gustav Jung beschrijft later ook zo’n ‘data informatie bank’, en noemt het een collectief geheugen.

 

Er zijn (beroemde) mensen die zeggen met dit geheugen contact te kunnen maken en er eruit te mogen putten.

Peter Toonen heeft het in zijn boek 2012, het einde van de gestolen tijd, ook over de Akasha-kroniek. Maar hij heeft het over de Van Allen stralingsgordel die om de aarde zit als een soort geheugenbank van elektromagnetische deeltjes.

 

Alchemist

Een alchemist is op zoek naar de oplossing om lood in goud te kunnen veranderen en is de voorloper van de scheikundige. Toch zal de oude alchemist eerder met een hedendaagse druïde of heks vergeleken kunnen worden omdat er gewerkt wordt met natuurkundige krachten in ceremonies.

 

 

Alfabewustzijn

Het Alfa-ritme is een ritme dat bij totale ontspanning en meestal ontstaat als we naar binnengericht bezig zijn. We blijven alert, we slapen niet. Bijvoorbeeld bij dagdromen gaan de hersenen een versnelling lager naar het Alfa bewustzijnsniveau. Maar ook bij wandelen in de natuur en luisteren naar muziek. Aangetoond is dat bij het sluiten van je ogen de frequentie in trilling lager wordt.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Bewustzijn vind.

 

 

Allah

Allah is de Islamitische benaming voor het goddelijke en betekent letterlijk De God. De God is net als bij de Christelijke en Joodse leer de allerhoogste vorm van energie waarvan alles afstamt.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Religie

 

Alles omvattend

Gaandeweg het schrijven van mijn boek ben ik gaan ervaren dat ALLES met elkaar samenhangt. Zeker als je het hebt over de zogenaamde spirituele zaken. Het is vergelijkbaar met een maliënkolder, waarbij elk ringetje een directe invloed heeft op een ander ringetje waar dan ook in de maliënkolder.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Inleiding Holisme. 

 

 

Altaar

Het woord altaar staat voor offertafel en in kerken wordt het gebruikt als centraal punt waar religieuze plechtigheden (om heen) gebeuren. Ook in de oudheid waren er altaren, maar die waren vaker buiten in de natuur.

 

Tegenwoordig hebben veel mensen thuis een altaartje. Meestal een klein tafeltje of kastje waarop dingen worden bewaard / geëtaleerd die waardevol zijn, zoals foto’s van dierbaren, stenen, veren, aangevuld met kaarsen, wierook en dergelijke.

 

 

Alternatieve artsen

Alternatieve genezers kijken naar een ziekte als resultaat van een verstoring in evenwichtige balans van het lichaam en/of de energie van het individu. Door de verstoring is er een ondermijning van het eigen afweer ontstaan waardoor de ziekte ruimte kreeg om te groeien. Door het afweersysteem te helpen om weer op volle sterkte te komen, wordt de zieke geholpen om zelfstandig het lichaam, de geest en de aura weer in balans te brengen en zo te genezen.

Door ieder mens afzonderlijk te bekijken, kan het zijn dat de ene mens volstrekt anders reageert op een ziekte dan een ander mens.

De alternatieve- en natuurgeneeskundige zoals onder andere de fytotherapeut en de homeopaten, die altijd werken met behulp van en met enorme kennis van allerlei planten, kruiden en spullen uit de natuur.

 

Johan Rudolf Thorbecke, minister-president van de Nederlandse regering in 1865 heeft met het instellen van het artsenexamen een eind aan de oude gildes gemaakt. Het uitoefenen van geneeskunde was alleen nog toegestaan aan mannen die het artsen examen hadden afgelegd. De oude natuurlijke geneeskunde met kruiden en zeker het paranormaal genezen werd toen naar de achtergrond of beter gezegd naar de ondergrond gedrongen. Juist omdat er vanuit het geloof nog steeds sancties op stonden. Wat zichtbaar overbleef was de door Thorbecke toegestane arts. Vandaar dat men veel later, toen deze geneeskunde weer boven kwam drijven, men het alternatief ging noemen.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geneeskunde vind.

 

 

Amulet en talisman

In principe zijn een amulet en een talisman hetzelfde.

Een amulet of talisman is een voorwerp dat iemand met zich meedraagt, omdat men erin gelooft dat het amulet zal beschermen tegen slechte invloeden zoals ongeluk, ziekte, verwondingen en betoveringen of juist omdat het geluk zal brengen. 

In de praktijk wordt het amulet meer gebruikt om ongeluk (negatieve krachten) af te wenden en de talisman om geluk (positieve energie) aan te trekken.

 

Hoewel van een amulet / talisman wordt gezegd dat hij ook op afstand zou werken, zal men het liefst een amulet of een talisman bij zich dragen. Daarom zijn het vaak een ketting of een armband waar een hanger aan vast zit. Soms wordt het voorwerp direct op de huid gedragen, bijvoorbeeld een steentje dat in een BH gedragen wordt.

 

Denk bij een amulet of talisman aan: klavertje vier, muntjes, (half)edelstenen, beeldjes van boeddha, veren van adelaars, christelijke kruisjes, christoffel afbeeldingen, Maria beeltenissen, Venus en nog veel meer.

 

 

Anderland

De benaming van de woonplaats van geesten waar een sjamaan tijdens zijn zielenreis raad vraagt.

 

 

Anima en animus

Anima en Animus is het stukje andere sekse in jouw persoonlijkheid. Dus:

 • Voor vrouwen is er de animus, dit is het mannelijke deel, vuurelement van haarzelf.

 • Voor mannen is er de anima, dit is de vrouwelijk kant, het waterelement van hemzelf.

Want niemand is alleen maar vrouwelijk, of alleen maar mannelijk. Iedereen heeft een tik van de andere sekse meegekregen. En dat noemt men anima en animus.

 

 

Ankertjes

Ankertjes zijn kleine langwerpige boekjes van circa 100 bladzijden en worden al decennialang uitgegeven door Ankh-Hermes.

In de Ankertjes worden heel veel uiteenlopende (spirituele) onderwerpen behandeld.

 

 

Ankh

Het woord komt uit het Egyptisch en betekent zoiets als ‘leven of levenskracht’ en staat symbool voor reïncarnatie, het leven en de liefde.

De Ankh is een oerteken en komt in heel veel religies voor en is door heel veel volkeren opgenomen in hun symboliek. Het kruis symboliseert het stoffelijke en de cirkel het geestelijke.

De Ankh is een kruis waarvan de bovenste verticale poot zich vanaf de horizontale poot splitst en na een draaiing een lus vormt waarvan de bovenste driekwart een perfectie cirkel vormt.

 

 

Antroposofie

Het woord is afkomstig van het Latijnse woord Anthropos = mens en sophia = wijsheid.

De grondlegger is de Oostenrijker Rudolf Steiner(1861 – 1925), wetenschapper, filosoof en kunstenaar. Zijn visie heeft hij vastgelegd in zijn eerste boek ‘De filosofie van de Vrijheid.’ Van zijn hand en later van zijn ‘volgelingen’ zijn vele werken verschenen.

 

Rudolf Steiner gaat er vanuit dat er meer is dan enkel wat wij zien, horen, voelen en proeven. Volgens hem is de spirituele wereld nauw verbonden aan ons ‘zijn’. Door de ‘andere en spirituele wereld’ in je dagelijkse leven toe te laten, ontstaat er een ‘meer compleet mens’ die het vermogen heeft om te leven, leren en groeien.

 

Antroposofie bekijkt de wereld ‘vanuit de geestelijke realiteit gecombineerd met het aardse werkelijk’. Die twee aspecten vormen de basis voor zelfkennis en innerlijke scholing.

Waardoor de fundamentele basisvragen die ieder mens zichzelf stelt; ‘waarom ben ik hier, wat is mijn taak in dit leven, wat is mijn taak in het grote geheel van de mensheid’, misschien beantwoord worden. 

 

Antroposofie houdt zich bezig met scholing (Vrije School en de Hoge School voor Geesten) maar ook met kunsten en gezondheidszorg. 

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Geheime genootschappen vind.

 

 

Aquarius tijdperk

Volgens astrologen is er globaal elke 2100 jaar sprake van een overgang naar een nieuw tijdperk.

Rondom het begin van onze jaartelling eindigde het tijdperk van het sterrenbeeld ram en gingen we over naar het  vissentijdperk.

Er werd gezegd dat de millenniumwisseling (bij benadering) tevens de overgang was naar het nieuwe waterman (aquarius) tijdperk. Anderen houden het op veel eerder. En weer anderen denken dat 2012 het magische punt was, omdat dan de Maya kalender ophoudt. Kortom niemand die het zeker weet, maar allen weten dat het ongeveer NU is.

 • Kijk in de SCHATKAMER. Daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je meer uitleg en verdieping van het hoofdstuk Nieuwe Tijd vind.

 

 

Archetypen

Een archetype is een oerbeeld. Een typering waarbij de duidelijkste karaktertrek wordt gebruikt om iemand herkenbaar te maken.

Zelden zijn mensen alleen maar het archetype, zeg maar het schoolvoorbeeld van een type mens. Toch zijn de karaktertrekken zo sterk aanwezig, dat je mensen in een bepaalde groep kan indelen, dan spreken we van een archetype.

 

Veel belangrijker is de zelfreflecterende werking van het benoemen van archetypes. Oftewel, kijk eens welk archetype op jou van toepassing is en of je echt blij bent met die typering.

Er zijn verschillende archetype groepen, bijvoorbeeld:

Bullebak  > Ondervrager > Afstandelijke > Arme ik

Of

Genezer > Magiër > Leraar  > Boodschapper > Beschermer  >  Strijder  > Uitvoerder

 

 

Aromatherapie

Feit: Ruiken is een van onze zintuigen.

Feit: Geuren brengen heel veel associaties op gang.

Feit: Geuren werken tot op een heel diep niveau door in de geheugenkaart van je ‘zijn’ en daarmee tot in het DNA dat zich in elke cel van je lichaam bevindt.

Feit: Tel die drie dingen bij elkaar op en je hebt de werking van aromatherapie.

 

Bij aromatherapieën wordt gebruik gemaakt van de uitwerking van aroma’s van bloemen, planten, harsen, maar ook van dierlijke stoffen etc. op de psyche van mensen.

 

Geuren hebben (vaak onbewust) een prikkelende, stimulerende of rustgevende werking op je geest. Met geuren kan de gemoedstoestand worden beïnvloed, kunnen blokkades in je energiehuishouden opgelost worden. Kortom, met geuren kan er gewerkt worden aan het helen van lichaam en geest.

 

Aromatherapie is eigenlijk niet veel anders dan hoe er in de middeleeuwen met de aroma van kruiden etc. gewerkt werd. Toen werden de aroma’s gebruikt om de lucht  te zuiveren, om zieken te genezen, om onheil te voorkomen enzovoort.

Ook nu worden kruiden, bloemen, harsen en andere spullen gebruikt bij aromatherapie. Of men gebruikt bijvoorbeeld essentiële oliën en wierook. 

 

Tegenwoordig worden vele essentiële oliën* gebruikt in de waterbranders, een schaaltje waaronder een waxinelichtje het water verdampt waaraan enkele druppels olie toegevoegd zijn. Hiermee wordt op een natuurlijke manier de lucht gezuiverd en voorzien van een aroma. Maar ook in massageoliën, bij inhaleren (stoombad) en soms ook rechtstreeks op de huid.

*Bij aromatherapie wordt heel vaak gewerkt met essentiële oliën. (zie essentiële oliën)

 

 

Ascentie

Ascentie betekent letterlijk: opstijgen, omhoog gaan of beklimming. Doordat je op een hoger niveau komt, ben je in staat om dingen beter te overzien, omdat je in een breder perspectief dingen kan bekijken.

Als voorbeeld; als je in een straat staat met aan alle kanten huizen, is je overzicht heel klein. Sta je midden op een weiland dan zie je al veel meer. Zou je nu in een helikopter boven dat weiland gaan hangen dan zie je niet alleen het weiland, maar ook voorbij de bosrand die aan de rand van het weiland ligt.

 

Nu zegt men dat wij, als mensen hier op aarde, maar ook de dieren en de natuur aan het ascenderen zijn. Anderen zeggen dat zelfs ons zonnestelsel aan het ascenderen is. Daarmee wordt niet bedoeld dat de aarde in een andere baan om de zon komt te liggen of dat wij als mensen plotseling net als vogels kunnen vliegen. Wat er bedoeld wordt, is dat de frequentie van de trilling verhoogd wordt. Doordat wij onze trilling verhogen zouden we ‘tot betere inzichten in staat zijn’ of ‘kunnen we beter contact maken met ons hoger zelf’. Men heeft kunnen meten dat de trilling van de aarde hoger is geworden (zie het woord de Schumannresonantie)

 

Waarom nu?  Misschien omdat we nu en aan een nieuwe lange telling van de Maya’s gaan beginnen en we ook in een nieuw dierenriemteken terecht zijn gekomen, dat we gaan ascenderen. Daarmee zouden we in een nieuwe dimensie terecht komen. Waren we tot nu toe in de 3de dimensie, zitten we nu in de overgang naar de vijfde dimensie. De 1e 2e en 3e dimensie vormen een ‘3D’ situatie waarin we de dingen zien. Het is ook de dimensie van tijd. De 4e dimensie is de dimensie die als brug, dus de overgangsfase, fungeert tussen de 3e en de 5e dimensie. Men zegt dat de 5e dimensie de dimensie van ruimte en tijd is.

Er wordt bedoeld dat we beter, sterker, slimmer etc. worden omdat onze trilling verhoogd naar de 5e dimensie.

 

 

Ashrams

Met het woord ashram werd vroeger een Hindoestaans klooster aangeduid.

Tegenwoordig is het een begrip waarmee aangeduid wordt dat er een groep mensen (volgelingen) met hun leider samenwonen en binnen die woongemeenschap een bepaald idee, ideologie, geloof delen.

 

Het is meestal geen pelgrimsoord waar juist de reis er na toe de ontdekkingstocht is, maar een plek waar men naar toe gaat voor een retraite, een verblijf om vaak met meditatie, zwijgen en/of het ontberen van elke vorm van luxe tot zelfinzicht hoopt te komen.

Vaak is er een goeroe of master die de ashram bekend en aantrekkelijk (heeft ge)maakt voor bezoekers. Omdat men dan in het zicht en in de nabijheid van die goeroe kan ‘leren en ervaren’.

Heel vaak liggen deze ashrams in India en omringende landen.

 

 

Astrale gebieden

‘Astrale gebieden’ wordt ook aangeduid met ‘de sferen’. Men heeft het er over dat er 7 sferen zouden zijn, 7 niveau’s in wat ik noem De Bron van het Grote Geheel.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk De Bron van het Grote Geheel. 

 

 

Astrale lichaam

Spiritualisten spreken van een etherisch lichaam. Anderen noemen hetzelfde astraal lichaam, lichtlichaam, energielichaam, fijnstoffelijk lichaam. Ook wel lichtend lichaam genoemd.

Aura is het Griekse woord voor briesje of lucht. Het betekent universele energie.

 

Ik vergelijk de aura rondom het lichaam graag met de warmte van een vlammetje; je ziet het niet maar het is er wel.  Heel simpel uitgelegd kan je het ook vergelijken met de stralen van een lichtbron. Als je bijvoorbeeld een hand voor een lamp houdt, krijg je een lichtkrans om je hand heen.

Maar ik zou ook kunnen zeggen dat  ‘jouw ik’ op een ei lijkt; de dooier is ons lichaam, het eiwit is de aura met daarom heen een schaal.

 

 

Astrologie

Astrologie is een hele oude kennis. Kennis die voor onze jaartelling al gebruikt werd.

Astrologie is de wetenschap wat de invloed van de ons omringende planeten met jouw energie doet. Om dat te kunnen duiden voor één persoon is een horoscooptekening nodig. Want naast de planeten zijn sterrenbeelden en de huizen in de horoscoop bepalend.

Planeten beïnvloeden elkaar en ook de mens. de invloed is afhankelijk van waar ze staat aan het firmament en in welke hoek ten opzichte van elkaar.

Elk sterrenbeeld heeft archetype kenmerken die toegeschreven worden aan het sterrenbeeld. Waar de zon staat in de horoscoop ten tijde van je geboorte bepaalt je sterrenbeeld. Dit bepaalt tevens je ascendant.

Elke horoscoop is verdeeld in 12 stukken, huizen genoemd. Een sterrenbeeld heeft een vast huis. En aan elk huis wordt ook een betekenis toegekend.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Astronomie

Astronomie is sterrenkunde. Het is het bestuderen en onderzoeken van het heelal met alle sterren en planeten die zich daarin bevinden.

Het is bekend dat men in de Oudheid kennis had van ons zonnestelsel. Hoe, is een raadsel, maar men wist het. Vanuit de astronomie, de kennis van de sterren, is de astrologie (en onze sterrenbeelden) gekomen.

Een denkbeeldige hemelbol met middenin de Aarde (blauw) in haar baan (dunne rode lijn) om de Zon (lichtgeel). De dikke rode lijn (baan) buitenom geeft de ecliptica weer en de groene lijnen daarover en omheen de sterrenbeelden. De dierenriem zelf is niet precies omlijnd aangegeven, maar vormt een denkbeeldige band (vlak) van 20 booggraden waarin (waarbinnen, waar overheen) de sterrenbeelden liggen geprojecteerd over en rond de ecliptica.

Door de astronomie zijn we steeds beter in staat om het universum te bekijken. Is dat belangrijk voor je spirituele ontwikkeling?  Als je ons universum bekijkt, kom je niet om het geloof heen dat er IETS moet zijn die zo iets spectaculairs heeft ontworpen!

Wat me op iets anders brengt: zwarte gaten. Je weet wel de onverklaarbare gaten in het heelal. Wat nu als achter de zwarte gaten de hemel, het hiernamaals voor de sterren en zonnestelsels liggen????

 

 

Athame

Een athame is een heksenmes of zwaard dat bij rituelen gebruikt wordt om energie mee te geleiden.

Het heeft de vorm van een dolk en heeft een handvat.

De athame wordt niet gebruikt om te snijden. Om kruiden et cetera te snijden gebruikt men een bolline. Sommige heksen maken hun athame zelf en niet noodzakelijker wijs van metaal.

 

 

Atlantis, Lemurie en Mu

Atlantis, Lemurie en Mu zijn steden, continenten en/of beschavingen waarvan men zegt dat die in de Oudheid verloren zijn gegaan.

 • Kijk bij DWARRELS bij BLOGS voor het hoofdstuk Atlantis

 

Aura

De aura is, voor zover we het nu weten, opgebouwd uit zeven lagen. Je kan ook zeggen: een aura is net een ui, die ook uit diverse lagen bestaat. De meeste mensen kunnen elkaars aura niet zien, onbewust voelen vaak wel. Je bent alleen in een ruimte en je ‘voelt’ dat er iemand is binnengekomen, zonder dat je dit gezien hebt. Baby’s en kleine kinderen schijnen nog wel aura’s waar te nemen. Het is een gave die als je het niet ‘onderhoud en oefent’ verdwijnt.

Voor alle duidelijkheid: iedereen en alles heeft een aura om zich heen.

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Aura. 

 

 

Aurareader

Een aurareader heeft de gave om de aura’s rond personen waar te nemen, te vertalen zou je kunnen zeggen. Het is een auralezer. Vaak zijn het mensen die al hun hele leven die gave hebben.

Het lezen van iemands aura wordt ook wel een psychische reading genoemd (psychic is grieks voor ziel)

 • Kijk bij ZIELDANSEN. Verdere verdieping en uitleg is te vinden in de orakelkaartenset DANSEN MET JE ZIEL, om te zien wie de beschermers van je ziel zijn. Kijk bij het hoofdstuk Aura. 

 

 

Autoscript

Autoscript is een beetje vergelijkbaar met channeling (transspeaking), de scheidingslijn is hier heel dun.

Bij channeling spreekt een hogere intelligentie via de aardse mens en dat vaak wordt door de ‘menselijke antenne’  of iemand die daarbij aanwezig is genoteerd.

 

Bij autoscript ‘stel je een arm en hand ter beschikking aan iemand uit een andere dimensie’. Deze hand kan gebruikt worden door een van je gidsen bijvoorbeeld, die op deze wijze communiceert. Het kan ook zijn dat er een overleden ziel via jou nog een stukje creativiteit kwijt wil aan ons aardse stervelingen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een plancette. Dit is een ovaal of hartvormig houten plankje op wieltjes waaraan een potlood gemonteerd staat die het papier raakt. De hand en/of arm wordt op het plankje gelegd en de andere dimensie schrijft.

 • Kijk bij ORAKELS voor meer uitleg van dit woord. En kijk bij SCHATKAMER daar vind je informatie over het boek De Schatkamer waarin je nog meer uitleg en verdieping van dit woord vind.

 

 

Avatar

Een avatar is een god die in een menselijk lichaam gereïncarneerd is op aarde en met zijn reïncarnatie het lijden van de mensheid moet verlichten.

Oorspronkelijk is het een Sanskriet woord en betekent het letterlijk de neerdalende. In de Hindoeïstische filosofie betekent het incarneren.

 

 

Ayurveda

Het woord betekent: kennis van leven. En is de allereerste vorm van geneeswijze die in India is ontwikkeld en in het begin van mond tot mond werd doorgegeven. Heden ten dage wordt het onderwezen op universiteiten in India. Heel simplistisch verwoord is het een geneeswijze die gebaseerd is op het hele plaatje: de mens, zijn lichaam, geest en ziel, zijn invloeden, zijn voeding en kruiden in plaats van medicijnen. De holistische aanpak dus.

 

Gezond leven volgens Ayurveda houdt in:

Gezond eten, veel verse groenten en fruit, kruiden en water.

Gezond leven: Voldoende lichaamsbeweging, yoga, meditatie, baden en massage, goede huidverzorging op basis van kruidenmaskers en crèmes, voldoende slaap, rustpunten in je dag inplannen, stress vermijden en leven vanuit een positieve instelling.

 

In de Ayurveda leer gaat men er vanuit dat alles in het universum is opgebouwd door de vijf elementen ether, water, vuur, lucht, aarde. Binnen deze vijf elementen wordt de mens herleid naar drie dosha’s oftewel lichaamsconstituties.

Kortom de mensheid wordt ingedeeld in drie ‘soorten’ mensen: 

vata (=wind)           pitta (= vuur)          kapha (= aarde )

Een ieder heeft alle drie elementen in zich, maar meestal overheerst er één.

Door een op jouw type afgestemd dieet, kruiden en huidverzorging te gebruiken verbeter je jouw algehele gezondheid.

 

Water en aarde zijn de vormgevende elementen en worden kapha genoemd

Ether en lucht zijn de immateriële sturende elementen en worden vata genoemd

Tussen de vormgevende en de sturende kracht zit het transformerende vuur dat pitta wordt genoemd.

Voor de ayurveda moeten vata, pitta en kapha goed in balans zijn

 

Vata is de bloedsomloop, de ademhaling en het zenuwstelsel.

Kenmerkend: levenslustig vol initiatief, belangstellend, haastig en enthousiast.

Pitta is de spijsvertering, de ogen en de lichaamstemperatuur.

Kenmerkend: intelligent, ordelijk, ambitieus en inzicht hebben.

Kapha is ook de materiele kant van het leven en de stabiliteit en kracht,. Het is ook het immuunsysteem en de lichaamsweefsels.

Kenmerkend: evenwichtig, vriendelijk standvastig en serieus.

Het zal duidelijk zijn dat dit slechts een hele korte inleiding van een gecompliceerde leer is.

bottom of page